Setup ISRM

Repository dev

Recomandăm folosirea repo-ului de aici (un fork din ns-3 bazat pe release-ul 3.29):

https://gitlab.com/b12mihai1/ns-3-dev/commits/isrm_2020

deoarece în el am adăugat și submodulul cu laboratoarele de ISRM pentru 2019-2020:

https://github.com/isrm-lab/ns3-labs

Lucrul e destul de simplu la clonarea inițială:

git clone https://gitlab.com/b12mihai1/ns-3-dev.git
cd ~/ns-3-dev
git checkout -b isrm_2020 remotes/origin/isrm_2020
git submodule init
git submodule update --remote --merge
git submodule foreach git pull origin master  # in caz ca cea anterioara nu ne muta pe ultimul commit din master

Dacă vă anunțăm de modificări pur și simplu rulați, fiind pe branchul isrm_2020:

git pull
git submodule update --recursive --remote --merge
git submodule foreach git pull origin master  # in caz ca cea anterioara nu ne muta pe ultimul commit din master

Configurarea ns-3 se face simplu prin:

./waf configure --build-profile=debug --enable-examples --enable-tests
./waf build -j 2

Apoi după configurare puteți rula orice laborator astfel:

./waf --run "lab6 --ns=4 --nd=4 --minCw=15 --maxCw=1023 --pcap=false"

Mașină virtuală

Link download 2019-2020 (autentificare cu credențialele LDAP cs.curs.pub.ro):

https://repository.grid.pub.ro/cs/uso/experimental/isrm-vm-1904-2020.ova

Fișierul OVA se importă în Virtualbox. Vezi tutorial de import appliance.

Mașina virtuală are toate pachetele necesare pentru lucrul la ISRM:

 • Distribuție: Ubuntu 19.04
 • Simulatoare: ns-2, ns-3 (și dependențele acestora)
 • valgrind, gdb
 • gnuplot-x11
 • Visual Studio Code. Extensii:
  1. ms-vscode.cpptools
  2. austin.code-gnu-global
  3. ms-python.python
  4. VisualStudioExptTeam.vscodeintellicode
  5. callegustafsson.waf-task-provider
isrm/mv.txt · Last modified: 2020/03/07 13:41 by vlad.traista
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0