Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sd-ca:laboratoare:lab-09 [2020/04/30 10:30]
teodor_adrian.mirea [Ștergerea]
sd-ca:laboratoare:lab-09 [2020/04/30 10:31] (current)
teodor_adrian.mirea [Ștergerea]
Line 70: Line 70:
 În cazul ștergerii unui nod frunză sau a unui nod având un singur succesor, legătura de la părintele nodului de șters este înlocuită prin legătura nodului de șters la succesorul său (**NULL** în cazul frunzelor). În cazul ștergerii unui nod frunză sau a unui nod având un singur succesor, legătura de la părintele nodului de șters este înlocuită prin legătura nodului de șters la succesorul său (**NULL** în cazul frunzelor).
  
-Eliminarea unui nod cu doi succesori se face prin înlocuirea sa cu nodul care are cea mai apropiată valoare de nodul șters. Acesta poate fi din extremitatea dreaptă a subarborelui stâng (**predecesorul**;​ se caută ​nodul cel mai mare nod din acest subarbore, adică "se merge" în dreapta până se ajunge la un nod cu cel mult un succesor, aflat evident în partea stângă, altfel am putea avansa în adâncime pe dreapta) sau nodul din extremitatea stânga a subarborelui drept (**succesorul**;​ se caută ​nodul cel mai mic nod din acest subarbore, adică "se merge" în stângă ​până se ajunge la un nod cu cel mult un succesor, aflat evident în partea dreaptă, altfel am putea avansa în adâncime pe stânga).+Eliminarea unui nod cu doi succesori se face prin înlocuirea sa cu nodul care are cea mai apropiată valoare de nodul șters. Acesta poate fi din extremitatea dreaptă a subarborelui stâng (**predecesorul**;​ se caută cel mai mare nod din acest subarbore, adică "se merge" în dreapta până se ajunge la un nod cu cel mult un succesor, aflat evident în partea stângă, altfel am putea avansa în adâncime pe dreapta) sau nodul din extremitatea stânga a subarborelui drept (**succesorul**;​ se caută cel mai mic nod din acest subarbore, adică "se merge" în stânga ​până se ajunge la un nod cu cel mult un succesor, aflat evident în partea dreaptă, altfel am putea avansa în adâncime pe stânga).
 </​note>​ </​note>​
  
sd-ca/laboratoare/lab-09.txt · Last modified: 2020/04/30 10:31 by teodor_adrian.mirea
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0