Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pa:skel_graph [2018/04/17 17:35]
darius.neatu created
pa:skel_graph [2018/04/17 17:41] (current)
darius.neatu
Line 33: Line 33:
 [C++]: ** void f() { int v[n]; } ** (alocare de dimensiune variabila pe stiva), poate crapa stiva! (n poate fi mare). **Interzicem** folosirea acestui tip de alocare **la PA**. Pentru acest exemplu, scheletul va genera si o eroare de compilare, pentru a va atrage atentia ca **NU** ar trebui sa folositi acest tip de alocare, daca n poate sa fie mare! (grafuri mari)  [C++]: ** void f() { int v[n]; } ** (alocare de dimensiune variabila pe stiva), poate crapa stiva! (n poate fi mare). **Interzicem** folosirea acestui tip de alocare **la PA**. Pentru acest exemplu, scheletul va genera si o eroare de compilare, pentru a va atrage atentia ca **NU** ar trebui sa folositi acest tip de alocare, daca n poate sa fie mare! (grafuri mari) 
  
-Observatie: Precizarile mentionate sunt valabile doar pentru contextul PA, unde facem algoritmi eficienti si care dorim sa mearga pe dimensiuni cat mai mari! Asta nu inseamna ca in alte contexte (ex. multi-threaded) nu poti folosi [[https://​stackoverflow.com/​questions/​16672322/​malloced-array-vs-variable-length-array/​16672438#​16672438 | VLA]] (variable length array on stack). Intr-un context multi-threaded poti folosi! (daca n este mic). +Observatie: Precizarile mentionate sunt valabile doar pentru contextul PA, unde facem algoritmi eficienti si care dorim sa mearga pe dimensiuni cat mai mari! Asta nu inseamna ca in alte contexte (ex. multi-threaded) nu poti folosi [[https://​stackoverflow.com/​questions/​16672322/​malloced-array-vs-variable-length-array/​16672438#​16672438 | VLA]] (variable length array on stack). ​
  
 Scopul acestui paragraf este sa va atraga atentia asupra alocarii corespunzatoare a datelor **la PA **, astfel incat sa evitati erori de **run time** pe care sa nu vi le puteti explica. Scopul acestui paragraf este sa va atraga atentia asupra alocarii corespunzatoare a datelor **la PA **, astfel incat sa evitati erori de **run time** pe care sa nu vi le puteti explica.
 </​note>​ </​note>​
  
pa/skel_graph.txt · Last modified: 2018/04/17 17:41 by darius.neatu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0