Laboratorul 4

Materiale ajutătoare

Modelul Two Ray Ground

Aproximarea cea mai întâlnită pentru modelarea propagării semnalelor este folosirea așa numitelor ray-tracing techniques. Acestea implică aproximarea propagării undelor electromagnetice prin reprezentarea lor ca simple particule: ne interesează reflexia și refracția prin diverse obstacole (pereți, obiecte, indoor/outdoor etc.). Cel mai simplu model este two-ray ground - acesta descrie propagarea semnalului atunci când avem o cale directă între transmițător și receptor, cunoscută sub numele de LOS (line of sight) și o cale e reflectată de terenul de jos. Figura de mai jos reprezintă două stații vorbind wireless în aer cu two-ray, unde l este line of sight (LOS) și x e semnalul reflectat

În ns2 - cercurile de comunicare și de CS sunt definite în putere(W), care corespunde unei distanțe(m):

set opt(prop) Propagation/TwoRayGround;
Phy/WirelessPhy set CSThresh_ 1.55924e-11    ; #550m - exact 
Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 3.65262e-10    ; #250m - exact 
Phy/WirelessPhy set CPThresh_ 10.0       ; #captura, în dB

În acest exemplu la 251m nu se primește nici un cadru, deși la 250m se primesc toate. Două noduri aflate sub 550m își cedează reciproc accesul când este cazul, adică nu-și sunt terminale ascunse unul altuia. Captura este atunci când într-o coliziune se poate recupera cadrul mai puternic, dacă acesta e cu 10dB mai puternic.

Tot în exemplul de mai sus, cele trei variabile reprezintă

 • CSThresh - carrier sense threshold - măsurat în W
 • RXThresh - receiver sensitivity - măsurat în W
 • CPThresh - capture threshold - adimensional, este un raport

Modelul Shadowing

Semnalul transmis printr-un canal wireless va experimenta variații aleatoare din cauza unor blocaje ale obiectelor aflate în calea semnalului. Puterea la receptor e influențată nu doar de distanță, dar și de obiectele întâlnite de semnal, unele fiind fixe altele mobile (exemplu: Wi-Fi indoor: este influențat de pereți, mobilă și oamenii din cameră, care se mișcă). Modelarea unui astfel de canal folosește modele statistice pentru a caracteriza atenuarea unui semnal care ajunge la receptor.

Ce arme are un transmițător la dispoziție pentru a combate acest fenomen:

 • puterea de transmisie (măsurată de obicei în dbm - în PCAP-uri Wifi sau iwconfig este Tx Power)
 • MCS-ul de transmisie - cu cât e mai prost cu atât e mai robust la shadowing, dar penalizarea e de performanță (nu vei avea throughput mare cu MCS mic)

Reamintim că MCS = modulation and coding scheme. Modulația definește modul de organizare a biților pe aer în simboluri pe aer (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) - a se citi câți biți pot înghesui într-un simbol de date și coding = tehnica de codare a datelor - cât de repede sau de încet se propagă datele astfel încât receptorul să poată decoda simbolurile de pe aer. Pentru a înțelege tehnica de codare: Imaginați-vă un curs în care profesorul vorbește foarte repede: pot toți studenții să îl urmărească?

Ce arme are un receptor la dispoziție pentru a combate acest fenomen:

 • AGC (automatic gain control)
 • capacitatea de a decoda un MCS mare (802.11ac a introdus LDPC coding - o tehnică mai bună de codare a datelor decât cele tradiționale)

Ce arme au atât transmițătorul cât și receptorul pentru a combate ambele fenomene: MIMO (Multiple Input, Multiple Output) - folosirea de mai multe antene la transmisie și recepție (la 802.11ac avem un maxim de 4×4) și STBC (Space Time Block Coding) - o tehnică de a transmite mai multe copii a unui stream de date pe mai multe antene pentru a asigura fiabilitatea datelor transmise. Cele două capabilități sunt advertised de AP (access point) în beacon iar stațiile îi transmit AP-ului dacă le au în cadrul probe request-ului.

În ns-2:

set prop Propagation/Shadowing;
Phy/WirelessPhy set CSThresh_ 1.55924e-11    ; #550m - probabilistic 
Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 3.65262e-10    ; #50m - probabilistic 
Phy/WirelessPhy set CPThresh_ 10.0       ; #captura

# parametri specifici modelului 
$prop set pathlossExp_ 2.7
$prop set std_db_ 2.2
$prop set dist0_ 1.0

Se dă scriptul shadow2.tcl care folosește 802.11b, MCS=2Mbps cu modelul shadowing și definește următoarea topologie:

S1--dist--D1 ...10000m ... S2--dist--D2.
S1 = sursa 1, D1 = destinația 1, primește pachete doar de la S1 prin UDP
S2 = sursa 2, D2 = destinația 2, primește pachete doar de la S2 prin TCP

Scriptul acceptă parametrii -dist pentru a seta distanța sursă-destinație (în metri), și -tries pentru a seta numărul maxim de încercări de transmitere a cadrului. Cele două perechi nu se influențează reciproc din cauza distanței mari, iar S1→D1 folosește UDP, în timp ce S2→D2 folosește TCP. Practic se rulează două experimente pentru aceeași distanță de comunicare, si acelasi regim de retransmisii. Scriptul afișează debitul în bps obținut de cele 2 fluxuri și generează fișierul shadow2.tr care poate fi analizat pentru a contoriza pachetele în diverse scenarii.

Exemplu de rulare:

student@isrm-vm:~/lab-04$ ns ./shadow2.tcl -tries 4 -dist 100
Starting Simulation...
loss-monitor for flow 0
nlost_ 568
npkts_ 3155
bytes_ 4669400
lastPktTime_ 25.194375494945955
expected_ 3723
sending time : 25.0
 
Throughput 0 1474016.0 bps
 
 
loss-monitor for flow 2
sending time: 25.0 lastack: 2413 srtt: 313
datab: 3702560 retr: 143080
Throughput 2 1127353.6000000001

Plan de organizare a datelor intermediare

 1. citiți toate cerințele din secțiunea Taskuri de mai jos înainte de a decide un plan de măsurători. Strategia optimă este de a extrage mai mulți parametri în urma unei simulări pentru a putea răspunde mai multor cerințe. Exemple: apariții unice ale unui nr de secvență cbr la emisie/recepție MAC, total cadre cu cbr emise/primite la MAC, thruput UDP, thruput TCP, etc.
 2. decideți structura fișierului text care va conține datele din care se pot produce graficele cerute.
  • ce avem pe axele x, y?
  • ce reprezintă fiecare coloană?
  • ce parametri se pot obține ca o funcție de coloane? Exemplu $probabilitate_{livrare} = primite/trimise$
  • ce grafice au axe care nu corespund direct unoar coloane din fișierul generat? cum se pot obține acele axe?
 3. prelucrați ieșirile simulatorului (stdout sau fișierul de trace) pentru a obține un fișier text de date intermediare cu semnificații clare pentru linii și coloane. Exemplu: fiecare linie e pentru o distanță, fiecare coloană e un counter de cadre sau un debit în Mbps
 4. plotați interactiv datele intermediare. Unele grafice sunt o simplă dependență a două coloane (de exemplu Thruput(distanță)). Pentru combinații de coloane, gnuplot acceptă sintaxa > plot “date” using 1:($3*100.0/$5) with … adică axa y este raportul coloanelor 3 și 5 în procente, iar axa x este coloana 1. Nu vă preocupați de partea estetică a graficelor (etichete, legendă, culori, etc).

Taskuri

 1. analiză: dacă probabilitatea de livrare la nivel fizic este p, cât este la MAC, după r încercări? 1)
 2. plotați packet delivery ratio la nivel fizic (tries=1) și la nivel MAC (tries=4,10) pentru distanțele 50m-250m 2). Comparați cu imaginea de mai sus care prezintă spațial probabilitatea de recepție
  • se analizează fișierul trace doar pentru traficul cbr
  • tries=1 înseamnă că fiecare cadru este încercat o singură dată
  • pentru tries>1, trebuie numărate cadrele unice emise și primite la nivelul MAC. Atenție, această statistică nu poate fi obținută la UDP
  • în trace, la coloana 47 se află câmpul cbr sequence number, unic per pachet original emis de udp/cbr.
  • exemplu de calcul al numărului de cadre unice emise
   unqsent=$(cat shadow2.tr | grep MAC | grep '^s' | grep cbr | awk '$3 <= 25.0 {print $47}' | uniq -c| wc -l) 
  • comparați în câteva puncte cu formula din analiză
  • se poate spune că reîncercările cresc distanța de comunicare?
 3. plotați capacitatea obținută de UDP pentru tries=1, 4, 10 la distanțe 50-250m. Justificați relația cu graficul de la punctul precedent. 3) Capacitatea UDP scade datorită creșterii CW la reîncercări.
  • Opțional: plotați numărul de cadre unice emise în aer pentru tries=1,4, 10
  • Opțional: plotați interdeparture times pentru cadrele emise de MAC(toate, inclusiv cele care nu vor fi primite) 4)
  • Opțional: plotați interarrival times pentru cadrele primite de MAC(implicit doar cele primite cu succes) 5)
 4. plotați capacitatea obținută de TCP pentru tries=1 la distanțe 50-250. Justificați relația cu graficele precedente.
  • de ce la tries=1 (nu se reîncearcă), TCP nu atinge capacitatea maximă chiar când canalul este perfect, de exemplu la 10m?
  • Analizați pachetele pierdute în trace, și justificați folosind timpii de emisie ai pachetelor.
  • activați RTS/CTS pentru acest caz(tries=1, loss=0). De ce nu se îmbunătățește situația TCP-ului?
 5. plotați capacitatea obținută de TCP pentru tries=4, 10 la distanțe 50-250. Explicați diferențele față de comportarea UDP în același setup 6) Capacitatea TCP crește când reîncercările ascund pierderile.
 6. dorim exprimarea capacității UDP și TCP ca funcție de rata de livrare la nivel fizic
  • axa x: PDR la nivel fizic se poate obține cu UDP cu tries=1 scalat la capacitatea maximă (1.7Mbps), sau ca raport între numărul de cadre recepționate si emise la nivel MAC.
  • axa y: debit în Mbps obținut de TCP cu tries=1, 4, 10. 7)
  • același grafic pentru UDP 8)
  • tries=1 este best case pentru UDP și worst case pentru TCP?
  • tries=1 de ce TCP nu obține debit maxim, chiar în condiții optime (livrare 100%)?
  • de ce scade capacitatea UDP când crește numărul de încercări? 9)

Soluția laboratorului

 1. Scripturile folosite și graficele obținute sunt disponibile în Media Manager/ Rezultate

Mai jos le aveti scrise:

Click to display ⇲

Click to hide ⇱

1) $PDR(p,r)= 1-(1-p)^r$ de ce?
isrm/laboratoare/04.txt · Last modified: 2019/03/14 21:05 by mbarbulescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0