02. [10p] Copy-on-write virtual storage

La punctul anterior am pornit o mașină virtuală ce avea o imagine a disk-ului deja construită. Ați observat extensia specifică a imaginii .qcow2 (QEMU Copy-on-write). Acest tip de imagine virtuală ne permite să multiplicăm o mașină virtuală folosind o imagine de bază read-only. Pentru fiecare mașină virtuală pornită se va crea un fișier doar cu modificările aduse de aceasta imaginii de bază. Mai multe despre multiplicare vom vedea în următoarele exerciții

În continuare vom crea o imagine .qcow pe care vom porni instalarea unui sistem de operare. Utilitarul cu ajutorul căruia se crează astfel de imagini este qemu-img (dacă nu există, instalați-l folosind comanda apt-get install qemu-utils):

root@saisp:~# qemu-img create -f qcow2 virtualdisk.qcow2 1G
Formatting 'virtualdisk.qcow2', fmt=qcow2 size=1073741824 encryption=off cluster_size=65536 

Se observă că utilitarul qemu-img primește ca prim parametru o comandă (create). Pentru comanda create am specificat tipul dorit de imagine (qcow2), numele disk-ului virtual și dimensiunea maximă a acestuia (1G).

Dorim să instalăm un sistem de operare folosind un CD de instalare (fomat .iso). Comanda kvm ne permite să adăugăm un nou dispozitiv de tip cdrom în care să fie încărcată. Folosiți imaginea CD-ului Debian din arhiva descărcată (fișierul debian-7.3.0-amd64-netinst.iso) și porniți o mașină virtuală cu disk-ul virtual creat anterior și un dispozitiv de tip cdrom:

root@saisp:~# kvm -hda virtualdisk.qcow2 -cdrom debian-7.3.0-amd64-netinst.iso -m 256 -smp 2

Mașina virtuala va porni de pe CD întrucât nu va găsi nici un bootloader pe disk-ul virtual. Porniți instalarea sistemului de operare folosind pașii impliciți. Din acest punct instalarea decurge ca în cazul unui sistem fizic obișnuit.

O dată începută instalarea, închideți mașina virtuală folosind una din metodele găsite/prezentate anterior și ștergeți imaginea nou creată.

saisp/labs/08/contents/02.txt · Last modified: 2014/02/14 10:07 by mihai.carabas
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0