Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sd-ca:laboratoare:lab-08 [2020/04/23 14:55]
dorin_andrei.geman [Exerciții]
sd-ca:laboratoare:lab-08 [2020/04/24 13:11] (current)
teodor_stefan.dutu Exercițiul 2 - 313CAb
Line 211: Line 211:
  
 **312CAb**) [**3p**] Verificați dacă arborele este echilibrat. **312CAb**) [**3p**] Verificați dacă arborele este echilibrat.
 +
 +**313CAb**) [**3p**] Se dau două noduri A şi B din acelaşi arbore. Determinaţi cel mai jos strămoş comun al celor două noduri (LCA).
  
 <​hidden>​ <​hidden>​
  
 **312CAa**) [**3p**] Fiind dat un arbore binar ale cărui noduri reţin valori integer, verificați dacă valoarea din fiecare nod este egală cu suma valorilor copiilor săi. **312CAa**) [**3p**] Fiind dat un arbore binar ale cărui noduri reţin valori integer, verificați dacă valoarea din fiecare nod este egală cu suma valorilor copiilor săi.
- 
- 
- 
-**313CAb**) [**3p**] Se dau două noduri A şi B din acelaşi arbore. Determinaţi cel mai jos strămoş comun al celor două noduri (LCA). 
  
 **314CAa**) [**3p**] Afișați toate drumurile de sumă maximă din rădăcină până într-una dintre frunze. **314CAa**) [**3p**] Afișați toate drumurile de sumă maximă din rădăcină până într-una dintre frunze.
sd-ca/laboratoare/lab-08.txt · Last modified: 2020/04/24 13:11 by teodor_stefan.dutu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0