This is an old revision of the document!


05. [10p] Conversie disk virtual între diferite formate

O altă comandă des folosită a utilitarului qemu-img este convert. Avem la dispozitie o imagine in format .qcow2 și dorim obținera unei imagini în formatul .vmdk (format specific mașinilor virtuale VMware) sau .vdi (format specific mașinilor virtuale VirtualBox) și dorim obținera unei imagini în formatul qcow2, fără a fi nevoiți să reinstalăm sistemul de operare pe o nouă imagine:

root@saisp:~# qemu-img convert -O vmdk sda.qcow2 sda.vmdk

Parametrul -O specifică formatul imaginii obținute (vmdk). Observați că nu a fost necesară specificarea formatului imaginii de intrare (-f), qemu-img fiind capabil să detecteze acest lucru.

Creați o nouă mașină virtuală folosind VMware și configurați folosirea disk-ului obținut anterior (urmăriți tutorialul de aici)

saisp/labs/08/contents/05.1391875512.txt.gz · Last modified: 2014/02/08 18:05 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0