Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

isrm:laboratoare:new:04 [2020/03/23 20:38]
mbarbulescu [[04] Capacitatea ideală simulare UDP/TCP multiple uplink]
isrm:laboratoare:new:04 [2020/05/05 22:18] (current)
vlad.traista [[04] Capacitatea ideală simulare UDP/TCP multiple uplink]
Line 230: Line 230:
 Vom evalua capacitatea în condiții noi: client unic vs. multipli uplink. Topologia este una specifică modului infrastructură,​ cu un AP și mai mulți clienți asociați, dar cadrele de beacon, autentificare și asociere sunt omise pentru simplitate. Realizați graficul doar pentru ''​802.11b'',​ ''​payloadSize=1460'',​ ''​phyRate=11Mbps''​ Vom evalua capacitatea în condiții noi: client unic vs. multipli uplink. Topologia este una specifică modului infrastructură,​ cu un AP și mai mulți clienți asociați, dar cadrele de beacon, autentificare și asociere sunt omise pentru simplitate. Realizați graficul doar pentru ''​802.11b'',​ ''​payloadSize=1460'',​ ''​phyRate=11Mbps''​
  
-Scenariul pentru uplink este urmatorul: receptorul ​reprezinta ​de AP, iar sursele sunt clienții 1..30 (pana la 30 de clienti).+Scenariul pentru uplink este urmatorul: receptorul ​este reprezentat ​de AP, iar sursele sunt clienții 1..30 (pana la 30 de clienti).
  
 Folosind acelasi script ca in exercitiile anterioare si variind doar numărul de clienți, construiti grafice care sa arate evolutia debitului cumulativ pentru toate fluxurile in functie de numarul de clienti. Realizati aceste grafice atat pentru trafic UDP, cat si pentru trafic TCP. Folosind acelasi script ca in exercitiile anterioare si variind doar numărul de clienți, construiti grafice care sa arate evolutia debitului cumulativ pentru toate fluxurile in functie de numarul de clienti. Realizati aceste grafice atat pentru trafic UDP, cat si pentru trafic TCP.
  
  
isrm/laboratoare/new/04.txt · Last modified: 2020/05/05 22:18 by vlad.traista
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0