This is an old revision of the document!


Laboratorul 11

Acest laborator este o introducere în crearea unui setup practic AP (access point) - STA (stație) folosind calculatoarele din PR706. Acestea au montate pe PCI placa Wifi Intel AC7260 care suportă dual band 2.4GHz/5GHz și 802.11a/b/g/n/ac (Legacy/HT/VHT). Calculatoarele fiind dotate cu Linux ne vom folosi de utilitarele userspace pentru a ne crea infrastructura.

În acest laborator vom lucra în echipe de minim 2 studenți, maxim 3.

Pregătirea access pointului (AP)

Pentru a putea porni cu succes daemon-ul de AP trebuie rulate următoarele comenzi (ca root). Puteți rula un sudo su înainte.

nmcli radio wifi off
rfkill unblock wifi
rfkill unblock all
killall wpa_supplicant

S-ar putea ca NetworkManager din Ubuntu încă se ne încurce așa că recomandăm oprirea lui. Dacă pierdeți accesul la internet rulați dhclient pe eno1:

systemctl stop NetworkManager
dhclient eno1

Acum trebuie să pornim daemonul hostapd pentru a activa AP-ul nostru. E nevoie de doi pași simpli:

  1. Copiați fișierul hostapd.conf de aici, salvați-l în /etc/hostapd/hostapd.conf
  2. Rulați comanda de mai jos, output-ul trebuie să vă spună AP-ENABLED:
root@pr706-pc:~# hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf
Configuration file: /etc/hostapd/hostapd.conf
Using interface wlp2s0 with hwaddr ac:fd:ce:22:77:9d and ssid "ISRMLABORATOR"
wlp2s0: interface state UNINITIALIZED->ENABLED
wlp2s0: AP-ENABLED 

Recomandăm tuturor echipelor de studenți să schimbe ssid=ISRMLABORATOR din hostapd.conf pentru a evita conectarea accidentală la AP-ul altora. Puneți orice SSID doriți.

Modul monitor

Pe Intel AC7260 care sunt in laborator merge modul monitor doar pe AP. Recomandarea însă pentru a prinde toate pachetele din aer e să fie făcut pe un calculator separat

root@pr706-pc:~# iw phy phy0 interface add mon0 type monitor flags control otherbss
root@pr706-pc:~# ifconfig mon0 up
root@pr706-pc:~# tcpdump -s0 -ni mon0 
  1. -s0 capturează toată lungimea pachetelor
  2. -n nu rezolvă DNS
  3. -i indică interfața
root@pr706-pc:~# tcpdump -s0 -ni mon0 -w ./m.pcap 
root@pr706-pc:~# wireshark ./m.pcap 

Examinați pachetele capturate și recunoașteți pachetele/protocoalele/câmpurile discutate la curs și în articole.

Comenzile de Linux pentru modul monitor le aveți și la acest link

Pregătirea stației (STA)

Și aici trebuie oprite NetworkManager și wpa_supplicant. Vom folosi întâi utilitarul iw apoi wpa_supplicant cu propriul fișier de configurare pentru a ne conecta la AP:

root@pr706-pc:~# systemctl stop NetworkManager
root@pr706-pc:~# killall wpa_supplicant

Pentru a face o scanare activă (asigurați-vă că folosiți modul monitor și capturați pachetul - ce tip de pachet va trimite stația?) rulați comanda:

root@pr706-pc:~# iw dev wlp2s0 scan | grep -i <yourSSID> -A 50 -B 20

Pentru a vă asocia la AP-ul pornit anterior folosiți:

root@pr706-pc:~# iw dev wlp2s0 connect <yourSSID> 
root@pr706-pc:~# iwconfig      #to check/validate association
isrm/laboratoare/11.1558097791.txt.gz · Last modified: 2019/05/17 15:56 by mbarbulescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0