Laboratorul 02. NuttX - I2C, Senzori, LCD-uri

În laboratorul de astăzi veți învăța cum să interactionați cu diferite periferice prin I2C și cum datele de la hardware sunt transmise utilizatorului prin diferite niveluri de indirectare. Vom explora atât noțiuni low-level (modul de organizare internă a memoriei unui display) cât și aspecte mai high-level (sistemul de graphics) construite peste.

Un modul de kernel (sau un device driver) este o bucată specializată de cod care este compilată și adăugată la kernel-ul sistemului de operare. În acest mod, sistemul de operare are posibilitatea de a interacționa cu diferite periferice - în absența driverelor, un kernel nu ar putea accesa lumea exterioară CPU-ului. De exemplu, dacă ne dorim ca sistemul nostru să poată transfera date prin controller-ul de I2C, avem nevoie de un driver pentru I2C care să programeze aceste tranzacții de transfer de date. Analog, dacă ne dorim să interacționăm cu un senzor, avem nevoie de un device driver care știe să programeze acel senzor.

Aproximativ 80% din codul unui sistem de operare este format din codul pentru drivere.

Din punct de vedere al user-ului, driverele pot să fie expuse în două moduri:

 • char device driver - în Linux sunt folosite pentru mouse și tastatură, de exemplu, iar în NuttX pentru senzori și LCD, printre altele. Pe scurt, dispozitive cu rată mică de transfer de date, care functionează la nivel de caracter.
 • block device driver - folosite pentru hdd-uri, sdd-uri, device-uri care au nevoie să transfere date la nivel de blocuri.

LTR308 - senzor de lumină

Cum măsuram lumina?

Atunci când vorbim de unități de măsură pentru lumină ne referim la lumeni și luxi:

 • lumeni reprezintă intensitatea luminoasă la sursă
 • luxi reprezintă intensitatea luminoasă care cade pe un metru pătrat, în general măsurată de la 1 sau 10m distanță.

Astfel, pentru a putea măsura complet o sursă de lumină, avem nevoie de ambele unități de măsură. De exemplu, o lanternă poate emite o cantitate foarte mare de lumeni, dar dacă razele sunt dispersate pe o suprafață întinsă cantitatea de luxi rezultată va fi redusă.

Altfel spus, chiar dacă ambele unități de măsură sunt relevante, intensitatea luminoasă “reală” se măsoară mai degrabă prin luxi.

LTR308

LTR308 este un senzor de lumină care comunică prin I2C și este capabil să ofere utilizatorului intensitatea luminoasă exprimată în luxi. În NuttX, senzorii sunt expuși prin char device-uri in /dev/ și pot fi accesați prin apeluri de sistem, asemănător implementării Linux.

Figura de mai jos ilustrează implementarea char device-urilor în Linux - astfel, fiecare periferic este liber să își definească propriile metode de open, read, write, ioctl, close.

Pe de altă parte, deoarece NuttX este un RTOS (Real Time Operating System) care își propune să aibă un memory-footprint cât mai scăzut, design-ul pentru char device-uri (ale senzorilor, dar constrângerea se respectă intr-o mare măsura și la alte periferice) este puțin schimbat.

La nivelul sistemului de operare există o interfață uniformizată denumită upperhalf driver (nuttx/drivers/sensors/sensor.c), comună tutoror senzorilor, care interceptează apelurile de sistem asociate acestora. Mai departe, comenzile sunt trimise către lowerhalf driver (nuttx/drivers/sensors/ltr308.c) care este specific device-ului și se ocupă de interacțiunea prin I2C/SPI cu senzorul.

O altă particularitate a NuttX este că pentru a citi datele unui senzor nu se parcurge întregul lanț de comandă de la aplicație până în regiștri senzorului. În schimb, driver-ul creează un thread separat care se ocupă de polling, iar atunci când detectează că au venit date le trimite printr-o notificare în upperhalf driver într-un buffer circular. Mai departe, datele ajung la aplicație.

SSD1306 - display OLED

OLED vs LCD

Un aspect interesant când vine vorba despre display-uri este cum produc ele culoarea. Dacă în cazul unui LCD avem pixeli colorați care sunt luminați pentru a produce culorile, în cazul unui OLED avem control asupra fiecarui pixel în parte.

De exemplu, pentru a produce culoarea negru un LCD va colora pixelii în negru și îi va lumina folosind un backlight. În schimb, deoarece un display de tip OLED permite control granular asupra pixelilor, este suficient să nu mai luminăm anumiți pixeli, iar astfel zona aceea de ecran va apărea neagră către utilizator.

Astfel, se spune că un display OLED poate să obțină “true darkness”.

Deși la nivel tehnic există distincția între cele două tipuri de display-uri, în NuttX ambele sunt organizate sub denumirea de LCD-uri. Este responsabilitatea fiecărui driver să interfațeze corect interacțiunea cu device-ul său asociat.

LCD driver în NuttX

Pornind de la design-ul driver-ului de senzori, putem regăsi aceleași principii și în cazul LCD-urilor.

Cea mai simplă metodă de a interacționa cu un display este prin apeluri de sistem ioctl() pe un LCD char device. Acestea vor fi trimise mai departe către driver-ul specific display-ului care este responsabil de configurarea lui și de afișarea mesajelor.

În cazul lui SSD1306, acesta poate fi accesat atât prin I2C, cât și prin SPI. Pe plăcile ESP32-Sparrow comunicația se realizează prin I2C.

Dacă ar fi să ne uităm în interiorul unui display, acesta este doar o matrice de pixeli organizată pe linii și coloane.

În cazul unui display cu rezoluție 128×32 precum cel de pe plăcile Sparrow, există:

 • 128 de coloane adresabile individual
 • 32 de rânduri adresabile la nivel de pagină, unde o pagină conține 8 rânduri.

Datorită acestei organizări interne putem să scriem o coloană individuală, dar pentru a scrie un rând este nevoie să scriem întreaga pagină asociată rândului.

Char device-ul pentru LCD-uri este cea mai simplă metodă de a interacționa cu un display din punct de vedere al consumului de memorie - nu se face niciun fel de buffering al datelor. De exemplu, pentru a desena două linii:

 • se desenează prima linie
 • deoarece nu se face buffering la date, dacă am desena a doua linie am șterge din greșeală prima linie. Soluția este să recitim regiștri display-ului.
 • acum suntem obligați să redesenăm prima linie împreună cu a doua.

Următorul nivel de complexitate este reprezentat de framebuffer. Acesta introduce un API propriu, dar care în final apelează tot callback-uri din driver-ul device-ului. Poate cea mai importantă modificare față de un simplu char device este chiar în numele lui - oferă support de buffering.

Framebuffer-ul poate fi implementat atât prin buffer software, cât și prin buffer hardware (direct în memoria display-ului). În NuttX, framebuffer-ul este întotdeauna software.

Ultimul nivel de complexitate este reprezentat de subsistemul de graphics.

Aplicațiile interacționează în mod direct atât cu biblioteca nuttx/libs/libnx/, cât și cu nuttx/graphics/. Componenta principală este nxglib și este responsabilă de interacțiunea în mod direct cu LCD-ul folosindu-se de interfața de framebuffer explicată anterior.

O altă componentă foarte importantă este nxmu (mu - multi-user). Astfel, se folosește un mecanism de tipul client-server, în care server-ul rulează pe un thread dedicat și serializează accesul tuturor clienților (thread-urilor) care concurează pentru acelasi display.

Restul componentelor le puteți găsi detaliate în documentația oficială NuttX.

Exerciții

0. Folosind comanda ps din linia de comandă a shell-ului NuttX, observați că thread-ul pentru LTR308 este suspendat în waiting. Acesta va fi planificat din nou pe CPU atunci când o aplicație va face un apel de sistem open().

1. Pentru a vă acomoda cu API-ul specific senzorilor, inspectați codul din apps/examples/ltr308/, rulați aplicația și observați output-ul de la stdout.

Hints:

 • fiecare char device asociat unui senzor este înregistrat sub /dev/uorb/sensor_<type>N.
 • calibrarea senzorului prin apelul de sistem ioctl() este opțională. Pentru alte utilizări ale lui ioctl() puteți inspecta sensor_ioctl() din nuttx/drivers/sensors/sensor.c.

2. Aplicația apps/examples/nxhello/ va afișa pe ecran “Hello, World!” după care își va termina execuția. Scopul acestui exercițiu este să afișați “Hello, World!” de mai multe ori, într-un loop. Urmăriți pașii de mai jos:

Toate fișierele de tip header le puteți găsi în nuttx/include/nuttx/. Puteți căuta recursiv din linia de comandă folosind grep -r <string>.

 1. Activați următoarele config-uri:
  • CONFIG_NX=y
  • CONFIG_NX_BLOCKING=y
  • CONFIG_MQ_MAXMSGSIZE=64
  • CONFIG_NXFONT_MONO5X8=y
  • CONFIG_NX_DISABLE_1BPP=n
  • CONFIG_NX_FONTS_DISABLE_1BPP=n
  • CONFIG_EXAMPLES_NXHELLO=y
  • CONFIG_EXAMPLES_NXHELLO_BPP=1
 2. Rulați aplicația nxhello și inspectați output-ul. Ne interesează să aflăm cum aplicația obține date despre:
  • culoarea fundalului - în cazul nostru va fi 0, deoarece display-ul este monocromatic.
  • rezoluția display-ului.
 3. Ștergerea ecranului (a întregului ecran sau doar a unei porțiuni) se va face prin nx_fill. Căutați prototipul ei.
 4. Pe baza semnăturii funcției, căutați structurile struct nxgl_rect_s și mai departe struct nxgl_point_s.
 5. Pentru a determina window handle-ul necesar lui nx_fill inspectați funcția nxhello_position. Aceasta este apelată la inițializarea aplicației și este modalitatea prin care clientul primește de la server atât rezoluția display-ului cât și un handle (pointer) către o instanță a unei “ferestre”.
 6. Apelați nx_fill pentru a șterge ecranul, iar mai apoi reapelați nxhello_hello.

3. Bonus - Modificați aplicația nxhello astfel încât o dată pe secundă să citiți senzorul de lumină și să afișați rezultatul pe ecran. Folosiți-vă de pthreads pentru a crea un thread separat, dedicat interacționării cu senzorul.

Resurse

si/laboratoare/02.txt · Last modified: 2023/10/04 16:37 by dan.tudose
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0