03. [15p] Actualizare volume

Dorim să renunțăm la al doilea grup de volume (kalimdor). Ștergeți acest grup de volume și apoi extindeți grupul de volume azeroth pentru a cuprinde parțiile fizice /dev/sdb2 și /dev/sdc2.

Pentru a extinde un grup de volume folosiți comanda vgextend.

Extindeți dimensiunile volumelor logice de pe grupul azeroth pentru a acoperi întreaga dimensiune a acestuia.

Pentru a extinde un volum logic folosiți comanda lvextend.

saisp/labs/04/contents/03.txt · Last modified: 2014/03/16 23:56 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0