Setup ISRM

Repository dev

Docker install

O dată ce a pornit mașina virtuală trebuie rulat:

sudo apt install docker.io
# https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/#manage-docker-as-a-non-root-user
sudo groupadd docker && sudo usermod -aG docker $USER

Create docker image

git clone https://github.com/isrm-lab/isrm-vm-docker-img.git
cd isrm-vm-docker-img
docker build -t isrm2023 .

docker build a fost testat pe un host cu Linux Mint 20.3 și pe un VM cu Ubuntu Server 22.10.

De asemenea am făcut un test și pe Windows 11, cu WSL 2 (Windows Subsystem for Linux) având Hyper-V activat și Ubuntu 22.04 ca distribuție instalat. Instalarea docker în WSL a fost făcută urmând pașii de aici apoi totul funcționează, exceptând faptul că trebuie să porniți de mână serviciul de docker: systemctl start docker

Mașină virtuală (opțional)

 • Instalați VirtualBox
 • Folosiți o imagine Ubuntu sau Linux Mint
 • Setari virtualbox necesare:
  • Port forwarding: https://bobcares.com/blog/virtualbox-ssh-nat/ : “Settings” » “Network” » “Advanced” section. This will show additional network adapter options. Then, we click on “Port Forwarding” button.
  • Settings > System > Motherboard > minim 4096 MB RAM
  • Settings > System > Processor > Enable PAE/NX
  • Settings > System > Acceleration > Bifați la Hardware Virtualization Enable Nested Paging
  • Settings > System > Processor > Dați minim 2 CPU
  • Settings > System > Display > VBoxVGA

Cum creez o mașină virtuală cu VDI existent? (opțional)

isrm/mv.txt · Last modified: 2022/12/29 11:00 by mbarbulescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0