Laboratorul 04 - Utilizatori

Permisiuni

Pentru a inspecta permisiunile și deținătorii unui anumit director sau fișier folosim comanda ls, împreună cu argumentul -l.

student@uso:~$ ls -l /home/student
total 56
drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 6 17:41 Desktop
drwxr-xr-x 3 student student 4096 aug 20 21:00 Documents
drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 6 17:41 Downloads
drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 6 17:41 Music
drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 6 17:41 Pictures
drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 6 17:41 Public
drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 6 17:41 Templates
drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 6 17:41 Videos
-rw-r--r-- 1 student student 8980 aug 6 17:37 examples.desktop
drwxr-xr-x 14 student student 4096 aug 20 20:57 uso.git
-rw-r--r-- 1 student student 4827 aug 21 14:37 vm-actions-log.txt

Dacă rulăm comanda pe un director, implicit se vor lista fișierele din director și nu vom vedea permisiunile acestuia. Pentru a vedea permisiunile directorului, putem folosi argumentul -d pentru comanda ls, împreună cu calea către director.

student@uso:~$ ls -ld uso-lab/
drwxr-xr-x 14 student student 4096 aug 20 20:57 uso-lab/

Semnificația fiecărui câmp din outuput-ul anterior este prezentată în tabelul de mai jos, folosind ca exemplu informațiile afișate pentru directorul Desktop.

Tip Permisiuni Număr de referințe Owner Grup Dimensiunea în octeți Data și ora ultimei modificări Nume
d rwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 6 17:41 Desktop

Coloanele din tabel au următoarea semnificație:

 • Tip: indică dacă intrarea este un fișier (-) sau director (d)
 • Permisiuni: specifică ce drepturi au asupra fișierului cele trei categorii de utilizatori (owner, grup și others). Fiecărui grup îi corespund 3 caractere (r – read; w – write, x – execute). În acest caz, owner-ul fișierului (utilizatorul student) are toate cele trei permisiuni (rwx), iar utilizatorii din grupul ce deține fișierul (grupul student) și toți ceilalți utilizatori din sistem (others) au permisiuni de citire și execuție (r-x).
 • Owner/Grup - utilizatorul/grupul care dețin fișierul

Permisiunile se pot specifica și folosind cifre (notație în baza 8 – octal):

 • r = 4
 • w = 2
 • x = 1

Pentru a determina permisiunile unei anumite categorii, adunăm cele 3 valori. Astfel, pentru exemplul de mai sus, permisiunile sunt 755 (7 pentru owner, 5 pentru grup și 5 pentru others).

Modificarea permisiunilor

La crearea unui fișier sau director se atribuie valori implicite pentru permisiuni. Acestea se pot modifica ulterior.

Pentru a demonstra modul de lucru cu permisiunile, vom crea un fișier nou, după care îi vom modifica permisiunile. Permisiunile noi se pot specifica folosind comanda chmod, folosind oricare din cele doua notații:

 1. În octal: 777 (drepturi depline: rwx), 740 (drepturi depline pentru owner, de citire pentru utilizatorii din grup și nicio permisiune pentru alți utilizatori).
 2. Alfabetică: +/-[rwx] – o folosim de obicei atunci când dorim să modificăm o singură permisiune. De exemplu, +r permite accesul de citire, iar -w șterge accesul de scriere.
student@uso:~$ touch testfile.sh
student@uso:~$ ls -l testfile.sh 
-rw-r--r-- 1 student student 0 sep 16 16:47 testfile.sh

După cum observăm, nu vom putea executa scriptul nou creat, deoarece utilizatorul student nu are drepturi de execuție asupra lui. Ne propunem să permitem execuția, folosind ambele metode.

#1

student@uso:~$ chmod +x testfile.sh
student@uso:~$ ls -l testfile.sh
-rwxr-xr-x 1 student student 0 sep 16 16:47 testfile.sh
 
student@uso:~$ chmod -x testfile.sh
student@uso:~$ ls -l testfile.sh
-rw-r--r-- 1 student student 0 sep 16 16:47 testfile.sh

#2

student@uso:~$ ls -l testfile.sh
-rw-r--r-- 1 student student 0 sep 16 16:47 testfile.sh
student@uso:~$ chmod 755 testfile.sh
student@uso:~$ ls -l testfile.sh
-rwxr-xr-x 1 student student 0 sep 16 16:47 testfile.sh

Permisiuni pentru grupuri

După cum este explicat pe larg mai sus, pentru orice operație pe care un utilizator dorește să o facă asupra unui fișier sau director, acesta trebuie să aibă permisiunile necesare.

Atunci când mai mulți utilizatori trebuie să aibă anumite permisiuni asupra unui fișier (citire, scriere, execuție), se crează un nou grup cu utilizatorii respectivi și se setează acest grup ca grupul ce deține fișierul.

Înainte să trecem la un exemplu, rulați comanda umask 0022. Vom clarifica la secțiunea Nice to know ce face ea.

Să luăm exemplul următor. Utilizatorul student crează fișierul studenti.txt.

student@uso:~$ touch student.txt
student@uso:~$ ls -l student.txt 
-rw-rw-r-- 1 student student 0 sep 25 21:42 student.txt

După ce a fost creat, ownerul fișierului este userul student, iar grupul ce deține fișierul este student. Dorim ca acest fișier să poată fi editat de utilizatorii ana, bogdan și david. Toți acești utilizatori sunt deja într-un grup comun: studenti. Astfel, tot ce ne rămâne de făcut este să modificăm grupul fișierului.

Pentru a modifica grupul fișierului putem folosi atât comanda chown, cât și chgrp.

student@uso:~$ sudo chgrp studenti student.txt 
student@uso:~$ ls -l student.txt 
-rw-rw-r-- 1 student studenti 4 sep 25 21:54 student.txt

Acum putem verifica că și ceilalți utilizatori pot modifica conținutul fișierului:

ana@uso:/home/student$ echo Ana > student.txt
ana@uso:/home/student$ cat student.txt 
Ana

Exerciții

 1. Să se creeze fișierul shared de către utilizatorul student. Faceți modificările necesare astfel încât utilizatorul student să poată modifica fișierul, utilizatorii bogdan și david să poată vizualiza conținutul fișierului, iar oricine altcineva să nu aibă niciun drept (testați cu utilizatorul ana).
 2. Faceti modificarile necesare astfel încât utilizatorul ana să poată modifica fișierul, utilizatorii bogdan și david să poată vizualiza conținutul fișierului, iar oricine altcineva să nu aibă niciun drept (testați cu utilizatorul student).
info1/laboratoare/04.txt · Last modified: 2020/11/10 09:01 by ioana_maria.culic
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0