Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

isrm [2019/04/25 18:07]
dragos.niculescu [Anunțuri]
isrm [2020/03/14 20:41] (current)
vlad.traista [Anunțuri]
Line 1: Line 1:
 ====== Infrastructuri și Servicii pentru Rețele Mobile ====== ====== Infrastructuri și Servicii pentru Rețele Mobile ======
  
- ===== Anunțuri ​=====  +===== Echipa ​=====
-  * bilete ts06 25.04.2019 - folosiți numărul de ordine din catalog, nu foosiți biletul altui coleg!  +
-<​spoiler>​  +
-     +
- +
- ​ts06'​1.82f8f81830401 +
- +
-  +
- +
- ​ts06'​2.d766bca8240e9 +
- +
-  +
- +
- ​ts06'​3.dbb9c21d4d98c +
- +
-  +
- +
- ​ts06'​4.dcfe85ffdf581 +
- +
-  +
- +
- ​ts06'​5.81a5f4df0d10c +
- +
- ​ts06'​6.62b4e1ed7f282 +
- +
-  +
- +
- ​ts06'​7.601d2b4cc3646 +
- +
-  +
- +
- ​ts06'​8.cbc420c110469 +
- +
-  +
- +
- ​ts06'​9.70b89d3082fdb +
- +
-  +
- +
- ​ts06'​10.eccb7aebeae1a +
- +
- ​ts06'​11.88f7f02569184 +
- +
-  +
- +
- ​ts06'​12.19ef760d5327c +
- +
-  +
- +
- ​ts06'​13.cf113ec036e85 +
- +
-  +
- +
- ​ts06'​14.09e7f5d1e9c8e +
- +
-  +
- +
- ​ts06'​15.4cbfa8a3d2ce4 +
- +
- ​ts06'​16.e309a1937886c +
- +
-  +
- +
- ​ts06'​17.79cfc89f7a1ed +
- +
-  +
- +
- ​ts06'​18.6977614658a2b +
- +
-  +
- +
- ​ts06'​19.000dadb660680 +
- +
-  +
- +
- ​ts06'​20.9e948a9152e13 +
- +
- ​ts06'​21.77def19fcee08 +
- +
-  +
- +
- ​ts06'​22.56e9eb05f51d5 +
- +
-  +
- +
- ​ts06'​23.f4f8d6c902eee +
- +
- +
  
- ts06'​24.528e1cf62f951+  * Curs: [[dragos.niculescu@cs.pub.ro|Dragoș Niculescu]] 
 +  * Laborator:​ 
 +      * [[b12mihai@gmail.com|Mihai Bărbulescu]] 
 +      * [[vladtp91@gmail.com|Vlad Traistă-Popescu]] ​
  
 +===== Anunțuri ===== 
  
-</​spoiler>​ +  * 14.02.2020 bun venit în noul semestru! ​ 
-  * Link rezolvări laboratorhttps://github.com/isrm-lab/isrm-lab-sol +  * 17.02.2020 - începem cursul din săptămâna 1 (17 februarie 2020) și laboratoarele din săptămâna 2 (24 februarie 2020) 
-  *  18.02.2019 bun venit în noul semestru! ​+  * 14.03.2020 - activitatile de curs si de laborator ​vor continua online folosind echipa [[https://teams.microsoft.com/dl/launcher/​launcher.html?​url=%2f_%23%2fl%2fteam%2f19%3aea493ce4fc134a1998fa83167bb4c6a4%40thread.tacv2%2fconversations%3fgroupId%3d37b543e1-f9ea-4205-982e-21d323c3b0be%26tenantId%3d2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac&​type=team&​deeplinkId=d85c6db5-3676-4eae-8ce6-ae377aacd5bb&​directDl=true&​msLaunch=true&​enableMobilePage=true&​suppressPrompt=true|ISRM 2020]] din cadrul platformei Microsoft Teams.
    
     ​     ​
Line 101: Line 18:
 ===== Orar ===== ===== Orar =====
 |      ^ora  ^sala ^ |      ^ora  ^sala ^
-^ laborator | Joi 16:00-18:00 |PR706 | +^ laborator | Luni 16:00-18:00 |PR706 | 
-^ curs | Joi 18:00-20:00 |PR706 | +^ curs | Luni 18:00-20:00 |PR706 | 
-^ laborator | Joi 20:00-22:00 |PR706 |+^ laborator | Luni 20:00-22:00 |PR706 |
  
  
Line 112: Line 29:
     * Prezintă timp de 45min, conduce discuțiile     * Prezintă timp de 45min, conduce discuțiile
  
-  * 20% chestionare online - accesibile doar pentru cine participă la curs+  * 10% chestionare online - accesibile doar pentru cine participă la curs
  
   * 20% test din primele 5 cursuri, fără acces la materiale :-(    * 20% test din primele 5 cursuri, fără acces la materiale :-( 
  
-  * 35% laborator (Linux, ns-2) cu semigrupa, <color red>nota minimă 5</​color>​ +  * 50% laborator (Linux, ns-3) cu semigrupa, <color red>nota minimă 5</​color>​ 
-    * 15% colocviu de 45min săptămâna ​      +    * 30% colocviu de 45min săptămâna ​14       
-    * 20% colocviu de 45min săptămâna 14+    * 20% punctaje ​săptămânale laborator
  
   * 20% examen   * 20% examen
isrm.1556204872.txt.gz · Last modified: 2019/04/25 18:07 by dragos.niculescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0