05. [10p] Creare array RAID0

Ne propunem să mai facem, temporar, un array RAID0 care conține două partiții fizice; array-ul se va numi /dev/md1 și va conține partițiile /dev/sdb2 și /dev/sdc2. Ulterior vom șterge configurația.

Creăm array-ul de tip RAID0 conținând cele două partiții:

root@raid:~# mdadm --create /dev/md1 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdb2 /dev/sdc2
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md1 started.

Urmărim configurația creată prin intermediul fișierului /proc/mdstat:

root@raid:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0]
md1 : active raid0 sdc2[1] sdb2[0]
      2095104 blocks super 1.2 512k chunks
 
md0 : active raid0 sdb1[0] sdd1[2] sdc1[1]
      3139584 blocks super 1.2 512k chunks
 
unused devices: <none>

Array-ul /dev/md1 este un array de tip RAID0.

Ca să revenim în configurația inițială, vom șterge array-ul și vom anula configurația de pe cele două partiții folosind comenzile de mai jos:

root@raid:~# mdadm --stop /dev/md1
mdadm: stopped /dev/md1
root@raid:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdb2
root@raid:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdc2

În acest moment array-ul a fost dezactivat și putem folosi partițiile /dev/sdb2 și /dev/sdc2.

saisp/labs/04/contents/05.txt · Last modified: 2014/03/17 00:48 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0