Tema 2

Informații generale

Tema este destinată doar seriei Mecanică. Deadline: 11 Ianuarie 2021 Punctaj: 1p din nota finală

Cerința

Tema presupune ca fiecare student să aleagă o comandă bash care este neobișnuită/amuzantă. Comanda va fi prezentată în cadrul cursului pe data de 14 Ianuarie 2021.

Prezentarea trebuie să cuprindă următoarele aspecte:

  • ce face comanda, de ce o folosim;
  • cum folosim comanda;
  • ce alți parametrii interesanți acceptă.

Pentru organizarea prezentării puteți alege între a face un demo live sau a folosi slide-uri conținând capturi de ecran și alte informații scrise.

Timpul alocat fiecărei prezentări este de 3-5 minute.

Notare

În acordarea notei se va ține cont de următoarele aspecte:

  • respectarea cerinței, încadrarea comenzii alese în tema propusă;
  • cât de bine a fost documentată prezentarea;
  • bonus: participare la celalte prezentari.

Trimiterea temei

Pentru a susține prezentarea, trebuie să vă înscrieți completând un formular.

Termenul limită pentru completarea formularului este 11 Ianuarie 2021, ora 23:59.

Odată înscrisă o propunere, această va fi vizibilă într-un spreadsheet public. Odată înscrisă o propunere, aceasta nu poate fi modificată.

Fiecare student va prezenta o comandă diferită.

info1/teme/02.txt · Last modified: 2021/01/13 11:55 by ioana_maria.culic
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0