Laboratorul 5

Se pornește de același script infra.tcl de la 3 și 4. Varianta nemodificată trimite trafic downlink către nn-1 clienți. Vom evalua capacitatea în condiții noi: client unic vs. multipli, uplink vs downlink. Topologia este una specifică modului infrastructură, cu un AP și mai mulți clienți asociați, dar cadrele de beacon, autentificare, și asociere sunt omise pentru simplitate.

 • realizați grafice doar pentru 11b, packetSize 1460, MCS=11Mbps
 • se variază doar numărul de clienți, și se plotează debitul cumulativ pentru toate fluxurile
 • pe baza scriptului original, creați câte un script pentru fiecare experiment mai jos.
 • comentați și explicați fiecare curbă din fiecare grafic
 1. downlink - sursa: AP, destinații: 1..30 clienți (scriptul original)
 2. uplink - surse: 1..30 clienți, destinație: AP
 3. mixed - surse: 1..15, destinații: 16..30
 4. 1up - sursă: client 1, destinații: clienți 2..30
 5. 1down - surse: clienți 2..30, destinație: client 1
  1. plotați pe același grafic cele 5 curbe pentru UDP - grafic 11)
  2. plotați pe același grafic cele 5 curbe pentru TCP - grafic 22)
 6. se repetă experimentele cu RTS/CTS activat - grafic 3 3) și grafic 4 4)
 7. (acest caz e mai simplu după ce interpretați și comentați rezultatele precedente) Cum e posibil ca mixed să obțină rezultate bune și la populații mari? Care este optimul pe care-l poate obține?
 • comentați și explicați fiecare rezultat, comparați cu rezultatele de la Laboratorul 3, Client unic
 • cum explicați diferențele uplink - downlink? 5)
 • cum explicați diferenta uplink - 1up? 6)
 • cum explicați comportarea în cazul mixed? Comparați cu 1down? 7)
 • cum explicați diferențele TCP - UDP? 8)
 • cum explicați diferențele RTS - simplu?
  • up vs down 9)
  • 1down vs mix 10)
 • care este valoarea până la care coboară cazul UDP/mixed, și cum poate fi îmbunătățită?
  • HINT: de ce la TCP mixed este similar cu 1up? 11)
  • modificați scriptul pentru a rezolva punctul 7

SOLUȚII

5) pentru nn=2 e același lucru. Pentru mai mulți emițători, crește probabilitatea de coliziune
6) la uplink 'vorbitorii' sunt simetrici ca rol. La 1up tot traficul trece prin AP, deci capacitatea se înjumătățește. AP este deasemenea 'vorbitor', dar primește parte egală cu ceilalți, deși trebuie să transporte pentru alții
7) deasemenea crește numărul de vorbitori. Curba este diferită, deoarece nn stații semnifică nn/2 vorbitori
8) TCP are ack-uri la nivelul 4; pe uplink TCP nu este agresiv, nu tolerează dropuri în coada AP-ului, deci reduce fereastra încât migrează către un optim global: 50% din aer pentru clienți și 50% pentru AP
9) coliziunile sunt mai puțin costisitoare - 1 RTS
10) am plotat mix după numărul de 'vorbitori'; coliziunile sunt mai puțin costisitoare
11) UDP trimite prea mult, dacă l-am forța să trimită mai puțin de la clienți, atunci AP-ul ar avea loc mai mult.
isrm/laboratoare/05.txt · Last modified: 2014/10/29 20:12 by dragos.niculescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0