Laboratorul 01 - Introducere în Verilog

În acest laborator vom învăța primele noțiuni de Verilog, un limbaj de descriere hardware. Îl vom folosi pe parcursul laboratorului pentru a exemplifica și implementa noțiuni legate de arhitectura calculatoarelor.

Ce este Verilog?

Verilog este un HDL (Hardware Description Language) folosit pentru specificarea formală a circuitelor electronice digitale. Alte limbaje similare sunt:

 • VHDL
 • AHPL
 • SystemVerilog

Un asemenea limbaj este utilizat pentru descrierea sistemelor digitale, de exemplu un calculator sau o componentă a acestuia.

Verilog is not C!

…nor is it Pascal, C#, Java, (any kind of) Assembly, Lisp, Haskell, Prolog, PHP, etc.

Din punct de vedere sintactic, Verilog se aseamănă cu limbaje procedurale precum C, dar trebuie să ținem cont de faptul că instrucțiunile nu sunt executate secvențial, ca pe un procesor. În timp ce target-ul unui limbaj de programare uzual este să ruleze pe un procesor, target-ul unui cod scris în Verilog este să modeleze funcționalitatea hardware a unui FPGA sau un ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Un FPGA (Field-Programmable Gate Array) este un circuit integrat care poate fi programat pentru a se comporta ca un alt circuit digital, descris prin codul Verilog scris de programator.

Un procesor execută o secvență de instrucțiuni, distribuind semnale de control și date diferitelor componente aritmetice și logice. Spre deosebire, un FPGA va cupla diferite componente interne pentru a simula o componentă aritmetică sau logică. În esență, un FPGA este pur și simplu o matrice de porți logice, legăturile dintre ele fiind configurabile. FPGA-urile reprezintă o platformă de dezvoltare pentru cei care doresc să construiască un circuit integrat de la zero. Prin reconfigurarea porților logice, pe un FPGA se poate construi orice în domeniul circuitelor digitale, de la drivere de LED-uri si LCD-uri, până la întregi chipset-uri și chiar procesoare. Mai multe detalii despre FPGA-uri vom învăța într-un laborator viitor.

De ce Verilog?

Un limbaj precum Verilog conține o serie de abstractizări sau moduri de a genera, prin intermediul codului, porți logice. În comparație cu a proiecta “de mână” circuitele integrate, tocmai aceste abstractizări sunt cele care au permis electronicii digitale să se dezvolte în ritm rapid odată cu progresul tehnologiei de fabricație. Cu ajutorul lor putem descrie relativ ușor structuri complexe, divizându-le în componentele lor comune și de bază.

Însă apare întrebarea naturală: Ce aș putea face cu un FPGA și nu aș putea face cu un procesor? Pe scurt, există trei răspunsuri:

 • Un FPGA poate fi reconfigurat într-un timp foarte scurt. Asta înseamnă că, dacă am greșit ceva în design-ul nostru, dacă dorim să îl modificăm sau să îl extindem, timpul și costul acestei acțiuni sunt foarte mici.
 • Un FPGA, prin construcția lui, oferă un grad extrem de ridicat de paralelism, lucru pe care codul scris pentru un procesor (deci cod secvențial) nu îl oferă (cel puțin nu la fel de usor și controlabil).
 • Un FPGA este de preferat oricând se dorește interfațarea unui dispozitiv (un senzor, un dispozitiv de afișare, etc.) care are nevoie de timpi foarte stricți in protocolul de comunicație (exemplu: așteaptă 15 nanosecunde înainte să comuți linia de ceas, apoi activează linia de enable pentru 25 de nanosecunde, apoi pune datele pe linia de date și ține-le cel putin 50 de nanosecunde, etc). Pe un procesor acest lucru este iarăși dificil de controlat, fiindcă majoritatea instrucțiunilor se execută într-un număr diferit de cicli de ceas.

Structura limbajului Verilog

Atunci când proiectăm un circuit digital folosind un HDL, începem prin a face o descriere textuală a circuitului, adică scriem cod. Acesta este compilat, iar în urma procesului va rezulta un model al circuitului care poate fi apoi rulat într-un simulator cu scopul de a verifica funcționalitatea descrierii. O alternativă la simulare este folosirea unui utilitar de sintetizare, care preia codul HDL și generează fișiere de configurare pentru FPGA.

Module

Unitatea de bază a limbajului Verilog este modulul, ce conține descrierea interfeței și a comportamentului unui circuit electronic. Un modul este cel mai apropiat de conceptul de “black box” ce constă în cunoașterea intrărilor și a ieșirilor, fără a ști însă detaliile de implementare și modul în care el funcționează.

În Verilog nu putem să “apelăm” un modul pentru a executa o acțiune. Spre exemplu, nu putem să apelăm un modul sumator pentru a face suma a două numere. Ce putem face însă este să instanțiem un sumator, să îi legăm ca și intrări cele două numere și vom ști că la ieșirea sumatorului vom avea suma lor. Mereu.

Declarație

Declararea unui modul se face, generic, în felul următor:

module <nume_modul>(
  <tip_port_1> <nume_port_1>, 
  <tip_port_2> <nume_port_2>,
  ...
  <tip_port_n> <nume_port_n>
  ); 
 
// Implementarea modulului.
 
endmodule

Această declarație constă în:

 • Cuvântul cheie module
 • Numele modulului
 • Lista de porturi (elementele declarate aici sunt folosite pentru interfațarea cu exteriorul și pot fi):
  • De intrare (input)
  • De ieșire (output)
  • Bidirecționale (inout)
 • ; (punct și virgulă)
 • Implementarea modulului
 • Cuvântul cheie endmodule

Și un exemplu concret:

module test(
  output out, 
  input in
  ); 
 
buf(out, in);
 
endmodule

Interfața unui modul este formată din:

 • Numele modulului: poate conține litere, cifre, $ și _. Primul caracter trebuie să fie o literă sau _.
 • Lista de porturi: zero sau mai multe porturi, fiecare dintre acestea având o direcție (input, output sau inout) și un nume. Convenția este ca în această listă să fie declarate mai întâi ieșirile și apoi intrările.
module test_interface(output a, input b);
 
  // Implementare modul.
 
endmodule

În cazul modulului de mai sus interfața este test_interface(output a, input b);.

Implementarea modulului constă în descrierea funcționării acestuia utilizând:

 • Declarații
  • Fire (wire): reprezintă conexiuni fizice între componente. Se folosesc pentru transmisia semnalelor (doar în descrierea logicii combinaționale) și nu au capacitate de reținere a informației (nu au o stare)
  • Registre (reg): sunt folosite pentru a stoca date, care persistă chiar dacă registrul este deconectat. Registrul este echivalentul unei variabile interne dintr-un limbaj de programare. Reține o valoare și i se poate atribui o valoare
 • Construcții
  • Instanțieri de module
  • Blocuri initial: ne permit să definim o stare inițială. Acest bloc va fi declanșat o singură dată, la inițializarea modulului. Este nerecomandată folosirea lor în afara simulărilor

Intrările, ieșirile și porturile bidirecționale ale unui modul sunt implicit considerate ca având tipul wire. Putem să specificăm, dacă dorim, ca ieșirile să aibă tipul reg.

Toate variabilele de tip wire și reg (implicit și cele de tip input, output și inout) au, în mod implicit, lățimea de 1 bit. Putem specifica, dacă dorim, o lățime mai mare de atât folosind construcția [i:j]. Atenție, i și j pot să nu fie niciuna 0 și pot fi i >= j sau j >= i.

input a;    // Variabilă fir de intrare, pe 1 bit.
output b;    // Variabilă fir de ieșire, pe 1 bit.
output reg c;  // Variabilă registru de ieșire, pe 1 bit.
inout d;    // Variabilă fir bidirecțională, pe 1 bit.
wire e;     // Variabilă fir locală, pe 1 bit.
reg f;     // Variabilă registru locală, pe 1 bit.
input [7:0] g; // Variabilă fir de intrare, pe 8 biți ordonați 7 -> 0.
wire [0:7] h;  // Variabilă fir locală, pe 8 biți ordonați 0 -> 7.
reg [2:6] i;  // Variabilă registru locală, pe 5 biți ordonați 2 -> 6.

Instanțiere

Verilog permite folosirea unui modul în descrierea altui modul prin instanțierea acestuia. Instanțierea modulelor se face, generic, în felurile următoare:

nume_modul <nume_instanta>(
  <nume_argument_1>, 
  <nume_argument_2>, 
  ..., 
  <nume_argument_n>
  );
 
nume_modul <nume_instanta>(
  .nume_port_1(<nume_argument_1>), 
  .nume_port_7(<nume_argument_7>), 
  .nume_port_2(<nume_argument_2>), 
  ..., 
  .nume_port_n(<nume_argument_n>)
  );

Și exemple concrete:

module test_instantiation_A(output a, output b, input c, input d);
 
  // Implementare modul.
 
endmodule
 
module test_instantiation_B(output out1, output out2, input in1, input in2);
  test_instantiation_A a1(out1, out2, in1, in2);          // Am scris argumentele in ordinea porturilor.
  test_instantiation_A a2(.b(out2), .a(out1), .c(in1), .d(in2));  // Am scris argumentele intr-o ordine aleatoare, dar pentru fiecare am specificat numele portului la care trebuie legat.
  test_instantiation_A a3(out1, out2, in1);             // Nu am legat portul "d". Nu este o eroare.
 
  // Implementare modul.
 
endmodule

Nu este o eroare să nu legăm toate porturile unui modul atunci când îl instanțiem. Spre exemplu, un sumator poate avea o ieșire de date (suma celor două intrări) și o ieșire de transport (carry). Dacă ieșirea de transport nu ne folosește este perfect valid să nu o conectăm la nicio variabilă.

Primitive

Pentru a descrie circuite folosind Verilog, avem la dispoziție și o serie de primitive care sunt asociate porților logice de bază. Fiecare primitivă are asociate porturi prin intermediul cărora se face legătura cu exteriorul. Astfel, există primitive predefinite care oferă posibilitatea conectării mai multor intrări (and, or, nor, nand, xor, xnor), sau a mai multor ieșiri (buf, not).

Folosirea unei primitive se face prin instanțierea cu lista de semnale care vor fi conectate la porturile ei.

Poartă Descriere Verilog
poata OR cu 3 intrări
or(out, a, b, c);
poata NOT
not(out, in);
poata NAND
nand(z, x, y);

 • Pentru primitivele predefinite numele instanței este opțional.
 • În cazul primitivelor este obligatoriu să declarăm la început semnalele de ieșire, acestea fiind urmate de cele de intrare.
 • Așa cum afirmația precedentă a lăsat să se întrevadă, în Verilog se pot defini și UDP-uri (User Defined Primitives), prin intermediul tabelei de adevăr.

Dezvoltare și testare

Ca mediu de dezvoltare vom utiliza Xilinx Vivado, ce ne permite sintetizarea codului, simularea codului și programarea pe plăci. Puteți descărca Xilinx Vivado urmând acest tutorial.

Hello World!

Vom implementa în Verilog un modul ce are o intrare și o ieșire, ambele pe 1 bit. Ieșirea modulului va fi intrarea negată. De asemenea vom implementa un modul de test pentru cel precedent. Pentru crearea proiectelor și modulelor folosind Xilinx Vivado urmăriți acest tutorial.

hello_world.v
module hello_world(
  output out,
  input in
  );
 
  not(out, in);
 
endmodule

Testare

Pentru a testa funcționarea unui modul trebuie să creăm un modul de test (test fixture). Pentru un exemplu de simulare a unui modul urmăriți acest tutorial.

test_hello_world.v
`timescale 1ns / 1ps
 
module test_hello_world;
 
  // Intrari.
  reg in;
 
  // Iesiri.
  wire out;
 
  // Instantiem Unit Under Test (UUT).
  hello_world uut (
    .out(out), 
    .in(in)
  );
 
  initial begin
    // Initializam intrarile.
    in = 0;
 
    // Asteptam 100 ns pentru a termina resetul global.
    #100;
 
    // Adaugam stimuli aici.
    #100 in = 1;
    #100 in = 0;
	end
 
endmodule

După cum vedeți, este un modul ca oricare altul. Două construcții ies totuși în evidență:

 • directiva timescale: definește unitatea de timp a simulării.
 • construcția #100;: această construcție indică simulatorului să aștepte 100 de unități de timp. Când prefixăm o instrucțiune cu #n simulatorul va aștepta n unități de timp, după care va executa instrucțiunea. Atenție, această construcție nu este validă decât într-o simulare.

TL;DR

 • Verilog este un limbaj de descriere hardware, nu un limbaj de programare
 • Instrucțiunile în Verilog se execută paralel
 • Unitatea de bază este modulul
 • Declarații:
  • wire
  • reg
 • Construcții:
  • instanțieri module
  • bloc initial
 • Primitive

Exerciții

Task 0 (0p) [DEMO] Realizați un modul cu 2 intrări (a și b) și 2 ieșiri c = a & b și d = a | b. Testați funcționarea modulului.

Task 1 (1p) Simulați exemplul din scheletul de laborator.Tutorial simulare Vivado

Task 2 (3p) Implementați o poartă XOR, folosind porți AND, OR și NOT. Testați funcționarea modulului.

Task 3 (3p) Implementați un multiplexor 4:1. Testați funcționarea modulului.

Task 4 (3p) Implementați un circuit combinațional cu 2 intrări de date, 2 intrări de selecție și 1 ieșire. Intrările de selecție selectează ce funcție logică să se aplice pe cele două intrări de date pentru a rezulta ieșirea. Cele 4 funcții logice sunt XOR (folosiți modulul de la task 2), NAND, OR și AND. Modulul va funcționa astfel:

 • Dacă intrările de selecție sunt 00, se aplică NAND
 • Dacă intrările de selecție sunt 01, se aplică AND
 • Dacă intrările de selecție sunt 10, se aplică OR
 • Altfel, se aplică XOR

Testați funcționarea modulului.

Task 5 (Bonus 1p) Implementați un sumator Half-Adder (sumator pe 1 bit fără intrare de transport) și unul Full-Adder (sumator pe 1 bit cu intrare de transport). Testați funcționarea modulelor.

Resurse

soc/laboratoare/01.txt · Last modified: 2024/02/29 14:37 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0