This is an old revision of the document!


Pentru a folosi ns-2 în ubuntu/debian, sunt necesare următoarele pachete:

# apt-get install build-essential autoconf automake libxmu-dev libxt-dev libx11-dev libxt6 gnuplot-x11

În platforme se folosește un ns-2 modificat pentru a utiliza agentul de rutare NOAH, și pentru a dezactiva ARP

 1. Linux:
  • instalați binarele (32biți) folosite în laborator — necesită 214MiB
  • dacă folosiți un Linux pe 64 de biți(comanda uname -m întoarce x86_64), atunci sunt necesare biblioteci suplimentare, pentru debian/ubuntu se numesc ia32-libs
  • descărcați ns-allinone-2.34.tat.tgz [77MiB] — are probabil numele ~/Downloads/ns-allinone-2.34.tat.tgz
  • comutați în modul superuser:
         $ sudo bash
         # cd /
         # tar xzvf ~/Downloads/ns-allinone-2.34.tat.tgz
         # ln -s /opt/ns/bin/ns /usr/local/bin 
         # ln -s /opt/ns/bin/nam /usr/local/bin 
  • ca user normal:
       
         $ which ns  #dorim /usr/local/bin/ns
         $ wget http://www.isi.edu/nsnam/ns/tutorial/examples/example1b.tcl
         $ ns example1b.tcl      
         $ poate da niște warning-uri :( 
 2. OSX Intel
isrm/instalare-ns2.1415786229.txt.gz · Last modified: 2014/11/12 11:57 by dragos.niculescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0