Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

isrm:laboratoare:new:01 [2020/02/23 22:11]
vlad.traista [Debugging cu valgrind/gdb]
isrm:laboratoare:new:01 [2020/02/24 20:26] (current)
mbarbulescu
Line 10: Line 10:
  
 ===== Instalare și configurare ===== ===== Instalare și configurare =====
 +<​spoiler>​
  
   * Dependențele necesare ''​ns-3''​ sunt descrise în [[https://​www.nsnam.org/​wiki/​Installation|pagina de instalare]]. Pentru ISRM vom folosi următoarele pachete pe o distribuție Ubuntu:   * Dependențele necesare ''​ns-3''​ sunt descrise în [[https://​www.nsnam.org/​wiki/​Installation|pagina de instalare]]. Pentru ISRM vom folosi următoarele pachete pe o distribuție Ubuntu:
  
 <code bash> <code bash>
-student@isrm-vm-2020:​~$ sudo apt-get install libgsl-dev gsl-bin libgslcblas0 \+student@isrm-vm-2020:​~$ sudo apt update 
 +student@isrm-vm-2020:~$ sudo apt -y install libgsl-dev gsl-bin libgslcblas0 \
     autoconf cvs bzr unrar \     autoconf cvs bzr unrar \
     sqlite sqlite3 libsqlite3-dev \     sqlite sqlite3 libsqlite3-dev \
Line 27: Line 29:
  
 <code bash> <code bash>
-student@isrm-vm-2020:​~$ git clone https://​gitlab.com/​nsnam/​ns-3-dev.git +student@isrm-vm-2020:​~$ git clone https://​gitlab.com/​b12mihai1/​ns-3-dev.git 
-student@isrm-vm-2020:​~$ cd ns-3-dev +student@isrm-vm-2020:​~$ cd ~/ns-3-dev 
-student@isrm-vm-2020:​~$ git checkout -b release_ns-3.29 ns-3.29 +student@isrm-vm-2020:​~/ns-3-dev$ git checkout -b isrm_2020 remotes/​origin/​isrm_2020 
-student@isrm-vm-2020:​~$ git branch ​-vvv +student@isrm-vm-2020:~/ns-3-dev$ git submodule init 
-  ​master ​         da1b41ed1 [origin/master] tcp: Ensure that congestion state is set after every notification +student@isrm-vm-2020:​~/ns-3-dev$ git submodule update ​--remote --merge 
-* release_ns-3.29 82c05e41a Update RELEASE_NOTES for ns-3.29+student@isrm-vm-2020:​~/ns-3-dev$ git submodule foreach git pull origin master ​  # in caz ca cea anterioara nu ne muta pe ultimul commit din master 
 +student@isrm-vm-2020:~/ns-3-dev$ git branch -vvv
 </​code>​ </​code>​
  
Line 92: Line 95:
 </​code>​ </​code>​
  
 +</​spoiler>​
 ===== Rulare exemple existente ===== ===== Rulare exemple existente =====
 +
 +  - se va folosi instalarea din ~/​Desktop/​ISRM/​ns-3-dev,​ pregătită cu instrucțiunile de mai sus
 +  - citit [[https://​www.nsnam.org/​docs/​tutorial/​html/​index.html|Tutorial ns-3]], pe porțiuni
 +  - în particular, secțiunile: ​ [[https://​www.nsnam.org/​docs/​tutorial/​html/​conceptual-overview.html|Conceptual Overview]], [[https://​www.nsnam.org/​docs/​tutorial/​html/​building-topologies.html|Building Topologies]],​ [[https://​www.nsnam.org/​docs/​tutorial/​html/​tracing.html|Tracing]], ​
 +  - scopul este de a rula exemplele ''​first.cc,​ second.cc, ..., sixth.cc''​ din examples/​tutorial.
  
 În cadrul laboratorului ne vom concentra pe simulări Wi-Fi (IEEE 802.11). Exemple de simulări (în afara celor pe care le veți primi pentru laboratorul de ISRM) găsiți în ''​ns3/​examples/​wireless''​ În cadrul laboratorului ne vom concentra pe simulări Wi-Fi (IEEE 802.11). Exemple de simulări (în afara celor pe care le veți primi pentru laboratorul de ISRM) găsiți în ''​ns3/​examples/​wireless''​
Line 202: Line 211:
 ===== Development ===== ===== Development =====
  
-  * Pentru ​lucru acasă vă recomandăm să folosiți instrucțiunile din pagina [[isrm:​mv|setup ISRM]] deoarece are toate pachetele necesare (inclusiv Visual Studio Code cu toate dependențele necesare).+  * Pentru ​lucrul ​acasă vă recomandăm să folosiți instrucțiunile din pagina [[isrm:​mv|setup ISRM]] deoarece are toate pachetele necesare (inclusiv Visual Studio Code cu toate dependențele necesare).
  
 <note tip> <note tip>
-Dacă deja folosiți Visual Studio Code acasă puteți ​pe host să vă instalați extensia [[https://​code.visualstudio.com/​docs/​remote/​remote-overview|Remote development]] dar trebuie ​apoi extensiile instalate să le reinstalați pe Visual Studio Code-ul vostru manual și pentru "​remote"​.+Dacă deja folosiți Visual Studio Code acasăputeți să instalați extensia [[https://​code.visualstudio.com/​docs/​remote/​remote-overview|Remote development]]dar trebuie ​ca extensiile instalate ​local să le reinstalați pe Visual Studio Code-ul vostru manual și pentru ​mediul ​"​remote"​.
 </​note>​ </​note>​
  
isrm/laboratoare/new/01.1582488717.txt.gz · Last modified: 2020/02/23 22:11 by vlad.traista
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0