Model Colocviu

Înainte de laborator

Pentru a îmbunătăți cursul de ISRM, componentele sale și modul de desfășurare, ne sunt foarte utile opiniile voastre. Pentru aceasta, vă rugăm să accesați și completați formularul de feedback https://curs.upb.ro/2021/mod/feedbackadm/view.php?id=16109

Trebuie să fiți autentificați și înrolați în cadrul cursului.

Formularul este anonim și este activ în perioada 21 mai 2022 00:00 - 3 iunie 2022 23:55. Rezultatele vor fi vizibile în cadrul echipei cursului doar după încheierea sesiunii. Este accesibil la link-ul “Formular feedback” a paginii principale a cursului de 03-ACS-M-A1-S2: Infrastructură şi servicii pentru reţele mobile (Seria SRIC - 2021).

Vă invităm să evaluați activitatea echipei de ISRM și să precizați punctele tari și punctele slabe și sugestiile voastre de îmbunătățire a disciplinei. Feedback-ul vostru ne ajută să creștem calitatea materiei în anii următori și să îmbunătățim disciplinele pe care le veți face în continuare.

Ne interesează în special:

 • Ce nu v-a plăcut și ce credeți că nu a mers bine?
 • De ce nu v-a plăcut și de ce credeți că nu a mers bine?
 • Ce ar trebuie să facem ca lucrurile să fie plăcute și să meargă bine?

Precizări desfășurare

Răspunsurile se dau în scris, nu mai mult de un paragraf pentru task-urile 0, 1 si 3. Graficele pentru task-ul 2 se fac în matplotlib/gnuplot (sau altceva) și se reproduc cu aproximație pe hârtie. Nu demarați task-ul 4 decât dacă ați abordat primele 3 sarcini.

Enunt

Într-un setup de tip infrastructură 802.11g cu MCS egal cu 12Mbps, fiecare client rulează două fluxuri UDP (CBR) cu AP-ul - unul uplink, apoi imediat/concomitent altul downlink. În ambele fluxuri de trafic rata de transmisie (sendingRate) reglată de AP dar și de clienți este cât mai apropiată de capacitatea maximă a canalului (ei își doresc să trimită la 12 Mbps).

Ne propunem să investigam relația dintre debitele cumulative uplink și downlink ale fiecărui client în funcție de populația de clienți. Debitele cumulative sunt deja calculate in script si afisate la consola.

Rulare script

Vom folosi scriptul model-colocviu.cc care poate fi rulat astfel:

./waf --run "model-colocviu --numberOfNodes=2 --simulationTime=20"

Argumentele suportate de script sunt urmatoarele:

  cmd.AddValue ("numberOfNodes", "Number of nodes", numberOfNodes);
  cmd.AddValue ("runTcp", "Run either TCP or UDP", runTcp);
  cmd.AddValue ("enableRtsCts", "RTS/CTS enabled", enableRtsCts);
  cmd.AddValue ("payloadSize", "Payload size in bytes", payloadSize);
  cmd.AddValue ("offeredRate", "Offered TX data rate (format XMbps) for application", offeredRate);
  cmd.AddValue ("phyRate", "Physical layer bitrate", phyRate);
  cmd.AddValue ("simulationTime", "Simulation time in seconds", simulationTime);
  cmd.AddValue ("tracing", "Enable/disable PCAP Tracing", pcapTracing);

Task-uri

[00] Ipoteza (10p)

Ipoteza/intrebarea de la care vom porni analiza (estimare): throughput-ul uplink și throughput-ul downlink rămân echilibrate pentru fiecare client (atentie, nu cumulativ) odată cu creșterea numărului de clienți în rețea?

[01] Setup si rulare script (20p)

In cadrul exercitiului 2, vom avea de construit un grafic in care pe axa Ox vom avea numărul de clienți, iar pe axa Oy avem 2 curbe y1 pentru uplink total throughput si curba y2: downlink total throughput.

Descrieti setup-ul de simulare și a procedurii de colectare a datelor: de la ce script pornim, ce modificări efectuăm asupra lui (daca este cazul), cu ce argumente rulati scriptul (scrieti scriptul de bash si pe foaia de test), ce output avem nevoie si cum il organizam pentru a construi graficele etc.

[02] Construire grafic (30p)

Construiti un grafic in care pe axa Ox avem numărul de clienți, iar pe axa Oy avem 2 curbe y1 pentru uplink total throughput si curba y2: downlink total throughput

[03] Explicare/interpretare rezultate (40p)

Interpretati curbele y1 și y2 obținute. Punctele care trebuie atinse:

 • throughput minim obținut
 • throughput maxim obținut - și dacă nu e egal cu MCS-ul, de ce?
 • monotonia funcțiilor (crescătoare/descrescătoare/constante)
 • comparație între curbe
 • justificare

[04] Bonus - Ipoteza, setup, grafic si interpretare pentru TCP (20p)

Pentru acest bonus, trebuie sa rezolvati din nou task-urile 0-3 folosind fluxuri TCP in loc de UDP.

isrm/laboratoare/model-colocviu.txt · Last modified: 2023/05/30 09:40 by dragos.niculescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0