02. [10p] Creare entități LVM

Mai avem încă două partiții fizice pe care le putem folosi: /dev/sdb2 și /dev/sdc2. Le vom folosi pentru a crea un nou grup de volum și apoi noi volume logice.

Vom crea grupul de volume kalimdor și volumele logice durotar, ashenvale și tanaris cu dimensiunile respectiv de 1G, 500M, 500M.

Pentru început marcăm volumele fizice ca viitoare componente LVM:

root@lvm:~# pvcreate /dev/sdb2
 Physical volume "/dev/sdb2" successfully created
root@lvm:~# pvcreate /dev/sdc2
 Physical volume "/dev/sdc2" successfully created

Investigăm crearea acestora folosind comenzile pvs și pvdisplay:

root@lvm:~# pvs
 PV     VG   Fmt Attr PSize  PFree
 /dev/sdb1 azeroth lvm2 a-- 1020.00m  0 
 /dev/sdb2     lvm2 a--   1.00g 1.00g
 /dev/sdc1 azeroth lvm2 a-- 1020.00m  0 
 /dev/sdc2     lvm2 a--   1.00g 1.00g
root@lvm:~# pvdisplay
 [...]

Observăm că, pe moment, volumele logice /dev/sdb2 și /dev/sdc2 nu fac parte din nici un volum.

Acum creăm volumul kalimdor din cele două volume fizice:

root@lvm:~# vgcreate kalimdor /dev/sdb2 /dev/sdc2
 Volume group "kalimdor" successfully created

Urmărim configurația grupului de volume nou creat folosind comenzile vgs, respectiv vgdisplay:

root@lvm:~# vgs kalimdor
 VG    #PV #LV #SN Attr  VSize VFree
 kalimdor  2  0  0 wz--n- 1.99g 1.99g
root@lvm:~# vgdisplay kalimdor
 --- Volume group ---
 VG Name        kalimdor

Ulterior creăm și cele trei volume logice:

root@lvm:~# lvcreate -n durotar -L 1G kalimdor 
 Logical volume "durotar" created
root@lvm:~# lvcreate -n ashenvale -L 500m kalimdor 
 Logical volume "ashenvale" created
root@lvm:~# lvcreate -n tanaris -L 500m kalimdor 
 Logical volume "tanaris" created

Apoi folosim comenzile lvs și lvdisplay pentru a afișa informații despre volumele logice create:

root@lvm:~# lvs
 LV    VG    Attr    LSize  Pool Origin Data% Move Log Cpy%Sync Convert
 arathor  azeroth -wi-a----- 700.00m
 dalaran  azeroth -wi-a----- 840.00m
 lordaeron azeroth -wi-a----- 500.00m
 ashenvale kalimdor -wi-a----- 500.00m
 durotar  kalimdor -wi-a-----  1.00g
 tanaris  kalimdor -wi-a----- 500.00m
root@lvm:~# lvdisplay
 [...]

În final am folosit patru partiții fizice (/dev/sdb1, /dev/sdc1, /dev/sdb2, /dev/sdc2) pentru a crea două grupuri de volume (azeroth și kalimdor) și trei volume logice pe fiecare grup de volume.

saisp/labs/04/contents/02.txt · Last modified: 2014/03/16 23:55 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0