Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pa:reguli-generale-tron [2013/04/17 21:04]
traian.rebedea [Alte informații]
pa:reguli-generale-tron [2013/04/19 23:15] (current)
traian.rebedea [Introducere]
Line 3: Line 3:
 ===== Introducere ===== ===== Introducere =====
  
-Regulile oficiale în limba engleză sunt disponibile pe [[https://​www.hackerrank.com/​bucharest-tron/​challenges/​tron-many|pagina concursului de pe HackerRank]]. Aceasta este o traducere a acestor reguli în limba română, împreună cu câteva observații utile.+Regulile oficiale în limba engleză sunt disponibile pe [[https://​www.hackerrank.com/contests/​bucharest-tron/​challenges/​tron-many|pagina concursului de pe HackerRank]]. Aceasta este o traducere a acestor reguli în limba română, împreună cu câteva observații utile.
  
 În plus, limitele uzuale de timp pentru fiecare mutare de pe HackerRank sunt descrise [[https://​www.hackerrank.com/​environment|aici]]. Dacă acestea vor fi schimbate, acest lucru va fi specificat în această pagină. În plus, limitele uzuale de timp pentru fiecare mutare de pe HackerRank sunt descrise [[https://​www.hackerrank.com/​environment|aici]]. Dacă acestea vor fi schimbate, acest lucru va fi specificat în această pagină.
- 
 ===== Obiectiv ===== ===== Obiectiv =====
  
pa/reguli-generale-tron.txt · Last modified: 2013/04/19 23:15 by traian.rebedea
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0