07. [10p] Conectarea mașinilor virtuale la rețeaua publică

Un scenariu uzual este reprezentat de cazul în care pe mașinile virtuale se activează diverse servicii publice (exemplu: WEB). În acest caz nu este suficient să activăm translatarea de adrese pe mașina fizică, ci trebuie să conectăm mașina virtuală direct la rețeaua publică.

Porniți o nouă mașină virtuală KVM având o interfață de rețea cu adresa MAC 00:11:22:33:44:XX, unde XX reprezintă numărul vostru din catalogul de SAISP.

Pe mașina fizică, creați un nou bridge br1 în care adăugați interfața tap-vm și interfața eth0. Pe mașina virtuală executați comanda dhclient eth0. Observați adresa IP obținută direct din rețeaua facultății.

Pentru a avea în continuare acces la Internet pe mașina fizică executați comenzile ip addr flush dev eth0 (șterge adresa IP de pe interfață) și dhclient br1 întrucât interfața principală este acum conectată în bridge la nivel 2 și nu mai poate oferi și servicii de nivel 3 (IP).

Intrebați pe unul din colegi adresa IP obținută pe mașina virtuală și conectați-vă la aceasta prin SSH. Observați că practic vă puteți conecta la orice mașină virtuală a oricărui coleg.

Eliminați din bridge interfațele tap-vm și eth0, ștergeți bridge-ul br1, executați comanda dhclient eth0 și închideți mașina virtuală:

root@saisp:~# brctl delif br1 tap-vm
root@saisp:~# brctl delif br1 eth0
root@saisp:~# ip link set dev br1 down
root@saisp:~# brctl delbr br1
root@saisp:~# dhclient eth0
saisp/labs/08/contents/07.txt · Last modified: 2015/05/04 16:46 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0