Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

isrm:laboratoare:new:07 [2020/04/12 13:30]
vlad.traista [[01] Evolutia parametrilor in functie de CW]
isrm:laboratoare:new:07 [2020/04/24 23:41] (current)
vlad.traista [[04] Analiză]
Line 236: Line 236:
  
    * rata de livrare la nivel UDP nu atinge mereu 100%. Cum este totuși posibilă ocuparea capacității maxime a aerului?    * rata de livrare la nivel UDP nu atinge mereu 100%. Cum este totuși posibilă ocuparea capacității maxime a aerului?
-   * numărul de cadre emise de MAC (Layer 2) este mai mare decât numărul de pachete generate de agentul UDP (packet sink din ''​setup_udp_traffic''​. De ce?+   * numărul de cadre emise de MAC (Layer 2) este mai mare decât numărul de pachete generate de agentul UDP (packet sink din ''​setup_udp_traffic''​). De ce?
    * probabilitatea de livrare la MAC este șansa unui pachet de a supraviețui în aer. Când aceasta este 1, suntem în situația ideală. De ce rata livrării la agentul UDP se comportă radical diferit pentru populația 4 (''​ns=nr=4''​) față de celelalte populații?  ​    * probabilitatea de livrare la MAC este șansa unui pachet de a supraviețui în aer. Când aceasta este 1, suntem în situația ideală. De ce rata livrării la agentul UDP se comportă radical diferit pentru populația 4 (''​ns=nr=4''​) față de celelalte populații?  ​
    * care este numărul de încercări per pachet obținut de standardul 802.11? Comentați. ​    * care este numărul de încercări per pachet obținut de standardul 802.11? Comentați. ​
  
  
isrm/laboratoare/new/07.txt · Last modified: 2020/04/24 23:41 by vlad.traista
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0