Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sd-ca:laboratoare:lab-04 [2020/03/19 13:19]
iosif.selea [Exerciţii]
sd-ca:laboratoare:lab-04 [2020/03/19 15:40] (current)
serban_ioan.ciofu
Line 386: Line 386:
  
  
- 
-<​hidden>​ 
 [**315CAa**] [**315CAa**]
  
Line 403: Line 401:
  
 [**2p**] **(bonus).** Implementați și testați redimensionarea unui hashtable: funcția resize dublează dimensiunea structurii interne a tabelei de dispersie. Dublarea se va face în momentul în care raportul dintre numărul de elemente introduse în hashtable şi numărul de bucket-uri HMAX este mai mare decâti o valoare aleasă (ex: size / HMAX > 0.75). Comportamentul dorit pentru această funcţionalitate este următorul: se redimensionează array-ul de bucket-uri, iar apoi fiecare bucket este parcus în ordine și elementele sunt redistribuite după valoarea noului hash. [**2p**] **(bonus).** Implementați și testați redimensionarea unui hashtable: funcția resize dublează dimensiunea structurii interne a tabelei de dispersie. Dublarea se va face în momentul în care raportul dintre numărul de elemente introduse în hashtable şi numărul de bucket-uri HMAX este mai mare decâti o valoare aleasă (ex: size / HMAX > 0.75). Comportamentul dorit pentru această funcţionalitate este următorul: se redimensionează array-ul de bucket-uri, iar apoi fiecare bucket este parcus în ordine și elementele sunt redistribuite după valoarea noului hash.
-</​hidden>​ 
  
 [**315CAb**] [**315CAb**]
sd-ca/laboratoare/lab-04.txt · Last modified: 2020/03/19 15:40 by serban_ioan.ciofu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0