Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

isrm:laboratoare:new:09 [2020/04/11 15:51]
vlad.traista [[00b] Rulare script]
isrm:laboratoare:new:09 [2022/05/09 09:16] (current)
mbarbulescu [[Bonus] Analiza]
Line 3: Line 3:
 ===== Bibliografie recomandată ===== ===== Bibliografie recomandată =====
  
-TODO+  * [[https://​www.cse.wustl.edu/​~jain/​atmf/​ftp/​af_fair.pdf|Throughput Fairness Index: An Explaination (slides)]] 
 +  * {{:​isrm:​laboratoare:​new:​a_quantitative_measure_of_fairness_and_d.pdf|A quantitative measure of fairness and discrimination for resource allocation in shared computer systems - R. Jain, D. Chiu, W. Hawe, 1984}}
  
 ===== Echitate(Fairness) ===== ===== Echitate(Fairness) =====
Line 38: Line 39:
 ==== [00a] Pregătirea laboratorului ==== ==== [00a] Pregătirea laboratorului ====
  
-Dacă vreți să creați folder nou pe calculatoarele voastre:+<note important>​ 
 +Pe [[:​isrm:​mv|mașina virtuală]] aveți tot ce trebuie în ''/​home/​student/​ns-3-dev''​.  
 + 
 +Dacă lucrați pe alt dispozitiv trebuie ​să rulați comenzile:
  
 <code bash> <code bash>
-git clone https://​gitlab.com/​b12mihai1/​ns-3-dev.git ~/​ns-3-dev +student@isrm-vm-2020:​~$ ​git clone https://​gitlab.com/​nsnam/​ns-3-dev.git 
-cd ~/ns-3-dev +student@isrm-vm-2020:​~$ cd ~/​ns-3-dev 
-git checkout -b isrm_2020 remotes/origin/isrm_2020 +student@isrm-vm-2020:​~/ns-3-devgit checkout -b ns-332-rel ns-3.32 
-git submodule init +student@isrm-vm-2020:​~$ cd ~/ns-3-dev/examples 
-git submodule update ​--remote ​--merge +student@isrm-vm-2020:~/ns-3-dev/​examples$ ​git clone https://​github.com/​isrm-lab/​ns3-labs.git 
-git submodule foreach ​git pull origin master +student@isrm-vm-2020:​~$ cd ~/​ns-3-dev 
-./waf configure --build-profile=debug --enable-examples --enable-tests ​&& ​./waf build -j4+student@isrm-vm-2020:​~$ ​./waf configure --build-profile=debug --enable-examples --enable-tests 
 +student@isrm-vm-2020:​~$ ​./waf build -j4
 </​code>​ </​code>​
 +</​note>​
  
-Dacă folosiți [[:​isrm:​mv|mașina virtuală]]:+Pentru a lansa aplicatia de Jupyter Notebook, rulati urmatoarea comanda:
  
 <code bash> <code bash>
-student@isrm-vm:​~$ ​ cd ~/ns-3-dev+student@isrm-vm-2020:~$ jupyter-notebook
 </​code>​ </​code>​
  
-Verificați că sunteți pe branch-ul ''​isrm_2020''​ din remote-ul https://​gitlab.com/​b12mihai1/​ns-3-dev.git:​+==== [00b] Rulare script ====
  
-<code bash> +Topologia din script contine ''​n''​ noduri dintre care ''​n-1''​ sunt statii, iar ultimul nod este reprezentat de catre access pointStatiile sunt dispuse concentric in jurul access point-uluiSpre exemplu, pentru o topologie cu 4 noduri ​(3 statii si un access point), CW minim 15, CW maxim 1023, parametrii default de 802.11g, fără PCAP tracing si o durata simulării de 10 secunde, scriptul se ruleaza astfel:
-student@isrm-vm:​~/​ns-3-dev$ git remote -v +
-origin https://​gitlab.com/​b12mihai1/​ns-3-dev.git (fetch) +
-origin https://​gitlab.com/​b12mihai1/​ns-3-dev.git (push)+
  
-student@isrm-vm:​~/ns-3-dev$ git branch ​-vv +<code bash> 
-* isrm_2020 5993ca379 [origin/​isrm_2020] fix submodules to have https instead of ssh +./waf --run "​lab9 ​--minCw=15 --maxCw=1023 --nn=4 --pcap=false --simulationTime=10"​
-  master ​   da1b41ed1 [origin/​master] tcp: Ensure that congestion state is set after every notification+
 </​code>​ </​code>​
  
-Rulați următoarele comenzi pentru update-ul submodului din ''​examples/​ns3-labs''​:+In urma rularii, ultimele 2 linii sunt de interes:
  
 <code bash> <code bash>
-student@isrm-vm:​~/​ns-3-dev$ git submodule update --remote --merge+rlen jain eps 
 +1 0.999515
 </​code>​ </​code>​
  
-Dacă cea de mai sus nu merge alternativ puteți încerca:+''​rlen''​ reprezinta numarul ​de statii, ''​jain''​ reprezinta indexul de echitate Jain, iar ''​eps''​ reprezinta indexul de echitate Epsilon. 
 +==== [01] Echitatea cu CW fix ====
  
-<code bash> +Rulati scriptul pentru 10 noduri si observati valorile celor 2 indecsi de echitate pentru ferestre CW fixe de 7 vs 4095. Comentați rezultatul.
-student@isrm-vm:​~/​ns-3-dev$ git submodule foreach git pull origin master +
-</​code>​+
  
-==== [00b] Rulare script ====+Comparați echitatea pe termen scurt (5s), mediu(20s), lung (50s) pentru ferestrele CW fixe de 7 vs 4095. Simularea primește parametrul ''​simulationTime''​ pe care îl puteți ajusta. ​
  
-Topologia din script este oarecum similara cu cea din laboratorul 8. Spre exemplupentru o topologie cu 4 noduriCW minim 15CW maxim 1023parametrii default ​de 802.11g, fără PCAP tracing si o durata simulării ​de 10 secundescriptul se ruleaza astfel:+Pentru ferestre fixe CW = 7315114095realizați patru grafice care indică echitatea în funcție ​de numărul de clienți ''​2..20''​. Fiecare grafic conține 3 curbe pentru duratele de rulare (5s20s, 50s).
  
-<code bash> +Cum explicați tendințele de creștere/scădere a echității cu: numărul de clienți, dimensiunea ferestrei, scara de timp considerată?​
-./waf --run "lab9 --minCw=15 --maxCw=1023 --nn=4 --pcap=false --simulationTime=10"​ +
-</​code>​+
  
-==== [01] Echitatea cu CW fix ====+<​note>​ 
 +Echitatea este determinată de urmatorii factori: 
 +  * coliziuni 
 +  * populație: mai mulți vorbitori înseamnă mai multe șanse de coliziune 
 +  * fereastra prea mică duce la mai multe coliziuni  
 +  * timp: pe termen lung, toți participanții au relativ aceleași șanse de a obține mediul sau de a intra în coliziune 
 +</​note>​ 
 + 
 +==== [02] Echitatea cu CW variabil (802.11 standard) ==== 
 + 
 +Pentru 802.11 standard cu dimensiunea ferestrei CW variabila ''​minCW=15,​ maxCW=1023'',​ realizați un grafic care indică echitatea în funcție de numărul de clienți ''​2..20''​. Graficul conține 3 curbe pentru duratele de rulare (5s, 20s, 50s). 
 + 
 +Cum este echitatea față de cazurile cu fereastră ​fixă? De ce? ((o exprimare folclorica dinn 802.11, "Rich get richer, poor get poorer"​)) 
 + 
 +Cum se poate îmbunătăți echitatea pentru configurația dată? ((Renunțăm la capacitate pt echitate)) Modificați si rulați. 
 + 
 +==== [03] Echitatea cu CW variabil (802.11 standard) cu RTS/CTS ==== 
 + 
 +Pentru 802.11 standard cu dimensiunea ferestrei CW variabila ''​minCW=15,​ maxCW=1023''​ si cu RTS/CTS activat, realizați un grafic care indică echitatea în funcție de numărul de clienți ''​2..20''​. Graficul conține 3 curbe pentru duratele de rulare (5s, 20s, 50s). 
 + 
 +Utilizarea RTS/CTS duce la creșterea echității?​ De ce? 
 + 
 +==== [Bonus 1] Analiza mix downlink/​uplink ​====
  
-  * pentru 10 noduri, estimați rulând manual echitatea cu ferestre CW fixe de 7 vs 4095. Comentați rezultatul +Ce se schimbă atunci când în loc de N fluxuri upstream, avem de exemplu 2 fluxuri ​downlink ​și N-2 uplink? (( WiFi produce o oarecare echitate între vorbitori, deci cele 2 fluxuri ​downlink ​pentru care AP este vorbitor vor primi împreună cât un flux uplink))
-  * comparați echitatea pe termen scurt (1s), mediu(5s), lung (50s). Simularea primește parametrul ''​simulationTime''​ pe care îl puteți ajusta.  +
-  * pentru ferestre fixe CW = 7, 31, 511 realizați trei grafice care indică echitatea în funcție de numărul de clienți ''​2..20''​. Fiecare grafic conține 3 curbe pentru duratele pe care se face medierea (1s, 5s, 50s) +
-  * cum explicați tendințele de creștere/​scădere a echității cu: numărul de clienți, dimensiunea ferestrei, scara de timp considerată?​ (( Echitatea este determinată (și) de coliziuni. Populație: mai mulți vorbitori înseamnă mai multe șanse de coliziune; Fereastra prea mică duce la mai multe coliziuni; Timp: pe termen lung, toți participanții au relativ aceleași șanse de a obține mediul, sau de a intra în coliziune. ​  ​)) ​     +
-  * Pentru 802.11 standard, calculați echitatea pe termen scurt (5s) și pe termen lung (50s). Realizați grafice care să ilustreze variația echității cu numărul de clienți. +
-    * cum este echitatea față de cazurile cu fereastră fixă? De ce? (( în 802.11, pe termen scurt "Rich get richer, poor get poorer"​))  +
-    * cum se poate îmbunătăți echitatea pentru configurația dată? (modificați,​ rulați, plotați) (( Hint: renunțăm la capacitate pt echitate...)) +
-    * Utilizarea RTS/CTS duce la creșterea echității?​ De ce? +
-  * Ce se schimbă atunci când în loc de N fluxuri upstream, avem de exemplu 2 fluxuri ​downstream ​și N-2 upstream? (( WiFi produce o oarecare echitate între vorbitori, deci cele 2 fluxuri ​downstream ​pentru care AP este vorbitor vor primi împreună cât un flux upstream))+
   * Rezultate ​   * Rezultate ​
   * Echitatea Jain pentru CW = 31   * Echitatea Jain pentru CW = 31
Line 105: Line 119:
   * Echitatea Jain pentru 802.11 cu RTS   * Echitatea Jain pentru 802.11 cu RTS
  
 +<​note>​Acest exercitiu presupune modificari in scriptul de ns3.</​note>​
 +
 +==== [Bonus 2] TCP traffic ====
 +
 +Realizați exercițiul 2 cu trafic TCP (se înlocuiește ''​ns3::​UdpSocketFactory''​ în codul simulării cu ''​ns3::​TcpSocketFactory''​ sau puteți urmări funcția ''​setup_tcp_flow''​ din ''​lab5.cc''​
isrm/laboratoare/new/09.1586609469.txt.gz · Last modified: 2020/04/11 15:51 by vlad.traista
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0