This is an old revision of the document!


Infrastructuri și Servicii pentru Rețele Mobile

Anunțuri

Orar

ora sala
laborator Luni 16:00-18:00 PR706
curs Luni 18:00-20:00 PR706
laborator Luni 20:00-22:00 PR706

Structura notei

 • 20% prezentare - nota minimă 5
  • Fiecare echipă selectează un articol
  • Pregătește planșe în PowerPoint (20-30)
  • Prezintă timp de 45min, conduce discuțiile
 • 10% chestionare online - accesibile doar pentru cine participă la curs
 • 20% test din primele 5 cursuri, fără acces la materiale :-(
 • 50% laborator (Linux, ns-2) cu semigrupa, nota minimă 5
  • 30% colocviu de 45min săptămâna 14
  • 20% punctaje săptămânale laborator
 • 20% examen
  • Întrebări/probleme din cursuri/articole
  • acces la materiale :-)
isrm.1581694922.txt.gz · Last modified: 2020/02/14 17:42 by vlad.traista
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0