This is an old revision of the document!


Infrastructuri și Servicii pentru Rețele Mobile

Anunțuri

* bilete ts10 (toate articolele) - folosiți numărul de ordine din catalog, nu folosiți biletul altui coleg!

Click to display ⇲

Click to hide ⇱

ts10'1.9dc92bbbc5492 ts10'2.8d5694251741f ts10'3.75060a4dee040 ts10'4.404760a2a4c4c ts10'5.e2791087310a2 ts10'6.aeec48dca7229 ts10'7.7c5cbbd90fca9 ts10'8.3d540a294a798 ts10'9.5700416fe75ff ts10'10.4d1cf984c277e ts10'11.1bd73a55f4ee1 ts10'12.b91001c84e0bb ts10'13.b5cb75939ded7 ts10'14.0fa9db580e72b ts10'15.574ddf5404dcb ts10'16.4eb9103777589 ts10'17.2c7d347032cac ts10'18.deb0daed18347 ts10'19.64dffe9d94f17 ts10'20.3a10aa1c0f9b9

Click to display ⇲

Click to hide ⇱

 • Start 15iulie - 15august
 • 8h/zi
 • dosar: CV, CI, diplome, 2 recomandări, la M. STancu (secretar an 5)
 • criptografie: sym, asym, stegano, proiect
 • securitate: auditare sw, term mobile, social eng, CTF
 • bilete ts07 08.05.2019 - folosiți numărul de ordine din catalog, nu folosiți biletul altui coleg!

Click to display ⇲

Click to hide ⇱

ts07'1.02bac68502b77

ts07'2.ecb11c165e282

ts07'3.53c187b40a85a

ts07'4.534dca6470763

ts07'5.1a991d31c1f03

ts07'6.1fde4bf629f13

ts07'7.97b10790f29a5

ts07'8.65635d058d1d7

ts07'9.d3e01fe7177d4

ts07'10.69559a1a17901

ts07'11.27896f05c0df1

ts07'12.c39db90a77345

ts07'13.0d1a28c86689a

ts07'14.36639781bd5a4

ts07'15.a9edc416d2852

ts07'16.2060d7132b500

ts07'17.6bf18f70d39fc

ts07'18.71b426734bec8

ts07'19.546ddd8345dcf

ts07'20.664f4b2cf4213

ts07'21.d0f501ecc25fe

ts07'22.df11f9c4083bd

ts07'23.72b1c19e2ede2

ts07'24.63996f569ac19

Orar

ora sala
laborator Joi 16:00-18:00 PR706
curs Joi 18:00-20:00 PR706
laborator Joi 20:00-22:00 PR706

Structura notei

 • 20% prezentare - nota minimă 5
  • Fiecare echipă selectează un articol
  • Pregătește planșe în PowerPoint (20-30)
  • Prezintă timp de 45min, conduce discuțiile
 • 20% chestionare online - accesibile doar pentru cine participă la curs
 • 20% test din primele 5 cursuri, fără acces la materiale :-(
 • 35% laborator (Linux, ns-2) cu semigrupa, nota minimă 5
  • 15% colocviu de 45min săptămâna 6
  • 20% colocviu de 45min săptămâna 14
 • 20% examen
  • Întrebări/probleme din cursuri/articole
  • acces la materiale :-)
isrm.1558629370.txt.gz · Last modified: 2019/05/23 19:36 by dragos.niculescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0