Laboratorul 11. Servicii IoT

Despre IoT si Servicii IoT

ToDo: scurta introducere in IoT ToDo: servicii IoT, CoAP, MQTT + de vazut lista cu servicii web pe care a facut-o Florin pentru tema

MQTT

MQTT este un protocol pentru transportul mesajelor de la un producător (publisher) la un consumator (subscriber). Spre deosebire de CoAP, care are o arhitectură client-server, MQTT folosește un intermediar (broker) pentru a livra mesajele de la producător la consumator.

ToDo: poza

Exercitii

1. Client MQTT pe ESP32 Sparrow

Pentru publicarea datelor precum temeratura si intensitatea luminoasa, vom folosi suportul oferit de aplicatia MQTT din NuttX.

Folositi “make menuconfig” pentru a activa aplicatia MQTT.

Copiati codul din aplicatia BME680 (apps/examples/bme680/bme680_main.c) in aplicatia de MQTT (apps/examples/mqttc/mqttc_pub.c) pentru a publica periodic temperatura si umiditatea catre serverul de MQTT.

ToDo: explicat putin cum functioneaza threadul din aplicatia de MQTT.

ToDo: explicat de ce este important ca path-ul de MQTT sa fie unic pentru fiecare student (utilizator)

2. Aplicatia MyMQTT pentru Android

Instalati aplicatia MyMQTT pe telefon, pentru a inregistra un Subscriber si a vedea mesajele de la ESP32.

ToDo: poza cu ESP-ul, telefonul si broker-ul.

3. Server Web

Pe masina virtuala cu Linux vom rula un server web cu ajutorul aplicatiei Flask si vom inregistra un client de MQTT care va prelua datele de la ESP32 si le va afisa in pagina web.

pip install paho-mqtt
pip install flask

Testati functionaliatea serverului web trimitand valori incrementale din clientul de MQTT de pe ESP32.

4. Bonus - Folositi senzorul de intensitate luminoasa

Copiati codul din aplicatia LTR308 (apps/examples/ltr308/ltr308_main.c) in aplicatia de MQTT si afisati in pagina web intensitatea luminii.

ToDo: poza?

5. Bonus - Controlati LED-ul RGB de pe placa ESP32 direct din pagina web

ToDo: poza

si/arh2023/1.txt · Last modified: 2024/01/11 08:19 by laura.ruse
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0