Laborator 01: Scripting, plotting, tracing

In cadrul laboratoarelor, vom folosi masina virtuala pe care o puteti descarca de aici. Pe VM au fost deja executati pasii de configurare de mai jos.

Introducere în Jupyter notebook si matplotlib

Pe parcursul laboratoarelor, vom dori sa agregam si sa sumarizam rezultatele rularii scripturilor de ns-3 sub forma unor grafice, urmand ca apoi sa interpretam aceste grafice.

In general, workflow-ul unui laborator va arata astfel:

Rularea succesiva cu argumente variabile/dinamice va putea fi automatizata prin intermediul unui script Bash. In mod ideal, acest script ar trebui sa salveze datele de interes intr-un fisier (.CSV preferabil) pentru a putea fi folosit ulterior pentru a obtine grafice.

Pentru realizarea graficelor, ne vom folosi de limbajul Python, de modulul de Python matplotlib si de pachetul Jupyter Notebook pentru o vizualizare mai usoara a graficelor. Jupyter Notebook este o aplicatie care porneste un server web local si care permite rularea de cod (Python, Java, etc) in cadrul unei pagini web locale care poarta numele de notebook.

Jupyter notebook

Pentru a lansa aplicatia de Jupyter Notebook, rulati urmatoarea comanda:

student@isrm-vm-2020:~$ jupyter-notebook

Aceasta comanda va porni serverul web care sta in spatele aplicatiei. Pentru a putea accesa pagina de baza a serverului web in browser, exista doua variante:

 • pornirea serverului web duce si la deschiderea automata a unui tab in browser-ul default al calculatorului, tab care va va conduce catre pagina de baza a serverului web
 • in cazul putin probabil in care nu a fost deschis un tab in mod automat, la pornirea aplicatiei vor fi logate in consola mesaje similare cu:
To access the notebook, open this file in a browser:
  file:///home/student/.local/share/jupyter/runtime/nbserver-5314-open.html
Or copy and paste one of these URLs:
  http://localhost:8888/?token=ca54fe5b73bc1eb1f51f2f209e99eabb69117fd73664b721

Odata intrati pe pagina web, putem trece la crearea unui notebook (butonul NewPython3)

MS Teams assignments

In cadrul laboratoarelor de ISRM, vom folosi MS Teams assignments pentru a urca rezolvarile exercitiilor, pentru a primi feedback pe rezolvari/interpretari si pentru a primi nota pe laborator.

Fisierele de interes care vor trebui urcate in MS Teams incepand cu al doilea laborator sunt urmatoarele:

 • scripturi bash sau alte fisiere prin care automatizati rularea
 • fisierele de output in care salvati rezultatele obtinute in urma rularii scripturilor
 • graficele (fisiere .png) / notebook-ul Jupyter aferent laboratorului
 • un fisier README in care interpretati/analizati rezultatele obtinute

Plotarea datelor simple

La început, vom analiza un fișier de date. Acesta poate fi un fișier text care conține datele ca coloane. Descarcati fișierul de date numit plotting_data1.csv ce conține:

plotting_data1.csv
 # comentarii 
 # X Y
  1 2
  2 3
  3 2
  4 1

Pe baza acestor date, graficul poate fi construit folosind urmatorul template (pe care il puteti folosi si la restul laboratoarelor):

import copy
import numpy as np
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
 
# Calea absoluta catre fisierul de date din care citim
# TODO - trebuie inlocuita cu calea corecta
DATA_FILE = '/home/student/plotting_data1.csv'
columns = ['x', 'y']
 
# Citim datele din fisier
# Argumentul delimiter precizeaza care este delimitatorul dintre coloane
# Argumentul skip_header precizeaza cate linii nu vor fi citite pornind cu inceputul fisierului
# Argumentul names este unul foarte util deoarece permite asocierea de nume pentru coloanele din fisier si
# de asemenea duce la un acces foarte usor al datelor in script. In acest exemplu, names va fi egal cu ['x', 'y']
# ceea ce inseamna ca putem accesa valorile din prima coloana prin sim_data['x'].
# Argumentul dtype setat specifica modul in care vor fi interpretate coloanele (string-urile ca string-uri, float-urile ca float-uri).
# In absenta acestui argument, valorile din coloane vor fi interpretate ca float.
sim_data = np.genfromtxt(DATA_FILE, delimiter=' ', skip_header=2, names=columns, dtype=None)
 
def plot_data(sim_data):
  data = copy.deepcopy(sim_data)
 
  # Apelul subplots poate fi folosit pentru a crea mai multe subgrafice in cadrul aceluiasi grafic sau in cadrul unor grafice diferite
  # Prin figsize se specifica dimensiunea graficului
  fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,12))
  # Valori stilistice pentru grafic
  ax.grid(color='b', alpha=0.5, linestyle='dashed', linewidth=0.5)
  # Denumirile axelor Ox si Oy, precum si titlul graficului
  plt.xlabel('X values')
  plt.ylabel('Y values')
  plt.title('A very nice looking plot')
 
  # Aici este construit efectiv graficul. Campul label va fi folosit in cadrul legendei graficului
  ax.plot(data['x'], data['y'], label='My plot')
  ax.legend()
 
  plt.show()
 
 
if __name__ == '__main__':
  plot_data(sim_data)

Introduceti acest snippet code in notebook cu mentiunea de a corecta calea data de variabila DATA_FILE. In urma rularii codului in notebook (butonul Run), imaginea rezultată este:

Pentru a include mai multe subgrafice in cadrul aceluiasi grafic, este suficient sa apelam ax.plot pentru fiecare subgrafic nou:

import copy
import numpy as np
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
 
# Calea absoluta catre fisierul de date din care citim
# TODO - trebuie inlocuita cu calea corecta
DATA_FILE = '/home/student/plotting_data1.csv'
columns = ['x', 'y']
 
# Citim datele din fisier
# Argumentul delimiter precizeaza care este delimitatorul dintre coloane
# Argumentul skip_header precizeaza cate linii nu vor fi citite pornind cu inceputul fisierului
# Argumentul names este unul foarte util deoarece permite asocierea de nume pentru coloanele din fisier si
# de asemenea duce la un acces foarte usor al datelor in script. In acest exemplu, names va fi egal cu ['x', 'y']
# ceea ce inseamna ca putem accesa valorile din prima coloana prin sim_data['x'].
# Argumentul dtype setat specifica modul in care vor fi interpretate coloanele (string-urile ca string-uri, float-urile ca float-uri).
# In absenta acestui argument, valorile din coloane vor fi interpretate ca float.
sim_data = np.genfromtxt(DATA_FILE, delimiter=' ', skip_header=2, names=columns, dtype=None)
 
def plot_data(sim_data):
  data = copy.deepcopy(sim_data)
 
  # Apelul subplots poate fi folosit pentru a crea mai multe subgrafice in cadrul aceluiasi grafic sau in cadrul unor grafice diferite
  # Prin figsize se specifica dimensiunea graficului
  fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,12))
  # Valori stilistice pentru grafic
  ax.grid(color='b', alpha=0.5, linestyle='dashed', linewidth=0.5)
  # Denumirile axelor Ox si Oy, precum si titlul graficului
  plt.xlabel('X values')
  plt.ylabel('Y values')
  plt.title('A very nice looking plot')
 
  # Aici este construit efectiv graficul. Campul label va fi folosit in cadrul legendei graficului
  ax.plot(data['x'], data['y'], label='My plot')
  ax.plot(data['y'], data['x'], label='My secondary plot')
  ax.legend()
 
  plt.show()
 
 
if __name__ == '__main__':
  plot_data(sim_data)

Date cu erori

O necesitate frecventă este reprezentarea datelor cu bare de erori pentru a indica de exemplu comportarea funcției într-un punct. În următorul exemplu avem măsurători ale puterii pentru o rezistență dată, stocate în formatul: r, P, Perror care poate semnifica eroarea de măsurare a puterii:

battery.csv
# X Y stddev
50.000000 0.036990 0.007039
47.000000 0.036990 0.007039
44.000000 0.038360 0.007053
41.000000 0.042160 0.007050
38.000000 0.043200 0.007018
35.000000 0.046900 0.007021
32.000000 0.048840 0.006963
29.000000 0.052000 0.006929
26.000000 0.055470 0.006947
23.000000 0.060000 0.006882
20.000000 0.064660 0.006879
17.000000 0.069600 0.006936
14.000000 0.079800 0.007080
11.000000 0.086920 0.007232
8.000000 0.085500 0.007262
5.000000 0.101260 0.008415
2.000000 0.091000 0.011203
0.000000 0.081480 0.011828

Vom plota astfel:

import copy
import numpy as np
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
 
# Calea absoluta catre fisierul de date din care citim
# TODO - trebuie inlocuita cu calea corecta
DATA_FILE = '/home/student/battery.dat'
columns = ['resistance', 'power', 'power_error']
 
# Citim datele din fisier
sim_data = np.genfromtxt(DATA_FILE, delimiter=' ', skip_header=2, names=columns, dtype=None)
 
def plot_data(sim_data):
  data = copy.deepcopy(sim_data)
 
  fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,12))
  ax.grid(color='b', alpha=0.5, linestyle='dashed', linewidth=0.5)
  plt.xlabel('X values')
  plt.ylabel('Y values')
  plt.title('A very nice looking plot')
 
  ax.errorbar(data['resistance'], [1000 * x for x in data['power']], yerr=[1000 * x for x in data['power_error']], fmt='-o', label='My plot')
  ax.legend()
 
  plt.show()
 
 
if __name__ == '__main__':
  plot_data(sim_data)

Valorile puterii sunt stocate în Watt în fișierul de date, dar au valori mai mici decât 1. De aceea dorim să folosim mW ca unitate de măsură.

Prelucrarea datelor în linie de comandă

Resurse

Filtrarea datelor

Pentru a extrage primele sau ultimele linii dintr-un output mare folosim head și tail:

student@isrm-vm:~$ dmesg | head -n 20
student@isrm-vm:~$ dmesg | tail -n 50

Putem extrage folosind sed explicit anumite linii. De exemplu din fișierul students.csv vrem liniile 10-16:

student@isrm-vm:~$ cat students.csv | sed -n '10,16p;17q'

Putem extrage informații structurate pe linii și coloane folosind utilitarul cut:

student@isrm-vm:~$ cat /etc/passwd | cut -d':' -f1,6 | head -3
root:/root
daemon:/usr/sbin
bin:/bin

Utilitarul awk permite aceleași acțiuni ca și cut, dar funcționalitatea sa este mai extinsă. Spre exemplu, awk poate folosi o expresie regulată ca delimitator, pe când cut acceptă un singur caracter:

student@isrm-vm:~$ netstat -i
Kernel Interface table
Iface  MTU Met  RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR  TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
eth0    1500 0   1955   0   0 0      521   0   0   0 BMRU
lo    65536 0    359   0   0 0      359   0   0   0 LRU
 
student@isrm-vm:~$ netstat -i | cut -d' ' -f1,2
Kernel Interface
Iface 
eth0 
lo 
 
student@isrm-vm:~$ netstat -i | awk -F' *' '{print $1,$2,$4}'
Kernel Interface 
Iface MTU RX-OK
eth0 1500 2029
lo 65536 359

Awk este considerat un fel de limbaj de programare ce vizează procesarea text. Există script-uri awk complexe ce se aseamănă programelor C. Printre altele, awk permite implementarea și apelarea de funcții. AWK (K vine de la Kernighan) este mic, simplu, și rapid, spre deosebire de perl sau python. Nu poți face tot ce faci în perl/python, dar poți face foarte ușor multe taskuri de procesare de text. Are o sintaxă apropiată de C, dar preferă datele organizate pe coloane, ca foarte multe date în rețelistică: trace-uri de simulare, tcpdump, loguri, etc. Un mare avantaj este ca poate fi rulat direct de pe linia de comandă, fără a mai folosi un script separat - de multe ori apare într-un pipeline cu cat, sed, tr.

 • În cazul cel mai des întâlnit, se specifică un program care este rulat succesiv pentru fiecare linie de intrare:
  cat trace.out | awk '{print $2}'

  afișează coloana a doua a fiecărei linii. De exemplu, pentru acest fișier:

  trace.out
  10 2  0.2
  11 3 0.3
  12 2 0.2
   
  13 3 0.1
  14 4 0.05 
 • cat trace.out | awk '{print $1+$2, $2 $3, i++;}'

  produce

12 20.2 0
14 30.3 1
14 20.2 2
0 3
16 30.1 4
18 40.05 5 
 • Din acest exemplu se observă că:
  • caracterul $ trebuie protejat de shell
  • separatorul implicit este (tab|spațiu)+
  • variabilele sunt inițializate la 0, și își păstrează valoarea de la o linie la alta
  • câmpurile inexistente ale unei linii sunt șirul vid
  • tipurile sunt slabe - int, float, string, din context
  • spațiu este operator de concatenare pe stringuri
 • cat trace.out | awk 'NF==3 { s+=$3; n++} /1[2-3]/{print $0} END{print n, s/n}'

  produce

  12 2 0.2
  13 3 0.1
  5 0.17 
 • Din acest exemplu se observă că:
  • există variabile predefinite NF= number of fields(each line); NR=number of records; $0 = toată linia
  • se pot rula mai multe programe per linie, dacă sunt activate de condiții logice/regex. Pentru o linie se execută TOATE programele care se pot activa.
  • există secțiunea BEGIN{} care se rulează o singură dată înainte de input, și END{} la sfârșit
  • sunt disponibile multe funcții de bibliotecă: printf, sqrt, substr, xor - vedeți man awk

Structuri condiționale în shell scripting

Click pentru informații despre variabila scripting basics

Click pentru informații despre variabila scripting basics

Un script shell este un fișier text care conține comenzi și construcții specifice shell-ului. Un script shell începe cu construcția #!/bin/bash, denumită shebang care indică interpretorul scriptului; în cazul de față interpretorul este chiar shell-ul Bash. Dacă nu este specificat nici un shell prin shebang atunci implicit va fi luat shell-ul implicit (setat în /etc/passwd) asignat utilizatorului logat.

#!/bin/bash
T1="foo"
T2="bar"
if [ "$T1" = "$T2" ]; then
	echo expression evaluated as true
else
	echo expression evaluated as false
fi

Script pentru a afișa doar studenții care au media > 5 din acest fisier students.csv

#!/bin/bash
 
IFS=','
while read name group final_grade test_grade practical_grade; do
  if test "$final_grade" -gt 5; then
    echo "$name,$group,$final_grade"
  fi
done < students.csv

Pașii de mai sus puteau fi realizați și cu ajutorul comenzii cut. Dar, în cazul parsării folosind construcția while read avem două avantaje:

 • putem afișa coloanele în ce ordine dorim; cut permitea afișarea de coloane doar în ordinea din fișierul de intrare;
 • putem prelucra în continuare, în cadrul construcției while read informația parsată. Spre exemplu, afișarea poate avea forma "Studentul ... face parte din grupa ...".

Click pentru informații despre variabila IFS

Click pentru informații despre variabila IFS

Variabila internă shell-ului IFS (Internal Field Separator) definește caracterul sau caracterele care vor fi folosite pentru împărțirea unei linii în câmpuri (splitting).

Variabila internă este folosită ori de câte ori în shell este nevoie de împărțirea unei linii. Un caz uzual de folosire a variabilei IFS este în conjuncție cu construcția while read pentru citirea de linii de la intrarea standard sau dintr-un fișier și împărțirea acestora în câmpuri.

Informații și pe Wikipedia.

În bash există și construcții de tipul for. Un exemplu comun este acela de a itera prin conținutul unui director și de a face prelucrări asupra fișierelor. Spre exemplu, dorim să facem backup tuturor fișierelor dintr-un director trimis ca parametru în script:

#!/bin/bash
 
for file in $1/*
do
  if test -f $file; then
    stat --print="%a %F %n\n" $file
    cp $file $file.bkp
  fi
done

Se poate itera și pe output-ul unei comenzi:

#!/bin/bash
 
cd ~
unzip media.zip
cd media
for file in $(find . -iname '*.jpg')
do
  echo $file
done

Aritmetica în shell scripting

Bash face toate calculele pe integer, deci nu poate fi folosit pentru a calcula medii (mean, median, standard deviation).

$ x=5; echo $(($x / 3))
1
$ x=24
$ y=25
$ b=`expr $x = $y`     # Test equality.
$ echo "b = $b"      # 0 ( $x -ne $y )
b = 0 

Putem folosi utilitarul bc cu pipe pentru calcule în floating point:

$ echo '6.5 / 2.7' | bc
2
$ echo 'scale=3; 6.5/2.7' | bc
2.407 
$ awc() { awk "BEGIN{print $*}"; }
$ for i in `seq 1 1 4`; do awc "$i + sqrt($i)"; done
2
3.41421
4.73205
6

Procesare multicore

Majoritatea graficelor pe care dorim sa le plotăm se folosesc de același script de simulare pe care îl rulăm cu parametri diferiți, iar la final recoltăm din outputul lui una sau mai multe valori. Dacă simularea nu folosește resurse temporare care pot duce la race conditions, se poate rula în paralel pentru a putea folosi core-urile existente. Utilitarul GNU parallel este potrivit pentru acest job, întrucât detectează automat numărul de core-uri, și are multe opțiuni pentru scriptare (nu toate naturale).

Exemple simple:

$ parallel echo "{1} a{2}" ::: $(seq 1 1 3) ::: $(seq 100 102) 
1 a100
1 a101
1 a102
2 a100
2 a101
2 a102
3 a100
3 a101
3 a102

Un gotcha este rularea mai multor comenzi shell care este posibilă doar prin înglobarea lor într-o funcție sau script separat:

$ cat > batch 
sleep $1
echo $2
$ parallel ./batch ::: $(seq 3 -1 1) ::: $(seq 100 102) 
100
100
101
102
100
101
101
102
102

Un altul este afișarea rezultatelor taskurilor în ordine secvențială, nu atunci când se termină fiecare:

$ parallel -k bash ./batch ::: $(seq 3 -1 1) ::: $(seq 100 102) 
100
101
102
100
101
102
100
101
102

Exemplu care poate fi adesea refolosit în acest semestru:

$ function run_fixed(){
  echo -n "$1 $2 "
  ./waf --run "lab6-7-cw --payloadSize=212 --ns=$1 --nd=$1 --minCw=$2 --maxCw=$2 --pcap=false" | tail -n1 
}

$ export -f run_fixed

$ parallel -k run_fixed {1} {2} ::: 4 6 7 20 40 ::: 3 7 15 31 63 127 255 511 1023 2047 4095

Acest exemplu rulează scriptul ns3 pentru toate combinațiile de parametri minCw si maxCw listate în secventele separate de ::: Opțiunea -k asigură afișarea rezultatelor în ordine, chiar dacă în realitate se rulează în paralel pe mai multe core-uri, si unele taskuri se termină mai repede.

[OPȚIONAL] Trasare de grafice cu gnuplot

Vom folosi fișierele de aici: https://github.com/systems-cs-pub-ro/uso/tree/master/lab09/draw-plots

De multe ori, una dintre cele mai bune forme de prezentare a datelor e în forma unor grafice. Există mai multe tipuri de grafice (cu puncte, cu linii, pie chart, bar chart etc.) decizia de a folosi un tip sau altul aparținând observatorului uman.

Pentru trasarea de grafice, putem folosi utilitarul gnuplot. Gnuplot primește comenzi care pot fi trecute într-un script pentru a trasa grafice.

Pentru un exemplu de utilizare a gnuplot, accesăm subdirectorul draw-plots/ din directorul laboratorului:

student@mjolnir:~/uso.git/lab11/process-table-data$ cd ../draw-plots/
student@mjolnir:~/uso.git/lab11/draw-plots$ ls
draw-overhead-for-kpps.gnu   transcode-overhead-for-kpps.csv
memwalk-overhead-for-kpps.csv

În acest director sunt două fișiere format CSV care conțin rezultatele unor experimente ce folosesc trafic de rețea. Fișierele memwalk-overhead-for-kpps.csv și transcode-overhead-for-kpps.csv conțin overhead-ul în secunde pentru diverse viteze de trafic de rețea, măsurate în kilopackets per second (kpps). Prima coloană din fiecare fișier reprezintă viteza în kpps, iar a doua coloană overhead-ul în secunde. Cele două fișiere indică overhead-ul indus în momentul rulării unor aplicații numite respectiv memwalk și transcode.

Tot aici se găsește și un script gnuplot, draw-overhead-for-kpps.gnu care trasează graficul dependenței overhead-ului față de viteza de trafic pentru aplicația memwalk.

Click pentru explicații legate de conținutul scriptului draw-overhead-for-kpps.gnu

Click pentru explicații legate de conținutul scriptului draw-overhead-for-kpps.gnu

Conținutul scriptului este:

draw-overhead-for-kpps.gnu
# Create plot showing overhead (in seconds) for different traffic rates.
# Traffic is measured in kilopackets per second (kpps).
# We use a CSV file as input.
#
# Input file is memwalk-overhead-for-kpps.csv. Output file is
# overhead-for-kpps.pdf.
#
# Run using: gnuplot draw-overhead-for-kpps.gnu
 
set autoscale
unset log
unset label
unset key
set term pdf
set output 'overhead-for-kpps.pdf'
set datafile separator ','
set xlabel 'Kilopackets per Second (kpps)'
set ylabel 'Running Time Overhead (seconds)'
set title 'Overhead for Different Traffic Rates'
plot 'memwalk-overhead-for-kpps.csv' with linespoints

Scriptul configurează următoarele:

 • formatul de ieșire este PDF (din linia set term pdf)
 • fișier de ieșire (format PDF) este fișierul overhead-for-kpps.pdf
 • separatorul fișierul de intrare (de date) este virgulă (,, comma) pentru că avem la intrare format CSV
 • titlul graficului și axelor
 • fișierul de intrare este memwalk-overhead-for-kpps
 • tipul de grafic este linespoints, însemnând că se trasează și puncte și linii care unesc punctele

Pentru a rula scriptul folosim comanda

student@mjolnir:~/uso/lab09/draw-plots$ gnuplot draw-overhead-for-kpps.gnu

În urma rulării rezultă fișierul overhead-for-kpps.pdf:

student@mjolnir:~/uso/lab09/draw-plots$ ls
draw-overhead-for-kpps.gnu   overhead-for-kpps.pdf
memwalk-overhead-for-kpps.csv transcode-overhead-for-kpps.csv

Putem vizualiza fișierul cu ajutorul utilitarului evince folosind comanda

student@mjolnir:~/uso/lab09/draw-plots$ evince overhead-for-kpps.pdf

Întrucât dorim să plasăm pe același grafic și datele pentru aplicația transcode, vom adăuga în script și fișierul de intrare transcode-overhead-for-kpps.csv. Pentru aceasta vom schimba ultima linie din script în două linii care vor avea conținutul

plot 'memwalk-overhead-for-kpps.csv' with linespoints, \
   'transcode-overhead-for-kpps.csv' with linespoints

După ce schimbăm ultima linie din fișier conform indicațiilor de mai sus și după ce salvăm fișierul, rulăm din nou scriptul și deschidem fișierul rezultat overhead-for-kpps.pdf:

student@mjolnir:~/uso/lab09/draw-plots$ gnuplot draw-overhead-for-kpps.gnu
student@mjolnir:~/uso/lab09/draw-plots$ evince overhead-for-kpps.pdf

Observăm că nu avem legendă și nu ne putem da ușor seama care grafic reprezintă care aplicație. În scriptul draw-overhead-for-kpps.gnu am dezactivat legenda prin folosirea liniei

unset key

Pentru a activa legenda comentăm acea linie în cadrul scriptului prefixând-o cu simbolul diez (#, hash):

#unset key

După ce am comentat linia care dezactiva legenda, rulăm din nou scriptul și deschidem fișierul rezultat overhead-for-kpps:

student@mjolnir:~/uso/lab09/draw-plots$ gnuplot draw-overhead-for-kpps.gnu
student@mjolnir:~/uso/lab09/draw-plots$ evince overhead-for-kpps.pdf

Acum legenda apare pe grafic, dar este plasată neconvenabil în partea de sus a ecranului. Cel mai bine este ca legenda să fie plasată în partea dreapta centru. Pentru aceasta scriem în fișier linia

set key right center

Putem scrie linia oriunde înainte de linia plot. O putem scrie imediat după linia comentată mai sus. După ce am adăugat linia care poziționează legenda în partea dreapta centru, rulăm din nou scriptul și deschidem fișierul rezultat overhead-for-kpps:

student@mjolnir:~/uso/lab09/draw-plots$ gnuplot draw-overhead-for-kpps.gnu
student@mjolnir:~/uso/lab09/draw-plots$ evince overhead-for-kpps.pdf

Ca ultimă schimbare, putem configura graficul să folosească pe post de limite pentru ordonată (axa Oy) reprezentând overhead-ul, valorile 0 și 150. Pentru aceasta adăugăm în script linia

set yrange [0:150]

Putem scrie linia oriunde înainte de linia plot.

Pentru estetică, putem să precizăm etichetelor din legendă. Pentru aceasta înlocuim liniile care defineau graficul (ultimele două linii din script) cu liniile de mai jos, care folosesc cuvântul cheie title pentru a preciza etichetele în legendă:

plot 'memwalk-overhead-for-kpps.csv' with linespoints title 'memwalk', \
   'transcode-overhead-for-kpps.csv' with linespoints title 'transcode'

Apoi rulăm din nou scriptul și deschidem fișierul rezultat. Rezultatul final trebuie să fie similar imaginii de mai jos.

În acest moment avem un grafic care indică dependența overhead-ului de viteza traficului pentru două aplicații. Datele au fost prelucrate din două fișiere de intrare în format CSV, conținând două coloane: prima cu viteza traficulului (în kilopackets per second) și a doua cu overhead-ul cauzat de aplicație (în secunde). Am trasat două grafice de tipul linespoints (puncte și linii între puncte), am plasat legenda în partea din centru dreapta a graficului, am creat etichete pentru legendă și am configurat pentru axa Oy limitele 0 și 150.

Click pentru un model de script finalizat

Click pentru un model de script finalizat

În final scriptul final gnuplot va avea o formă similară celui de mai jos

draw-overhead-for-kpps.gnu
# Run using: gnuplot draw-overhead-for-kpps.gnu
 
set autoscale
unset log
unset label
#unset key
set key right center
set term pdf
set output 'overhead-for-kpps.pdf'
set datafile separator ','
set xlabel 'Kilopackets per Second (kpps)'
set ylabel 'Running Time Overhead (seconds)'
set title 'Overhead for Different Traffic Rates'
set yrange [0:150]
plot 'memwalk-overhead-for-kpps.csv' with linespoints title 'memwalk', \
   'transcode-overhead-for-kpps.csv' with linespoints title 'transcode'

Click pentru informații despre utilitare de trasare de grafice

Click pentru informații despre utilitare de trasare de grafice

O gamă foarte largă de funcționalități de prelucrare a datelor (statistică și grafică) este furnizată de limbajul R. R oferă un mediu de dezvoltare a aplicațiilor de prelucrarea statistică; are un limbaj propriu cu ajutorul căruia se pot prelucra date, în principal numerice și statistice. Funcționalitățile oferite sunt vaste de la lucru pe vectori și matrice, la operații pe date tabelare, agregare de date, trasare de grafice în diferite formate. Site-ul oficial conține documentație de instalare, utilizare și configurare a R.

O listă de utilitare pentru trasarea de grafice găsiți pe pagina How to create charts for Wikipedia articles.

Un mic ghid de gnuplot găsiți aici: http://www.gnuplotting.org/plotting-data/

Task-uri

[01] Prelucrare fișiere

Folosind fișierul students.txt dorim afișarea doar a numelui studenților pentru acei studenți care au nota finală 10. Adică a treia coloana are valoarea 10.

Apoi ne propunem să realizăm un script numit extract-sort-grades pentru a afișa numele studenților, grupa și nota finală pentru acei studenți care au nota finală cuprină între 6 și 9 (inclusiv, adică valorile 6, 7, 8, 9). Adică a treia coloana să aibă valoarea cuprinsă între 6 și 9. Apoi vom sorta intrările în ordinea notei și apoi în ordinea grupei (adică dacă au aceeași notă să fie sortați în ordinea grupei).

Ca bonus, actualizați scriptul extract-name-tab astfel încât să primească argumente în linia de comandă notele: extract-name-tab 6 9.

Folosind awk (sau altă soluție) - extrageți toate notele din fișier și calculați media generală.

[02] Prelucrare fișiere (optional)

Ne propunem să afișăm grupele sortate în funcție de câți studenți din acea grupă au obținut nota 10.

Creați un script numit sort-groups-by-grade care afișează fiecare grupă și numărul de note de 10 obținute de studenții din acea grupă, separate prin virgulă (,, comma), sortate după numărul de note de 10. Sortarea să fie inversă, adică grupele cu cele mai multe note de 10 să fie primele.

În Bash puteți folosi array-uri asociative, adică array-uri pentru care indexul poate fi un șir, nu neapărat un număr.

Cautați în pagina de manual a bash șirul Arrays și localizați secțiunea corespunzătoare. Căutați pe Google după șirul bash arrays. Puteți da click pe link.

Acest exercițiu poate fi rezolvat și cu un one liner. Dacă folosiți corespunzător filtre de text precum cut, tr, sed, awk, grep, sort, uniq, veți putea obține aceeași soluție, fără să folosiți array-uri asociative.

Puteți folosi ca intrare fie fișierul students.txt fie fișierul students.csv

În cazul unei implementări corecte, în urma rulării scriptului veți obține output-ul:

314CC,4
311CC,3
315CC,3
313CC,2
312CC,1

Grupa 314CC este prima grupă afișată întrucât are cel mai mare număr de studenți care au obținut nota 10: 4 studenți. Grupa 312CC este ultima grupă afișată întrucât are cel mai mic număr de studenți care au obținut nota 10: 1 student.

[03] Basic plot

Având datele de mai jos:

Date,Open,High,Low,Close
10-03-16,774.25,776.065002,769.5,772.559998
10-04-16,776.030029,778.710022,772.890015,776.429993
10-05-16,779.309998,782.070007,775.650024,776.469971
10-06-16,779,780.47998,775.539978,776.859985
10-07-16,779.659973,779.659973,770.75,775.080017

Se cere graficul de mai jos:

[04] Basic shell scripting (optional)

Fișierul /proc/net/dev conține toate interfețele de rețea care sunt în sistem. Iată exemplu de cum arată:

mihai@wormhole:~$ cat /proc/net/dev
Inter-|  Receive                        | Transmit
 face |bytes  packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes  packets errs drop fifo colls carrier compressed
 ens33: 401898492 1164147  0  15  0   0     0     0 387589434 843816  0  0  0   0    0     0
  lo: 404014153 1015835  0  0  0   0     0     0 404014153 1015835  0  0  0   0    0     0

Fișierul /proc/net/snmp conține informații despre pachete recepționate de tip TCP/UDP pe sockeții din sistem. Iată un exemplu:

mihai@wormhole:~$ cat /proc/net/snmp
Ip: Forwarding DefaultTTL InReceives InHdrErrors InAddrErrors ForwDatagrams InUnknownProtos InDiscards InDelivers OutRequests OutDiscards OutNoRoutes ReasmTimeout Re         asmReqds ReasmOKs ReasmFails FragOKs FragFails FragCreates
Ip: 2 64 1932581 0 4 0 0 0 1925281 1673627 20 8 0 0 0 0 0 0 0
Icmp: InMsgs InErrors InCsumErrors InDestUnreachs InTimeExcds InParmProbs InSrcQuenchs InRedirects InEchos InEchoReps InTimestamps InTimestampReps InAddrMasks InAddr         MaskReps OutMsgs OutErrors OutDestUnreachs OutTimeExcds OutParmProbs OutSrcQuenchs OutRedirects OutEchos OutEchoReps OutTimestamps OutTimestampReps OutAddrMasks OutA         ddrMaskReps
Icmp: 46 0 0 45 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 41 0 40 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IcmpMsg: InType0 InType3 OutType3 OutType8
IcmpMsg: 1 45 40 1
Tcp: RtoAlgorithm RtoMin RtoMax MaxConn ActiveOpens PassiveOpens AttemptFails EstabResets CurrEstab InSegs OutSegs RetransSegs InErrs OutRsts InCsumErrors
Tcp: 1 200 120000 -1 4228 2576 2818 50 19 1698398 1812313 1563 5 3074 0
Udp: InDatagrams NoPorts InErrors OutDatagrams RcvbufErrors SndbufErrors InCsumErrors IgnoredMulti
Udp: 52986 40 0 21899 0 0 0 198401
UdpLite: InDatagrams NoPorts InErrors OutDatagrams RcvbufErrors SndbufErrors InCsumErrors IgnoredMulti
UdpLite: 0 0 0 0 0 0 0 0

Iterați pe conținutul acestor fișiere și afișați datele într-un format cu coloane. Datele vor fi separate printr-un singur spațiu:

iface_name packets_receive packets_transmit drops_receive drops_transmit
InUdpDatagrams InUdpErrors TcpInSegs TcpRetransSegs
isrm/laboratoare/new/01a.txt · Last modified: 2023/02/28 14:08 by dragos.niculescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0