Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

isrm [2019/05/23 19:36]
dragos.niculescu [Anunțuri]
isrm [2020/03/14 20:41] (current)
vlad.traista [Anunțuri]
Line 1: Line 1:
 ====== Infrastructuri și Servicii pentru Rețele Mobile ====== ====== Infrastructuri și Servicii pentru Rețele Mobile ======
  
- ===== Anunțuri ​=====  +===== Echipa ​=====
-    * bilete ts10 (toate articolele) -  folosiți numărul de ordine din catalog, nu folosiți biletul altui coleg!  +
-<​spoiler>​+
  
- ​ts10'​1.9dc92bbbc5492 +  * Curs: [[dragos.niculescu@cs.pub.ro|Dragoș Niculescu]] 
- ​ts10'​2.8d5694251741f +  * Laborator: 
- ​ts10'​3.75060a4dee040 +      * [[b12mihai@gmail.com|Mihai Bărbulescu]] 
- ts10'​4.404760a2a4c4c +      * [[vladtp91@gmail.com|Vlad Traistă-Popescu]] ​
- ​ts10'​5.e2791087310a2 +
- ​ts10'​6.aeec48dca7229 +
- ​ts10'​7.7c5cbbd90fca9 +
- ​ts10'​8.3d540a294a798 +
- ​ts10'​9.5700416fe75ff +
- ​ts10'​10.4d1cf984c277e +
- ​ts10'​11.1bd73a55f4ee1 +
- ​ts10'​12.b91001c84e0bb +
- ​ts10'​13.b5cb75939ded7 +
- ​ts10'​14.0fa9db580e72b +
- ​ts10'​15.574ddf5404dcb +
- ​ts10'​16.4eb9103777589 +
- ​ts10'​17.2c7d347032cac +
- ​ts10'​18.deb0daed18347 +
- ts10'​19.64dffe9d94f17 +
- ts10'​20.3a10aa1c0f9b9+
  
-</​spoiler>​ +===== Anunțuri ===== 
-  * stagiu SIE criptologie,​ securitate https://​sie.ro  +
-<​spoiler>​ +
-   * Start 15iulie - 15august  +
-   * 8h/zi  +
-   * dosar: CV, CI, diplome, 2 recomandări,​ la M. STancu (secretar an 5) +
-   * criptografie:​ sym, asym, stegano, proiect  +
-   * securitate: auditare sw, term mobile, social eng, CTF +
-</​spoiler> ​+
  
-  * bilete ts07 08.05.2019 - folosiți numărul de ordine din catalog, nu folosiți biletul altui coleg!  +  * 14.02.2020 bun venit în noul semestru!  
-<​spoiler>​  +  * 17.02.2020 - începem cursul din săptămâna 1 (17 februarie 2020) și laboratoarele din săptămâna 2 (24 februarie 2020) 
-     +  * 14.03.2020 - activitatile de curs si de laborator ​vor continua online folosind echipa [[https://teams.microsoft.com/dl/launcher/​launcher.html?​url=%2f_%23%2fl%2fteam%2f19%3aea493ce4fc134a1998fa83167bb4c6a4%40thread.tacv2%2fconversations%3fgroupId%3d37b543e1-f9ea-4205-982e-21d323c3b0be%26tenantId%3d2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac&​type=team&​deeplinkId=d85c6db5-3676-4eae-8ce6-ae377aacd5bb&​directDl=true&​msLaunch=true&​enableMobilePage=true&​suppressPrompt=true|ISRM 2020]] din cadrul platformei Microsoft Teams.
- ​ts07'​1.02bac68502b77 +
- +
-  +
- +
- ​ts07'​2.ecb11c165e282 +
- +
-  +
- +
- ​ts07'​3.53c187b40a85a +
- +
-  +
- +
- ​ts07'​4.534dca6470763 +
- +
-  +
- +
- ​ts07'​5.1a991d31c1f03 +
- +
- ​ts07'​6.1fde4bf629f13 +
- +
-  +
- +
- ​ts07'​7.97b10790f29a5 +
- +
-  +
- +
- ​ts07'​8.65635d058d1d7 +
- +
-  +
- +
- ​ts07'​9.d3e01fe7177d4 +
- +
-  +
- +
- ​ts07'​10.69559a1a17901 +
- +
- ​ts07'​11.27896f05c0df1 +
- +
-  +
- +
- ​ts07'​12.c39db90a77345 +
- +
-  +
- +
- ​ts07'​13.0d1a28c86689a +
- +
-  +
- +
- ​ts07'​14.36639781bd5a4 +
- +
-  +
- +
- ​ts07'​15.a9edc416d2852 +
- +
- ​ts07'​16.2060d7132b500 +
- +
-  +
- +
- ​ts07'​17.6bf18f70d39fc +
- +
-  +
- +
- ​ts07'​18.71b426734bec8 +
- +
-  +
- +
- ​ts07'​19.546ddd8345dcf +
- +
-  +
- +
- ​ts07'​20.664f4b2cf4213 +
- +
- ​ts07'​21.d0f501ecc25fe +
- +
-  +
- +
- ​ts07'​22.df11f9c4083bd +
- +
-  +
- +
- ​ts07'​23.72b1c19e2ede2 +
- +
-  +
- +
- ​ts07'​24.63996f569ac19 +
-</​spoiler>​ +
-  * Link rezolvări ​laboratorhttps://github.com/isrm-lab/isrm-lab-sol +
-  *  18.02.2019 bun venit în noul semestru! ​+
    
     ​     ​
Line 132: Line 18:
 ===== Orar ===== ===== Orar =====
 |      ^ora  ^sala ^ |      ^ora  ^sala ^
-^ laborator | Joi 16:00-18:00 |PR706 | +^ laborator | Luni 16:00-18:00 |PR706 | 
-^ curs | Joi 18:00-20:00 |PR706 | +^ curs | Luni 18:00-20:00 |PR706 | 
-^ laborator | Joi 20:00-22:00 |PR706 |+^ laborator | Luni 20:00-22:00 |PR706 |
  
  
Line 143: Line 29:
     * Prezintă timp de 45min, conduce discuțiile     * Prezintă timp de 45min, conduce discuțiile
  
-  * 20% chestionare online - accesibile doar pentru cine participă la curs+  * 10% chestionare online - accesibile doar pentru cine participă la curs
  
   * 20% test din primele 5 cursuri, fără acces la materiale :-(    * 20% test din primele 5 cursuri, fără acces la materiale :-( 
  
-  * 35% laborator (Linux, ns-2) cu semigrupa, <color red>nota minimă 5</​color>​ +  * 50% laborator (Linux, ns-3) cu semigrupa, <color red>nota minimă 5</​color>​ 
-    * 15% colocviu de 45min săptămâna ​      +    * 30% colocviu de 45min săptămâna ​14       
-    * 20% colocviu de 45min săptămâna 14+    * 20% punctaje ​săptămânale laborator
  
   * 20% examen   * 20% examen
isrm.1558629401.txt.gz · Last modified: 2019/05/23 19:36 by dragos.niculescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0