Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pa:regulament-general-2019 [2020/02/24 10:48] (current)
dragos.corlatescu created
Line 1: Line 1:
 +====== Regulament General PA 2019 ======
 +
 +===== Notare =====
 +
 +Nota finală este formată din:
 +
 +| Examen final | 4 puncte; |
 +| Laborator | 6 puncte. |
 +
 +**Pentru a promova materia este necesar să se obțină minimum 50% atât în laborator (minim 3p), cât și în examenul final (minim 2p).** ​
 +
 +===== Laborator =====
 +
 +Scopul laboratorului este de a testa abilitățile practice ale studenților și de a fixa cunoștințele predate la curs. Întrucât considerăm că este foarte important ca studenții să se descurce în situații practice, am pus un accent deosebit pe laborator, oferindu-vă posibilitatea de a acumula un bonus de 1 punct peste cele 6 puncte destinate acestei activități. ​
 +
 +Astfel, punctajul aferent laboratorului este distribuit după cum urmează:
 +
 +| Teme | 2.5 puncte |
 +| Proiect | 2 puncte |
 +| Test Practic | 1.5 puncte |
 +| Activitate Laborator | 1 punct |
 +
 +După cum se poate observa, în timpul anului se poate ajunge la o notă maxima de 7 puncte. Deși nota maxima în laborator va fi de 6 puncte, oricine acumulează un punctaj mai mare de 6 puncte, va beneficia de diferența aceasta ca bonus în examen. Totuși, vă atragem atenția că pentru a lua nota 10 la PA, nu este suficient să aveți 7 puncte în laborator și 2,5 puncte în examen, ci este necesar să aveți minim 3 puncte în examen pentru a putea lua nota 10.
 +
 +La fel ca și în anii anteriori, se poate acorda un bonus suplimentar pentru rezultate bune la concursuri de programare (precum ACM ICPC, ONIS, si altele semnalate de catre voi). Dacă ați participat într-o activitate extra-școlară și ați obținut rezultate foarte bune, contactați-l pe Traian Rebedea pentru a discuta daca puteți primi un bonus. Trebuie menționat că bonusul maxim este de 1.5 puncte, și se poate obține doar în următoarele situații: pentru calificarea la ACM SEERC sau pentru un loc pe podiumul ONIS.
 +==== Teme ====
 +
 +De-a lungul semestrului vor fi propuse 2 teme. Valoarea temelor va fi egala (1.25 puncte / tema).
 +
 +Limbajele de programare acceptate pentru rezolvarea acestora sunt: C/C++ sau Java. Dacă doriți să rezolvați tema într-un alt limbaj, vă rog să luați legătura cu Traian Rebedea. Dacă el este de acord cu propunerea voastră, puteți rezolva tema în limbajul dorit.
 +
 +Responsabilii de teme sunt: Radu Visan, Cristian Banu si Teodor Popescu.
 +
 +Fiecare temă va avea fixat un termen limită. Temele vor putea fi uploadate pe site și după expirarea acestui termen limită, însă cu o penalizare de 0.5 puncte pe zi (din 10 puncte). Temele trimise cu o întârziere mai mare de 7 zile nu vor fi notate.
 +
 +Notarea temelor se va face astfel (considerând puntajul maxim pentru o temă a fi 10 puncte):
 +  * 5 puncte dacă se respectă cerințele temei, adică compilare și execuție fără erori astfel încât să se obțină rezultatele cerute;
 +  * 3 puncte pentru o implementare eficientă; se depunctează implementările ineficiente din punct de vedere al complexității algoritmului în timp și spațiu consumat;
 +  * 1 punct pentru comentariile din fișierele sursă, menționarea bibliografiei în **README** (dacă este cazul), respectiv conținutul propriu-zis al fișierului **README** (format text);
 +  * 1 punct pentru Coding Style. Restrictiile si depunctarile referitoare la Coding Style, dar si cateva recomandari sau exemple se gasesc {{::​pa::​codingstyle.pdf|aici}} si sunt, pe scurt:
 +    * [-0.2p] linii mai lungi de 80 de caractere (C/C++) sau 100 de caractere (Java)
 +    * [-0.2p] indentare inconsecventa
 +    * [-0.1p] cod duplicat
 +    * [-0.1p] functii kilometrice
 +    * [-0.1p] cod comentat sau mort
 +    * [-0.1p] denumire inadecvata a claselor, a variabilelor sau a functiilor/​metodelor
 +    * [-0.1p] folosirea valorilor hard-codate
 +    * [-0.1p] cod inghesuit
 +
 +Dacă vor exista teme care se vor abate de la acest barem generic, acest lucru va fi specificat în enunțul temei.
 +
 +Temele copiate se punctează cu -10 puncte (adică se penalizează toți participanții la procesul de fraudare cu punctajul maxim ce poate fi obţinut pentru tema respectivă).
 + 
 +Pentru a asigura o notare uniformă a temelor, există o singură persoană care este responsabilă de corectarea unei teme la nivelul unei serii. Pentru fiecare temă propusă, se vor specifica responsabilii pentru enunț și corectarea ei în formularea enunțului de pe site. Responsabilii pentru corectarea temelor sunt:
 +
 +| |Seria CA|Seria CB|Seria CC|Seria CD|
 +|Tema 1|TBD|TBD|TBD|TBD|
 +|Tema 2|TBD|TBD|TBD|TBD|
 +
 +Toate temele vor fi corectate folosind același set de teste. Pentru a veni în ajutorul vostru și a testa corectitudinea și eficiența implementării temelor, vom încerca să folosim vmchecker ([[http://​github.com/​vmchecker/​vmchecker]],​ [[http://​svn.rosedu.org/​vmchecker]]) pentru fiecare temă, astfel încât orice student să poată avea feedback înainte de trimiterea rezolvării temei. Toate temele vor fi testate automat de către noi folosind vmchecker, dar și prin verificarea codului și citirea readme-ului. **Atenție! Chiar dacă treceți toate testele de pe vmchecker, nu înseamnă că veți lua nota 10 dacă nu acumulați și cele 2 puncte pentru comentarii, readme, claritate și lizibilitate cod.**
 +
 +Modalitatea de utilizare a vmchecker-ului va fi prezentată într-un document ulterior.
 +==== Tema - proiect ====
 +
 +Detaliile despre proiect sunt disponibile pe paginile dedicate acestuia: http://​ocw.cs.pub.ro/​courses/​pa/​proiect
 +
 +Responsabilii pentru corectarea proiectelor sunt:
 +  * Seria CA: TBD
 +  * Seria CB: TBD
 +  * Seria CC: TBD
 +  * Seria CD: TBD
 +
 +==== Testul practic ====
 +Toate informațiile legate de testul practic sunt disponibile pe pagina: https://​ocw.cs.pub.ro/​courses/​pa/​test_practic. ​
 +Veți găsi menționate data testului practic, materiale pe care le puteți folosi, pași pe care trebuie să îi urmați înainte de a veni la test.
 +
 +==== Activitate laborator ====
 +
 +Ne dorim ca activitatea de laborator să vă ofere ocazia să vedeți care este utilitatea algoritmilor discutați în cadrul cursului, experimentând rezolvarea unor probleme mai simple, ce pot fi abordate în cadrul unui laborator. ​
 +
 +Pentru ca laboratoarele să se desfășoare cât mai bine pentru voi, este recomandat să citiți materialele de laborator măcar o data înainte de ora de laborator. Dacă aveți întrebări sau observații legate de conținutul vreunui laborator, vă rugăm să îl contactați pe Mihai Dascălu sau/și pe asistentul(a) de la semi-grupa voastră.
 +
 +La fiecare laborator studentul poate obține unul din următoarele punctaje:
 +  * 11 sau 12 (excelent) - a rezolvat toate problemele și a lucrat la bonusurile din secțiunea de aprofundare.
 +  * 10 (foarte bine) - a rezolvat (aproape) tot și a depus un efort (să ințeleagă explicații,​ să rezolve mai puține probleme, dar corect).
 +  * 7 sau 8 (bine) - a rezolvat aproximativ jumătate de laborator și a încercat să ințeleagă/​știe rezolvarea pentru restul, dar nu a avut timp să se apropie de finalizarea laboratorului.
 +  * 5 (satisfăcător) - a rezolvat corect aproape jumătate de laborator.
 +  * 3 (nesatisfăcător) - a încercat ceva, dar nu i-a ieșit nimic în final (are hibe în a ințelege elemente de bază despre programare sau laboratorul respectiv).
 +  * 1 (insuficient) - doar a venit la laborator, fără a scrie cod, dar a fost atent și implicat în cadrul explicațiilor.
 +
 +In cadrul laboratorului,​ veți găsi instalat atât Windows XP SP3, cât și Ubuntu 9.04. Sperăm ca pentru fiecare sistem de operare să găsiți editoarele și compilatoarele cu care sunteți obișnuiți (puteți alege între C, C++, Python, Java, C# și Haskell). ​
 +
 +**Deoarece în laborator nu sunt decât 12 sisteme funcționale,​ numărul studenților din fiecare semi-grupă este limitat la 16.** Împărțirea studenților dintr-o grupă în semi-grupe se va face alfabetic, dacă nu găsiți altă soluție cu care să fie de acord întreaga grupă. În măsura în care numărul de calculatoare și laptopuri ne permite, echipa de PA își dorește ca laboratoarele sa fie rezolvate individual! Prin acest lucru, **dorim să stimulăm rezolvarea individuală a problemelor de laborator**,​ acest lucru fiind util în special pentru voi întrucât veți căpăta experiența care vă va ajuta la rezolvarea temelor, a problemelor de la examen, precum și a altor probleme întâlnite în facultate sau în viața de zi cu zi. **Utilizarea laptopurilor pentru rezolvarea problemelor de laborator este permisă doar cu acordul asistenţilor,​ iar tentativele de fraudare (laboratoare rezolvate de altcineva sau în afara orelor) vor fi pedepsite!**
 +
 +Daca găsiți colegi din aceeași grupă, dar de la cealaltă semi-grupă cu care să faceți schimb de locuri, acest lucru este permis dacă se întâmplă în primele 3 săptămâni din semestru. **După primele 3 săptămâni din semestru, fiecare student trebuie să aibă un laborator la care să meargă în mod constant**. În restul semestrului,​ aveți voie să mergeți la alte ore de laborator **de maxim 2 ori, iar acest lucru este permis numai cu acordul ambilor asistenți**.
 +
 +În final, vă rugăm să respectați faptul că **punctajul pentru activitate în laborator este folosit pentru a măsura activitatea în timpul orelor de laborator** și nu rezolvarea acestora acasa, după terminarea laboratorului,​ ca în cazul unei teme. Aveți voie însă să citiți laboratoarele și să rezolvați o parte (dar nu toate) din probleme în avans, dacă aveți timp și doriți să faceți acest lucru.
 +
 +===== Alte materiale utile =====
 +
 +In [[pa:​laboratoare:​laborator-00|laboratorul 0]], speram să găsiți alte detalii utile despre PA.
 +
 +Cărți utile:
 +  * Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest și Clifford Stein – Introduction to Algorithms, Third Edition, MIT Press, 2009 (obs: și primele două ediții sunt ok și există și traduse în limba română la editura Agora);
 +  * Cristian A. Giumale – Introducere în Analiza Algoritmilor,​ Polirom, 2004;
 +  * Jon Kleinberg și Éva Tardos – Algorithm Design, Addison-Wesley,​ 2005.
 +
 +Cursuri similare:
 +  * [[http://​ocw.mit.edu/​OcwWeb/​Electrical-Engineering-and-Computer-Science/​6-046JFall-2005/​CourseHome/​|MIT,​ Introduction to Algorithms]]
 +  * [[https://​courseware.stanford.edu/​pg/​courses/​130711/​cs161-winter-2011|Stanford,​ Design and Analysis of Algorithms]]
 +  * [[https://​www.coursera.org/​course/​algo|Coursera,​ Algorithms: Design and Analysis, Part 1]]
 +  * [[https://​www.coursera.org/​course/​algo2|Coursera,​ Algorithms: Design and Analysis, Part 2]]
 +
 +Schelet de cod pentru laborator în alte limbaje de programare:
 +  * [[https://​github.com/​laurentiustamate94/​laboratoare-pa-c-sharp|GitHub,​ Schelet de cod în C#]]
 +===== FAQs =====
 +
 +  - De ce sunt 7 puncte pentru activitatea din timpul anului ? \\ Pentru că vrem să venim în sprijinul vostru și să ținem cont de abilitățile voastre practice. Cu toate acestea, experiența de anii trecuți ne spune că PA-ul nu este o materie foarte simplă.
 +  - Nu am acumulat 3 puncte în timpul anului. Are sens să mă prezint la examen ? \\ Daca nu ați acumulat 3 puncte în laborator, atunci nu avem voie să vă primim în examen, conform regulamentului facultății.
 +  - Nu am acumulat 3 puncte în timpul anului. Se poate recupera punctajul în timpul verii ? \\ Nu,  trebuie să acumulați punctajul necesar pentru a susține examenul în timpul semestrului.
 +  - Am 7 puncte în laborator și nu am luat 2 puncte în examen. Sigur nu pot trece materia ? \\ Condiția de a avea minim 2 puncte în examen este obligatorie și nu putem transfera din punctajul din timpul anului la cel din examen. ​
 +  - Dacă nu trec nici un test, pot să iau nota 5 la o temă ? \\ În nici un caz nu puteți lua nota 5 dacă nu treceți nici un test la o temă. Punctele pentru comentarii, readme, claritate și lizibilitate cod, precum și eficiență se acordă ținând cont și de corectitudinea temei. Altfel, am ajunge să dăm câte 2 puncte pentru teme de o singură linie care nu fac nimic – evident, nu ne propunem așa ceva pentru că nu vă ajută cu nimic. ​
 +  - Cum vor fi temele verificate că sunt copiate ? \\ În primul rând, vom folosi un software special pentru detecția asemănării codului sursă. În al doilea rând, ne bazăm și pe experiența noastră, ținând cont că o singură persoană va corecta temele pentru o întreagă serie.
 +  - Din motive excepționale,​ nu pot face orele cu semi-grupa mea. Ce pot face ? \\ În acest caz, trebuie să trimiteți un e-mail asistentului de la semi-grupa voastră și să îi explicați situația voastră. El vă poate îndruma spre alte semi-grupe unde sunt calculatoare libere şi va contacta şi profesorul de la seria voastră pentru a discuta această mutare.
 +  - Dacă sunt restanțier,​ pot să pastrez punctajul pentru activitatea din timpul anului obținut în anii anteriori? \\ Da, pentru mai multe detalii accesați următorul [[https://​acs.curs.pub.ro/​2018/​mod/​page/​view.php?​id=10885|link ]].
  
pa/regulament-general-2019.txt · Last modified: 2020/02/24 10:48 by dragos.corlatescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0