TCP client/server

Pentru a putea juca cu uşurinţă meciuri între echipe sau între versiuni de bot ale aceeaşi echipe, vă punem la dispoziţie un mic program client/server. Arhiva cu fişierele necesare atât punerii în funcţiune a unui server local, cât şi rulării clientului. V1: trontcp.zip | V2: trontcp2.zip Recomandăm rularea ultimei versiuni disponibile.

Exemple

Rularea locală a unui server şi a unui joc între Solution.java si Solution.java:

terminal 1:
javac Solution.java
python tcpserver.py
terminal 2:
python tcpclient localhost 2081 "java -cp . Solution" zoidberg
terminal 3:
python tcpclient localhost 2081 "java -cp . Solution" megatron

Rularea unui joc pe un remote server pus la dispoziţie de echipa de PA:

javac Solution.java
python tcpclient 141.85.227.106 2081 "java -cp . Solution" megatron

Menţiuni

Portul 2081 este doar un exemplu şi poate fi schimbat de la sfârşitul fişierului tcpserver.py în cazul serverelor locale. Serverul remote 188.241.115.65 funcţioneaza doar pe portul 2081. Mutările trebuie transmise în maxim 20 de secunde indiferent de limbaj. “megatron” este numele botului. Folosiţi nume diferite pentru instanţe multiple ale boţilor.

pa/proiect-tools.txt · Last modified: 2013/04/21 13:50 by valentin.dobrota
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0