This is an old revision of the document!


Laborator 09 - Echitate

Bibliografie recomandată

TODO

Echitate(Fairness)

În calculatoare și comunicații sunt folosite diverse metrici ale echității pentru a determina împărțirea “echitabilă” a resurselor. Am folosit ghilimelele deoarece există mai multe modele conceptuale de echitate, cu alte cuvinte, dreptatea nu este numai una! Problema echității se modelează diferit în funcție de următoarele aspecte:

 • utilizatorii cer părți egale, diferite, sau maximul disponibil
 • utilizatorii pot utiliza efectiv părți egale sau diferite (e.g: wireless aproape/departe de BS)
 • dependența între resursa primită și QoE nu e liniară (e.g: MPEG frames)
 • eficiența globală nu este sacrificată prea mult pentru o echitate dorită (e.g: comunism)
 • echitatea se obține doar pe termen lung (e.g: WiFi)

Jain's Fairness Index

În cazul în care toate cererile sunt egale, iar $x_i$ este cantitatea obținută de participantul $i$:

\[ Jain(x_i)=\frac{(\sum_{i=1}^{n}{x_i})^2}{n \sum_{i=1}^{n}{x_i^2}} \] \[ Jain(x_i) \in [0,1] \]

Proprietăți:

 • $x_i$ egale $ => Jain(x_i)=1$ echitate perfectă
 • $x_1..x_k$ egale și $x_{k+1}..x_n=0 =>$ $Jain(x_i)=\frac{k}{n}$
 • $x_1$ ia totul, iar ceilalți nimic '$ => Jain(x_i)=\frac{1}{n}$ - inechitatea cea mai gravă
 • independentă de populație
 • independentă de dimensiunea $x_i$
 • continuă în [0..1]

Echitatea ε

 • capturează inechitatea cea mai gravă
 • $ \varepsilon(x) = \frac{\min_i x_i}{\max_i x_i} $
 • 0 = starving, 1 = echitate perfectă

Task-uri

[00a] Pregătirea laboratorului

Dacă vreți să creați folder nou pe calculatoarele voastre:

git clone https://gitlab.com/b12mihai1/ns-3-dev.git ~/ns-3-dev
cd ~/ns-3-dev
git checkout -b isrm_2020 remotes/origin/isrm_2020
git submodule init
git submodule update --remote --merge
git submodule foreach git pull origin master
./waf configure --build-profile=debug --enable-examples --enable-tests && ./waf build -j4

Dacă folosiți mașina virtuală:

student@isrm-vm:~$ cd ~/ns-3-dev

Verificați că sunteți pe branch-ul isrm_2020 din remote-ul https://gitlab.com/b12mihai1/ns-3-dev.git:

student@isrm-vm:~/ns-3-dev$ git remote -v
origin	https://gitlab.com/b12mihai1/ns-3-dev.git (fetch)
origin	https://gitlab.com/b12mihai1/ns-3-dev.git (push)
 
student@isrm-vm:~/ns-3-dev$ git branch -vv
* isrm_2020 5993ca379 [origin/isrm_2020] fix submodules to have https instead of ssh
 master  da1b41ed1 [origin/master] tcp: Ensure that congestion state is set after every notification

Rulați următoarele comenzi pentru update-ul submodului din examples/ns3-labs:

student@isrm-vm:~/ns-3-dev$ git submodule update --remote --merge

Dacă cea de mai sus nu merge alternativ puteți încerca:

student@isrm-vm:~/ns-3-dev$ git submodule foreach git pull origin master

[00b] Rulare script

Topologia din script contine n noduri dintre care n-1 sunt statii, iar ultimul nod este reprezentat de catre access point. Statiile sunt dispuse concentric in jurul access point-ului. Spre exemplu, pentru o topologie cu 4 noduri (3 statii si un access point), CW minim 15, CW maxim 1023, parametrii default de 802.11g, fără PCAP tracing si o durata simulării de 10 secunde, scriptul se ruleaza astfel:

./waf --run "lab9 --minCw=15 --maxCw=1023 --nn=4 --pcap=false --simulationTime=10"

In urma rularii, ultimele 2 linii sunt de interes:

rlen jain eps
3 1 0.999515

rlen reprezinta numarul de statii, jain reprezinta indexul de echitate Jain, iar eps reprezinta indexul de echitate Epsilon.

[01] Echitatea cu CW fix

Rulati scriptul pentru 10 noduri si observati valorile celor 2 indecsi de echitate pentru ferestre CW fixe de 7 vs 4095. Comentați rezultatul.

Comparați echitatea pe termen scurt (5s), mediu(20s), lung (50s) pentru ferestrele CW fixe de 7 vs 4095. Simularea primește parametrul simulationTime pe care îl puteți ajusta.

Pentru ferestre fixe CW = 7, 31, 511, 4095, realizați patru grafice care indică echitatea în funcție de numărul de clienți 2..20. Fiecare grafic conține 3 curbe pentru duratele de rulare (5s, 20s, 50s).

Cum explicați tendințele de creștere/scădere a echității cu: numărul de clienți, dimensiunea ferestrei, scara de timp considerată?

Echitatea este determinată de urmatorii factori:

 • coliziuni
 • populație: mai mulți vorbitori înseamnă mai multe șanse de coliziune
 • fereastra prea mică duce la mai multe coliziuni
 • timp: pe termen lung, toți participanții au relativ aceleași șanse de a obține mediul sau de a intra în coliziune

[02] Echitatea cu CW variabil (802.11 standard)

Pentru 802.11 standard cu dimensiunea ferestrei CW variabila minCW=15, maxCW=1023, realizați un grafic care indică echitatea în funcție de numărul de clienți 2..20. Graficul conține 3 curbe pentru duratele de rulare (5s, 20s, 50s).

Cum este echitatea față de cazurile cu fereastră fixă? De ce? 1)

Cum se poate îmbunătăți echitatea pentru configurația dată? 2) Modificați si rulați.

[03] Echitatea cu CW variabil (802.11 standard) cu RTS/CTS

Pentru 802.11 standard cu dimensiunea ferestrei CW variabila minCW=15, maxCW=1023 si cu RTS/CTS activat, realizați un grafic care indică echitatea în funcție de numărul de clienți 2..20. Graficul conține 3 curbe pentru duratele de rulare (5s, 20s, 50s).

Utilizarea RTS/CTS duce la creșterea echității? De ce?

[Bonus] Analiza

Ce se schimbă atunci când în loc de N fluxuri upstream, avem de exemplu 2 fluxuri downstream și N-2 upstream? 3)

 • Rezultate
 • Echitatea Jain pentru CW = 31
 • Echitatea Jain pentru CW = 511
 • Echitatea Jain pentru 802.11(CW=31..1023)
 • Echitatea Jain pentru 802.11 cu RTS

Acest exercitiu presupune modificari in scriptul de ns3.

1) o exprimare folclorica dinn 802.11, “Rich get richer, poor get poorer”
2) Renunțăm la capacitate pt echitate
3) WiFi produce o oarecare echitate între vorbitori, deci cele 2 fluxuri downstream pentru care AP este vorbitor vor primi împreună cât un flux upstream
isrm/laboratoare/new/09.1586627466.txt.gz · Last modified: 2020/04/11 20:51 by vlad.traista
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0