01. [10p] Investigare LVM

Dorim să investigăm o configurație existentă LVM. Pentru aceasta pornim mașina virtuală aferentă KVM:

student@mjolnir:~/saisp$ ./lvm-start-kvm

și ne conectăm peste SSH pentru a lucra în mașina virtuală:

student@mjolnir:~/saisp$ ssh -l root 192.168.0.2

Mașina virtuală conține o configurație LVM; pachetul lvm2, necesar configurării, este instalat. Pentru a o investiga listăm volumele fizice, grupurile de volume și volumele logice folosind, respectiv comenzile pvs, vgs, lvs:

root@lvm:~# pvs
 PV     VG   Fmt Attr PSize  PFree
 /dev/sdb1 azeroth lvm2 a-- 1020.00m  0
 /dev/sdc1 azeroth lvm2 a-- 1020.00m  0
root@lvm:~# vgs
 VG   #PV #LV #SN Attr  VSize VFree
 azeroth  2  3  0 wz--n- 1.99g  0
root@lvm:~# lvs
 LV    VG   Attr    LSize  Pool Origin Data% Move Log Cpy%Sync Convert
 arathor  azeroth -wi-a----- 700.00m
 dalaran  azeroth -wi-a----- 840.00m
 lordaeron azeroth -wi-a----- 500.00m

Detalii aflăm folosind comenzile pvdisplay, vgdisplay și lvdisplay:

root@lvm:~# pvdisplay 
 --- Physical volume ---
 PV Name        /dev/sdb1
 [...]
 --- Physical volume ---
 PV Name        /dev/sdc1
 [...]
root@lvm:~# vgdisplay
 --- Volume group ---
 VG Name        azeroth
 [...]
root@lvm:~# lvdisplay
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/azeroth/lordaeron
 [...]
 
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/azeroth/arathor
 [...]
 
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/azeroth/dalaran
 [...]

Observăm că în cadrul infrastructurii LVM există două volume fizice (physical volumes): /dev/sdb1 și /dev/sdc1. Aceste două volume fizice sunt angrenate într-un grup de volume denumit azeroth, care este partiționat în trei volume logice denumite arathor, dalaran și lordaeron.

Căile către volumele logice sunt, respectiv /dev/azeroth/arathor, /dev/azeroth/dalaran și /dev/azeroth/lordaeron. Calea către fiecare volum cuprinde numele grupului de volume și apoi numele volumului logic. Acestea sunt, de fapt, link-uri simbolice către fișiere de tip dispozitiv direct din /dev:

root@lvm:~# ls -l /dev/azeroth/lordaeron
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 16 16:57 /dev/azeroth/lordaeron -> ../dm-0
saisp/labs/04/contents/01.txt · Last modified: 2014/03/16 23:55 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0