This is an old revision of the document!


Infrastructuri și Servicii pentru Rețele Mobile

Anunțuri

 • bilete ts06 25.04.2019 - folosiți numărul de ordine din catalog, nu foosiți biletul altui coleg!

Click to display ⇲

Click to hide ⇱

ts06'1.82f8f81830401

ts06'2.d766bca8240e9

ts06'3.dbb9c21d4d98c

ts06'4.dcfe85ffdf581

ts06'5.81a5f4df0d10c

ts06'6.62b4e1ed7f282

ts06'7.601d2b4cc3646

ts06'8.cbc420c110469

ts06'9.70b89d3082fdb

ts06'10.eccb7aebeae1a

ts06'11.88f7f02569184

ts06'12.19ef760d5327c

ts06'13.cf113ec036e85

ts06'14.09e7f5d1e9c8e

ts06'15.4cbfa8a3d2ce4

ts06'16.e309a1937886c

ts06'17.79cfc89f7a1ed

ts06'18.6977614658a2b

ts06'19.000dadb660680

ts06'20.9e948a9152e13

ts06'21.77def19fcee08

ts06'22.56e9eb05f51d5

ts06'23.f4f8d6c902eee

ts06'24.528e1cf62f951

Orar

ora sala
laborator Joi 16:00-18:00 PR706
curs Joi 18:00-20:00 PR706
laborator Joi 20:00-22:00 PR706

Structura notei

 • 20% prezentare - nota minimă 5
  • Fiecare echipă selectează un articol
  • Pregătește planșe în PowerPoint (20-30)
  • Prezintă timp de 45min, conduce discuțiile
 • 20% chestionare online - accesibile doar pentru cine participă la curs
 • 20% test din primele 5 cursuri, fără acces la materiale :-(
 • 35% laborator (Linux, ns-2) cu semigrupa, nota minimă 5
  • 15% colocviu de 45min săptămâna 6
  • 20% colocviu de 45min săptămâna 14
 • 20% examen
  • Întrebări/probleme din cursuri/articole
  • acces la materiale :-)
isrm.1556204872.txt.gz · Last modified: 2019/04/25 18:07 by dragos.niculescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0