03. [10p] Adăugare resurse la o mașină virtuală KVM

O configurație uzuală a unei mașini virtuale este formată de obicei dintr-un disk virtual principal de dimensiuni reduse unde este instalat sistemul de operare și un disk virtual secundar unde se stochează datele efective.

Creați un nou disk virtual în format qcow2 de dimensiune 1G pe care să îl atașați unei mașini virtuale ce are ca disk principal base.qcow2 (unde se află sistemul de operare). Mașina virtuală va avea 256MB RAM și 2 procesoare. Hint: -hdb.

Observați că dimensiunea fișierului qcow2 este foarte mică acesta extinzându-se pe măsură ce se vor scrie date:

root@saisp:~# ls -hl nume_fisier.qcow2

După ce ați pornit mașina virtuală, verificați existența disk-ului secundar adăugat folosind comanda ls /dev/sdb. Creați 2 partiții de câte 500MB fiecare și formatațile folosind sistemul de fișiere ext4. Montați partițiile noi create și scrieți câte un fișier de 100MB pe acestea.

Verificați dimensiunea imaginii create și observați că a crescut.

Închideți mașina virtuală și stergeți imaginea creată.

saisp/labs/08/contents/03.txt · Last modified: 2014/03/09 12:32 by mihai.carabas
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0