05. [10p] Conversie disk virtual între diferite formate

O altă comandă des folosită a utilitarului qemu-img este convert. Avem la dispozitie o imagine in format .qcow2 și dorim obținerea unei imagini în formatul .vmdk (format specific mașinilor virtuale VMware) sau .vdi (format specific mașinilor virtuale VirtualBox), fără a fi nevoiți să reinstalăm sistemul de operare pe o nouă imagine:

root@saisp:~# qemu-img convert -O vdi base.qcow2 base.vdi

Parametrul -O specifică formatul imaginii obținute (vdi). Observați că nu a fost necesară specificarea formatului imaginii de intrare (-f), qemu-img fiind capabil să detecteze acest lucru.

Creați o nouă mașină virtuală folosind VirtualBox și configurați folosirea disk-ului obținut anterior.

saisp/labs/08/contents/05.txt · Last modified: 2014/04/28 16:12 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0