Laboratorul 06. Google Cardboard

Pentru laboratoarele de VR va trebui să descărcați acest repo: https://github.com/Andrei-Lapusteanu/IRVA_VR. We strongly recommend să vă clonați repo-ul (nu download .zip) întrucât vor exsita update-uri la acesta!

Introducere

Google Cardboard (XR Plugin for Unity) este un SDK ce permite dezvoltatorilor să creeze experințe în realitate virtuală folosind dispozitive mobile (smartphone-uri) în motorul de jocuri Unty. Acest plugin este destinat utilizării împreună cu Google Cardboard (vezi imaginea de mai jos), un dispozitiv de tip holder pentru telefoane, ce permite o variantă low-cost de a experimenta cu realitatea virtuală.

Aceste dispozitive de tip holder se pot achiziționa de la diverse brand-uri – se pot achiziționa, de asemenea, controller-e de tip joystick ce comunică pe Bluetooth cu telefonul, pentru a avea un control sporit în scenele virtuale (de exemplu, se poate implementa movement-ul sau diferite interacțiuni folosing aceste controller-e).

În continuare puteți studia un demo ce prezintă laboratorul cu task-urile rezolvate (fără bonus-uri):

<video here, eventually>

Higlights tehnologie

 • Compatibilitate: Există suport atât pentru Android cât și pentru iOS
 • Integrare seamless: Se folosește de framework-ul de XR din Unity, facilitând astfel dezvoltarea rapidă a aplicațiilor de tip VR
 • Feature-uri: Suport pentru head tracking (folosind senzorii giroscopici și accelerometrele găsite în telefoane), randare stereoscopică (un render pentru fiecare ochi – se desenează fiecare render pe jumătate din ecranul dispozitivului), precum și diverse metode implementate în software, precum gaze interaction, ce permite interacțiunea cu diverse obicte prin simpla privire a acestora

În mod evident, soluțiile dedicate pentru VR (HTC Vive, Meta Quest 2/3, Meta Pro, etc.) oferă o experiență virtuală mult superioară procesării posibile pe un smartphone, dar acest plugin ne permite să avem un “taste” al tehnologiei VR într-un mod accesibil.

Overview laborator

În cadrul acestui laborator:

 • Prezentăm pe scurt modalitatea de integrare a plugin-ului într-un proiect de Unity

Google Cardboard XR Plugin for Unity este deja intergrat și configurat (pentru Android).Quickstart-ul pentru setup se poate găsi aici: https://developers.google.com/cardboard/develop/unity/quickstart

 • Testăm demo sample-ul pentru a valida funcționarea corectă a plugin-ului
 • Implementăm cateva feature-uri pentru un joc simplu (balloon popper), ce funcționează pe conceptul de gaze interaction

În mod ideal, testarea funcționalităților din laborator se face folosind un dispozitiv de tip holder VR pentru smartphone, dar se poate testa și în absența acestuia. De asemenea, nu este necesară folosirea unui joystick pentru mobile.

În continuare puteți studia un demo ce prezintă laboratorul cu task-urile rezolvate (fără bonus-uri):

<video here, eventually>

Testarea scenei sample

 • Mergeți în File > Build Settings și asigurați-vă că platforma pentru care doriți să faceți build este corectă. În caz contrar, faceți switch pe platforma dorită
 • Vom testa scena Assets → Samples → Google Cardboard XR Plugin for Unity → 1.22.0 → Hello Cardboard → Scenes → HelloCardboard. Mergeți în File → Build Settings și setați această scenă ca fiind singura activă (folosing checkbox-ul) în panoul de Scenes In Build
 • În continuare, puteți crea un Build pe care să-l testați pe telefon

Scena demo sample:

Ierarhia scenei sample:

Testarea scenei sample

 • CubeRoom reprezinta modelul envroment-ului scenei
 • Treasure reprezinta un obiect interactibil – daca îl studiați în inspector, veți observa că are atașat un script de tip ObjectController
 • Camera are un obiect copil numit CardboardReticlePointer ce reprezintă reticle-ul / crosshair-ul direcției de vizualizare. Script-ul atașat pe acesta interacționează cu script-urile de tip ObjectController, căruia îi transmite mesaje de tip OnPoinerEnter și OnPointerExit, ceea ce denotă acțiunea de gaze (privire) asupra obiectelor

Implementarea jocului

Veți avea de implementat un joculeț în care se spawnează în mod contnuu baloane, care pot fi sparte dacă player-ul le privește pentru un timp îndelungat – așadar, ne folosim de acest concept de gaze interaction. O parte a jocului este deja implementată, voi va trebui sa urmăriți todo-urile din cod pentru rezolva complet laboratorul.

 • Deschideți scena Assets → L6_GoogleCardboard → Scenes → L6_BalloonPopper

 • BaloonSpawner este obiectul care va instanția baloanele în scenă. Acesta se află în zona podelei scenei. Are o componentă de tip BoxCollider, în volumul căreia trebuie instanțiate baloanele la locații random
 • BaloonController (nu se regăsește în ierarhie, este un script atașat prefab-ului ‘Baloon’) reprezintă obiectul de tip balon – acesta trebuie să fie translatat pe Y și va conține logica de interacțiune cu reticle-ul player-ului
 • BalloonPopper are atașat un script ce distruge baloanele dacă există overlap cu collider-ul obiectelor de tip balon. Acesta este definit în zona de tavan a scenei
 • ScoreCanvas conține logică pentru scor și poate seta textul unui element de UI definit în worldspace

Task-uri

 1. Realizați un build folosing scena sample din plugin – validați funcționarea corectă a acestui build – ar trebui sa aveți un render stereoscopic, să se realizeze head tracking-ul, iar obiectul ‘Treasure’ din scenă ar trebui să-și schime culoarea dacă reticle-ul player-ului interacționează cu aceasta
 2. Instanțiați obiectele de tip balon din script-ul de spawner. Calculați, de asemenea, poziția acestora de instanțiere
 3. Realizați translația baloanelor instanțiate – în cel mai simplu mod, translatați-le cu o viteză constantă pe axa Y
 4. Implementați mecanica de spargere a baloanelor – întâi, setați flag-ul ce denotă faptul că un balon este privit (targeted), iar apoi, implementați logica de timer. În esență, atât timp cât balonul este privit, acest timer trebuie incrementat – daca timpul contorizat este mai mare decât o limită impusă, spargeți balonul folosind metodele deja implementate
 5. Implementați funcționalitatea de scor – un balon spart de player reprezintă un punct primit, un balon spart de catre BalloonPopper reprezintă un punct scăzut. ScoreController și BalloonPopper conțin todo-urile relevante acestui task
irva/laboratoare/06.txt · Last modified: 2023/12/12 01:15 by andrei.lapusteanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0