Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sd-ca:laboratoare:feedback-2017 [2017/05/13 16:10] (current)
alexandru.olteanu created
Line 1: Line 1:
 +======Feedback Intern 2017======
 +
 +Am creat această pagină astfel încât fiecare asistent să scrie observații despre fiecare componenta a cursului (laborator, curs, challenge). Scopul paginii este de a crea laboratoare pentru anii viitori din ce în ce mai bune și mai uniformizate pentrui toți studenții. ​
 +
 +===== Observații generale =====
 +
 +
 +=====Laborator 1 - Intro C++ =====
 +
 +
 +=====Laborator 2 - Bazele C++=====
 +
 +
 +=====Laborator 3 - Templates. ArrayList vs LinkedList. =====
 +
 +
 +=====Laborator 4 - Stiva si Coada =====
 +
 +
 +=====Laborator 5 - Dictionar =====
 +
 +
 +=====Laborator 6 - Grafuri basics =====
 +
 +
 +=====Laborator 7 - Grafuri advanced =====
 +
 +
 +=====Laborator 8 - Arbori si Arbori Binari =====
 +
 +
 +=====Laborator 9 - Arbori binari de cautare si Heap =====
 +
 +
 +=====Laborator 10 - Treap =====
 +
 +
 +=====Laborator 11 - Trie =====
  
sd-ca/laboratoare/feedback-2017.txt · Last modified: 2017/05/13 16:10 by alexandru.olteanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0