Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

saisp:labs:08:contents:05 [2014/02/08 18:05]
alexandru.carp
saisp:labs:08:contents:05 [2014/04/28 16:12] (current)
alexandru.carp
Line 3: Line 3:
 O altă comandă des folosită a utilitarului ''​qemu-img''​ este ''​convert''​. Avem la dispozitie o imagine in format ''​.qcow2''​ și dorim  O altă comandă des folosită a utilitarului ''​qemu-img''​ este ''​convert''​. Avem la dispozitie o imagine in format ''​.qcow2''​ și dorim 
 obținerea unei imagini în formatul ''​.vmdk''​ (format specific mașinilor virtuale VMware) sau ''​.vdi''​ (format specific mașinilor virtuale VirtualBox),​ fără a fi nevoiți să reinstalăm sistemul de operare pe o nouă imagine:<​code bash> obținerea unei imagini în formatul ''​.vmdk''​ (format specific mașinilor virtuale VMware) sau ''​.vdi''​ (format specific mașinilor virtuale VirtualBox),​ fără a fi nevoiți să reinstalăm sistemul de operare pe o nouă imagine:<​code bash>
-root@saisp:​~#​ qemu-img convert -O vmdk sda.qcow2 ​sda.vmdk+root@saisp:​~#​ qemu-img convert -O vdi base.qcow2 ​base.vdi
 </​code>​ </​code>​
-Parametrul ''​-O''​ specifică formatul imaginii obținute (''​vmdk''​). Observați că nu a fost necesară specificarea formatului imaginii de intrare (''​-f''​),​ ''​qemu-img''​ fiind capabil să detecteze acest lucru.+Parametrul ''​-O''​ specifică formatul imaginii obținute (''​vdi''​). Observați că nu a fost necesară specificarea formatului imaginii de intrare (''​-f''​),​ ''​qemu-img''​ fiind capabil să detecteze acest lucru
 + 
 +Creați o nouă mașină virtuală folosind VirtualBox și configurați folosirea disk-ului obținut anterior.
  
-Creați o nouă mașină virtuală folosind VMware și configurați folosirea disk-ului obținut anterior (urmăriți tutorialul de [[https://​www.vmware.com/​support/​ws55/​doc/​ws_newguest_setup_simple_steps.html | aici]]) 
 <​hidden>​ <​hidden>​
 Am presupus ca stiu sa creeze o masina virtuala si va exista VMware instalat in laborator de la SO2 Am presupus ca stiu sa creeze o masina virtuala si va exista VMware instalat in laborator de la SO2
 </​hidden>​ </​hidden>​
saisp/labs/08/contents/05.1391875549.txt.gz · Last modified: 2014/02/08 18:05 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0