10. [BONUS - 10p] Montare automată volum LVM criptat

Configurați fișierele /etc/fstab și /etc/crypttab astfel încât cele două volume logice LVM criptate anterior să fie montate la pornirea sistemului.

Urmăriți indicațiile de aici.

Al patrulea (ultimul) argument din fișierul /etc/crypttab trebuie să fie șirul luks.

saisp/labs/04/contents/10.txt · Last modified: 2015/03/23 17:25 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0