04. [10p] Multiplicare mașini virtuale folosind o singură image de bază

Folosind imaginea base.qcow2 dorim să pornim două mașini virtuale fără a crea două copii ale acesteia. Pentru acest lucru putem folosi conceptul copy-on-write specific acestui de tip de imagini (qcow2).

Pentru a crea o nouă imagine ce reține doar diferențele față de imaginea de bază folosim comanda create a utilitarului qemu-img cu parametrul -b care va specifica baza de la care va porni noua imagine:

root@saisp:~# qemu-img create -f qcow2 -b base.qcow2 sda-vm1.qcow2
Formatting 'sda-vm1.qcow2', fmt=qcow2 size=2147483648 backing_file='base.qcow2' encryption=off cluster_size=65536
root@saisp:~# ls -lh sda*
-rw-r--r-- 1 root root 1.4G Jan 29 19:01 base.qcow2
-rw-r--r-- 1 root root 193K Jan 29 19:01 sda-vm1.qcow2

Afișați dimensiunea ambelor imagini.

Porniți o nouă mașină virtuală folosind imaginea sda-vm1.qcow2.

Creați un fișier pe 100 MB în mașina virtuală. Afișați dimensiunea imaginilor (base.qcow2 și sda-vm1.qcow2) și observați faptul că base.qcow2 a rămas constant , iar sda-vm1.qcow2 a crescut).

Închideți mașina virtuală și ștergeți imaginea creată (sda-vm1.qcow2).

saisp/labs/08/contents/04.txt · Last modified: 2014/03/09 12:33 by mihai.carabas
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0