Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sd-ca:laboratoare:feedback-2013 [2014/04/30 14:19]
octavian.rinciog created
sd-ca:laboratoare:feedback-2013 [2014/04/30 14:19] (current)
octavian.rinciog [Feedback Laboratoare]
Line 1: Line 1:
-======Feedback Laboratoare======+======Feedback Laboratoare ​2013======
  
 Am creat această pagină astfel încât fiecare asistent să scrie observații despre fiecare laborator. Scopul paginii este de a crea laboratoare pentru anii viitori din ce în ce mai bune și mai uniformizate pentrui toți studenții. ​ Am creat această pagină astfel încât fiecare asistent să scrie observații despre fiecare laborator. Scopul paginii este de a crea laboratoare pentru anii viitori din ce în ce mai bune și mai uniformizate pentrui toți studenții. ​
sd-ca/laboratoare/feedback-2013.txt · Last modified: 2014/04/30 14:19 by octavian.rinciog
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0