Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pa:folosire-gitlab [2019/03/30 18:38]
radu.iacob
pa:folosire-gitlab [2020/05/13 13:50] (current)
dragos.corlatescu [Creare proiect nou]
Line 64: Line 64:
   - Click ''​Create project''​.   - Click ''​Create project''​.
   - După ce proiectul a fost creat, selectați tab-ul ''​Members''​ din cadrul acestui proiect (setting wheel, partea dreaptă)   - După ce proiectul a fost creat, selectați tab-ul ''​Members''​ din cadrul acestui proiect (setting wheel, partea dreaptă)
-    - adăugați următorii utilizatori:​ **radu.iacob, ​ion.birsu, ​teodor_mihai.cotetmihai.grigore0711**+    - adăugați următorii utilizatori:​ **ion.birsu, ​stefan.ruseti,​ andrei.dumitrescu99,​ marius.vintila,​ ianis.baculadragos.corlatescu1**
     - dați-le dreptul de access ''​Reporter''​     - dați-le dreptul de access ''​Reporter''​
     - click pe ''​Add users to project''​     - click pe ''​Add users to project''​
Line 81: Line 81:
 Acum vă puteți clona local (puteți clona pe mai multe mașini, însă trebuie să aveți cheia privată corespunzătoare cheii publice de pe GitLab) acest repo folosind link-ul pentru SSH. Exemplu: Acum vă puteți clona local (puteți clona pe mai multe mașini, însă trebuie să aveți cheia privată corespunzătoare cheii publice de pe GitLab) acest repo folosind link-ul pentru SSH. Exemplu:
 <​code>​ <​code>​
-$ git clone git@gitlab.cs.pub.ro:​nume.prenume/​l2-pa-project-teamname.git+$ git clone git@gitlab.cs.pub.ro:​prenume.nume/​l2-pa-project-teamname.git
 $ cd l2-pa-project-teamname.git $ cd l2-pa-project-teamname.git
 </​code>​ </​code>​
pa/folosire-gitlab.1553963891.txt.gz · Last modified: 2019/03/30 18:38 by radu.iacob
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0