Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

isrm [2019/04/18 18:21]
dragos.niculescu [Anunțuri]
isrm [2020/03/14 20:41] (current)
vlad.traista [Anunțuri]
Line 1: Line 1:
 ====== Infrastructuri și Servicii pentru Rețele Mobile ====== ====== Infrastructuri și Servicii pentru Rețele Mobile ======
  
- ===== Anunțuri ​=====  +===== Echipa ​===== 
-  * bilete ts05 18.04.2019 - folosiți numărul de ordine din catalog, nu foosiți biletul altui coleg!  + 
-<​spoiler>​  +  * Curs: [[dragos.niculescu@cs.pub.ro|Dragoș Niculescu]] 
-    * ts05'1.ba1a4a2453b65 +  Laborator: 
-    ts05'​2.b66c49e696f97 +      [[b12mihai@gmail.com|Mihai Bărbulescu]] 
-    ts05'3.07c775c8fdd19 +      [[vladtp91@gmail.com|Vlad Traistă-Popescu]] ​ 
-    ts05'4.9a2635005fd5e + 
-    * ts05'​5.fd7698d30f02f +===== Anunțuri =====  
-    * ts05'​6.b2db28ef73a68 + 
-    * ts05'​7.8df6d26a618d9 +  * 14.02.2020 bun venit în noul semestru! ​ 
-    ts05'​8.a12b52c749a83 +  * 17.02.2020 - începem cursul din săptămâna 1 (17 februarie 2020) și laboratoarele din săptămâna 2 (24 februarie 2020) 
-    * ts05'​9.08dcb5f7f1734 +  14.03.2020 - activitatile de curs si de laborator ​vor continua online folosind echipa [[https://teams.microsoft.com/dl/launcher/​launcher.html?​url=%2f_%23%2fl%2fteam%2f19%3aea493ce4fc134a1998fa83167bb4c6a4%40thread.tacv2%2fconversations%3fgroupId%3d37b543e1-f9ea-4205-982e-21d323c3b0be%26tenantId%3d2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac&​type=team&​deeplinkId=d85c6db5-3676-4eae-8ce6-ae377aacd5bb&​directDl=true&​msLaunch=true&​enableMobilePage=true&​suppressPrompt=true|ISRM 2020]] din cadrul platformei Microsoft Teams.
-    * ts05'​10.f673f2a245eb8 +
-    * ts05'​11.c366dd8e23913 +
-    * ts05'​12.180670b3d3cbf +
-    * ts05'​13.8832f5ca2c1bc +
-    * ts05'14.bc97bf920523d +
-    * ts05'​15.cd922e785b9f9 +
-    ts05'​16.aa041b42b4c27 +
-    * ts05'17.a614ad3cc87a4 +
-    * ts05'​18.77ab5c0f7da7d +
-    ts05'​19.94829c2896827 +
-    * ts05'​20.5cc157f04aa50 +
-    * ts05'​21.1c3b45daede76 +
-    * ts05'​22.2f4e714bf065e +
-    * ts05'​23.78d930093edd5 +
-    * ts05'​24.142c6a0435878 +
-</​spoiler>​ +
-  * Link rezolvări ​laboratorhttps://github.com/isrm-lab/isrm-lab-sol +
-  *  18.02.2019 bun venit în noul semestru! ​+
    
     ​     ​
Line 36: Line 18:
 ===== Orar ===== ===== Orar =====
 |      ^ora  ^sala ^ |      ^ora  ^sala ^
-^ laborator | Joi 16:00-18:00 |PR706 | +^ laborator | Luni 16:00-18:00 |PR706 | 
-^ curs | Joi 18:00-20:00 |PR706 | +^ curs | Luni 18:00-20:00 |PR706 | 
-^ laborator | Joi 20:00-22:00 |PR706 |+^ laborator | Luni 20:00-22:00 |PR706 |
  
  
Line 47: Line 29:
     * Prezintă timp de 45min, conduce discuțiile     * Prezintă timp de 45min, conduce discuțiile
  
-  * 20% chestionare online - accesibile doar pentru cine participă la curs+  * 10% chestionare online - accesibile doar pentru cine participă la curs
  
   * 20% test din primele 5 cursuri, fără acces la materiale :-(    * 20% test din primele 5 cursuri, fără acces la materiale :-( 
  
-  * 35% laborator (Linux, ns-2) cu semigrupa, <color red>nota minimă 5</​color>​ +  * 50% laborator (Linux, ns-3) cu semigrupa, <color red>nota minimă 5</​color>​ 
-    * 15% colocviu de 45min săptămâna ​      +    * 30% colocviu de 45min săptămâna ​14       
-    * 20% colocviu de 45min săptămâna 14+    * 20% punctaje ​săptămânale laborator
  
   * 20% examen   * 20% examen
isrm.1555600878.txt.gz · Last modified: 2019/04/18 18:21 by dragos.niculescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0