This is an old revision of the document!


05. Conversie disk virtuale între diferite formate

O altă comandă des folosită cu utilitarul qemu-img este convert. Avem la dispozitie o imagine in format .vmdk (format specific mașinilor virtuale VMware) sau .vdi (format specific mașinilor virtuale VirtualBox) și dorim obținera unei imagini în formatul qcow2, fără a fi nevoiți să reinstalăm sistemul de operare pe o nouă imagine:

root@saisp~# qemu-img convert -O qcow2 test.vmdk test.qcow2

Parametrul -O specifică formatul imaginii obținute (qcow2). Observați că nu a fost necesară specificarea formatului imaginii de intrare (-f), qemu-img fiind capabil să detecteze acest lucru.

Porniți o mașină virtuală KVM folosind imaginea nou obținută.

saisp/labs/08/contents/05.1390671888.txt.gz · Last modified: 2014/01/25 19:44 by mihai.carabas
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0