Laboratorul 08. Globbing (recapitulare) și Expresii regulate

Selectarea multiplor fișiere folosind globbing (recapitulare)

Întotdeauna când deschidem un terminal o facem pentru că vrem să realizăm o sarcină: vrem să redenumim rapid ultimele poze făcute cu telefonul de la genericul DCIM1001 la ceva util Excursie Sinaia, Ian 2020, 1001, vrem să ne testăm proiectul și să urcăm modificările pe GitHub, etc.

Până acum am aplicat diferite comenzi fie pe fișiere individuale, fie pe întreg directorul. Foarte des vom avea nevoie de un mijloc prin care să putem selecta un număr variabil de fișiere care au un nume care corespunde unui tipar (pattern) comun.

Să revenim la scenariul prezentat anterior: vrem să selectăm pozele din excursia din Sinaia. În directorul în care avem pozele din excursie avem și alte poze de la alte evenimente. Știm că pozele din excursie încep toate cu numele DCIM și apoi sunt urmate de un număr. Ceea ce vrem să facem este să selectăm toate pozele al căror nume corespunde acestui tipar și să le mutăm într-un director separat. Pentru a face acest lucru, folosim globbing, ca în exemplul de mai jos:

student@uso:~/Pictures$ mv DCIM* excursie-Sinaia-2020/

Observăm argumentul pe care l-am dat comenzii mv, și anume DCIM*. Expresia DCIM* este un exemplu de globbing: adică o expresie care descrie un tipar prin folosirea unor caractere speciale, așa cum este caracterul *. În cazul de față, expresia DCIM* înseamnă orice fișier al cărui nume începe cu șirul de caractere DCIM.

Caracterul special *

În sintaxa globbing, caracterul * poate fi înlocuit cu orice caracter de oricâte ori, sau poate lipsi cu totul. În directorul nostru home (~), executăm următoarele comenzi:

student@uso:~$ ls
Desktop  Downloads Pictures Templates examples.desktop vm-actions-log.txt
Documents Music   Public  Videos   uso.git      workspace
 
student@uso:~$ ls -d D*
Desktop Documents Downloads
 
student@uso:~$ ls -d Music*
Music

Observăm că în expresia D*, caracterul * înglobează toate caracterele care urmează literei D: “esktop”, “ocuments” și “ownloads”. Observăm că în cazul expresie Music*, * nu ține locul nici unui caracter.

Caracterul special ?

În sintaxa globbing, caracterul ? înlocuiește exact un caracter, oricare ar fi acela. În directorul nostru home (~), executăm următoarele comenzi:

student@uso:~$ ls -d Musi?
Music
 
student@uso:~$ ls -d Mus??
Music
 
student@uso:~$ ls -d Music?
ls: cannot access 'Music?': No such file or directory

Observăm că expresiile Musi? și Mus?? s-au înlocuit cu succes cu numele directorului Music, dar expresia Music? a generat o eroare deoarece nu există nici un fișier Music urmat de un caracter.

Sintaxa specială []

În sintaxa globbing, folosim sintaxa [] pentru a defini o listă de caractere care pot fi folosite în înlocuire. Această sintaxă înlocuiește exact un caracter din lista oferită. În directorul nostru home (~), executăm următoarele comenzi:

student@uso:~$ ls -d Mus[ijk]c
Music
 
student@uso:~$ ls -d Mus[abc]c
ls: cannot access 'Mus[abc]c': No such file or directory

În expresia Musi[ijk]c, i-am “spus” shellului că al patrulea caracter poate să fie oricare din lista [ijk]. În acest context, globbing a găsit cu succes numele fișierului Music. În expresia Musi[abc]c, i-am “spus” shellului că al patrulea caracter poate să fie oricare din lista [abc]. Deoarece nu avem niciun fișier numit Musac, Musbc sau Muscc, comanda ne-a afișat mesajul de eroare corespunzător.

Sintaxa [] nu ne limitează la a oferi enumarații de caractere, așa cum am făcut cu [ijk] sau [abc]. Sintaxa accepta și intervale, cum observăm în exemplul de mai jos:

student@uso:~$ ls -d Mus[A-Za-z0-9]c
Music

Citim expresia [A-Za-z0-9] în următorul mod: această expresie înlocuiește un caracter din intervalul A-Z sau din intervalul a-z sau din intervalul 0-9; cu alte cuvinte înlocuiește un caracter alfa-numeric1).

Tip

Folosind sintaxa [] putem rescrie mutarea pozelor a.î. să o facem mai precisă:

student@uso:~/Pictures$ mv DCIM[0-9][0-9][0-9][0-9].jpg excursie-Sinaia-2020/

Cu expresia de mai sus vom muta toate pozele din intervalul DCIM0000 - DCIM9999.

Sintaxa specială {}

În sintaxa globbing, folosim sintaxa {} pentru a defini o listă de cuvinte (grupuri de caractere) care pot fi folosite în înlocuire. Această sintaxă înlocuiește exact un cuvânt din lista oferită. În directorul vostru home (~), executați următoarele comenzi:

student@uso:~$ ls -d {Downloads,Music}
Downloads Music
 
student@uso:~$ ls -d {Down,Mus}*
Downloads Music

Citim expresia {Downloads,Music}: în locul acestei expresii poate să existe cuvântul Downloads sau cuvântul Music. Observăm că putem să combinăm orice elemente de globbing, așa cum am făcut în expresia {Down,Mus}*.

Folosirea ad-litteram a caracterelor speciale

Există cazuri când numele fișierelor conțin caractere speciale. Unele fișiere pot fi prefixate cu o categorie din care fac parte, ca în exemplul de mai jos:

student@uso:~$ ls Documents/uni
'[PC] Course 01.pdf' '[USO] Course 01.pdf' '[USO] Course 02.pdf'

În exemplul de mai sus, fișierele pdf de curs sunt prefixate cu numele materiei: [PC], [USO]. Vrem să îi spunem sintaxei de globbing că în acest caz, șirul [USO] nu trebuie tratat ca o expresie, ci ca un șir de caracter normale. Pentru a face acest lucru, încadrăm șirul între :

student@uso:~$ ls Documents/uni/"[USO]"*
'Documents/uni/[USO] Course 01.pdf' 'Documents/uni/[USO] Course 02.pdf'

Citim expresia "[USO]"*: orice fișier al cărui nume începe cu șirul de caractere [USO] și este urmat de orice caracter. Operația prin care eliminăm semnificația specială a unui caracter poartă numele de escaping; cu alte cuvinte, informal, spunem că am făcut escaping semnificației speciale a sintaxei []. Termenul vine de la cuvântul escape (a scăpa), și exprimă că scăpăm de semnificația specială a unui caracter / set de caractere.

Exerciții

Pentru exercițiile următoare vom folosi fișierele din directorul de suport ~/uso-lab/labs/05-cli/support/support-globbing.

 1. Creați un director numit pdfs. Mutați toate fișierele cu extensia .pdf din directorul ~/uso-lab/labs/05-cli/support/support-globbing în directorul pdfs.
 2. Creați un director numit Excursie Brasov, 2020-2021. Mutați fișierele DCIM din intervalul 1400 - 1700 în directorul creat.
 3. Creați un director numit cursuri/anul-I. Mutați toate fișierele care conțin cuvintele curs sau slide în directorul creat. Folosiți sintaxa *{curs,slide}*.

Expresii regulate

Expresiile regulate sunt folosite pentru căutarea/selecția anumitor intrări în fișiere text și pentru parsarea informațiilor din fișiere text. În procesarea expresiilor regulate, matching-ul se face pe fiecare linie din text. Într-o expresie regulată, anumite caractere au rol special precum caracterele de mai jos.

Caracter Efect în expresie regulată
^ început de linie
$ sfârșit de linie
. orice caracter
* expresia anterioară de oricâte ori, posibil niciodată
+ expresia anterioară de oricâte ori, cel puțin o dată
[ajt] orice caracter din setul de caractere a, j, t
[^ajt] orice caracter mai puțin caracterele a, j, t
| expresia anterioară sau expresia de după (una dintre cele două expresii)
? expresia anterioară o dată sau niciodată

Găsiți un tool online aici care va permite să vizualizați efectul expresiilor regulate în mod interactiv. Puteți să îl folosiți pentru a vă obișnui cu scrierea de regexp-uri.

Expresii regulate vs globbing

Construcție RegExp Glob
. orice caracter caracterul .
.* orice caracter de oricâte ori, posibil niciodată orice incepe cu .
? expresia anterioară o dată sau niciodată orice caracter
a+ caracterul a de oricâte ori, cel puțin o dată caracterul a urmat de +

Expresii regulate & grep

În directorul din repository aferent laboratorului există un fișier students.txt pe care îl vom folosi ca suport pentru comenzi cu expresii regulate. Acest fișier conține o listă de studenți cu numele complet al studenților (prima coloană), grupa din care fac parte (a doua coloană) și diverse note la USO (nota finală - a treia coloană, nota la testul grilă - a patra coloană - și nota la testul practic - a cincea coloană), câmpuri separate prin caracterul tab.

Pentru căutarea și selectarea de linii din fișiere text folosim comanda grep care folosește, la rândul ei, expresii regulate. Astfel, dacă dorim să selectăm studenții care au litera z în numele lor, folosim comanda

student@uso:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/basics/00-basics$ grep 'z' students.txt 
GHECENCO F. Răzvan	312CC	8	8.75	4.67
MARIN N. Răzvan	312CC	5	3.5	4.2

Este recomandat ca argumentul de tip expresie regulată transmis comenzii grep să fie plasat între apostrofuri (') pentru a fi escapat. În felul acesta caracterele din expresia regulată vor fi transmise întocmai comenzii grep și nu vor fi interpretate de shell.

Click pentru detalii legate de apostrofuri și ghilimele

Click pentru detalii legate de apostrofuri și ghilimele

În shell este recomandată folosirea ghilimelelor (, (double) quotes) și a apostrofurilor (', single quotes) pentru escapare. Escapare înseamnă că nu vor fi interpretate special caracterele speciale din shell; adică vor fi interpretate drept caractere obișnuite. Exemple de caractere speciale în shell sunt:

 • $: folosit pentru expandare: expandarea valorii unei variabile, expandarea unei comenzi, substituție aritmetică
 • *: folosit în globbing: înseamnă orice caracter de oricâte ori
 • >, <: folosite pentru redirectare
 • &, |: folosite pentru trimiterea unei comenzi în background sau pentru înlănțuirea unei comenzi; sau ca parte a operatorilor de secvențiere condiționată (|| și &&)
 • ;: folosit pentru secvențierea comenzilor
 • (, ): folosite pentru crearea de subshell-uri
 • , ', \: folosite pentru escapare

Diferența dintre ghilimele și apostrofuri constă în interpretarea caracterului dolar ($, dollar). Între ghilimele, caracterul dolar își păstrează rolul special, pe când între apostrofuri este considerat un caracter ca oricare altul.

De exemplu, dacă dorim să afișăm valoarea variabilei USER, vom folosi construcția

student@uso.local:~$ echo "$USER"
student

Va fi afișată valoarea variabilei USER întrucât am folosit construcția $USER între ghilimele.

Dacă însă folosim construcția $USER între apostrofuri, ca în continuare

student@uso.local:~$ echo '$USER'
$USER

atunci va fi afișat chiar șirul $USER. Asta pentru că apostrofurile, spre deosebire de ghilimele, escapează inclusiv caracterul dolar.

Doar că expresia z nu se potrivește (nu face match) pe litera Z (majusculă). Pentru a selecta studenții al cărore nume conține atât litera z cât și Z (majusculă) folosim expresia regulată [zZ] și comanda

student@uso:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/basics/00-basics$ grep '[zZ]' students.txt 
PAJARCU Z.P. Raul-Constantin	312CC	2	0.5	1.7
GHECENCO F. Răzvan	312CC	8	8.75	4.67
MARIN N. Răzvan	312CC	5	3.5	4.2
ZINCULESCU C. Marius-Valentin	313CC	7	4.75	5.7

Expresia regulată [zZ] se potrivește pe setul de caractere compus din litera z cât și Z (majusculă). Cu aceasta au apărut două linii noi: o linie conține studentul cu numele de familie ZINCULESCU iar cealaltă linie conține ințialele Z.P. ambele cu litera Z (majusculă).

Dacă vrem să selectăm studenții al căror nume de familie începe cu litera F, atunci vom folosi expresia regulată ^F denotând litera F (majusculă) la început de rând. Vom folosi, așadar, comanda de mai jos:

student@uso:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/basics/00-basics$ grep '^F' students.txt 
FLOREA N. Monica-Andreea	313CC	9	7.5	8.5
FULGER P. Alexandru-Gabriel	315CC	7	4.25	5

Dacă vrem în schimb să selectăm studenții al căror prenume începe cu litera F trebuie să privim lucrurile altfel. Urmărind textul putem observa că prenumele sunt precedate fie de caracterul spațiu (blank) fie de caracterul minus (-). Pentru început vom folosi expresia regulată [ -]F care face match pe caracterul spațiu sau minus urmat de caracterul F majusculă. Comanda aferentă este:

student@uso:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/basics/00-basics$ grep '[ -]F' students.txt 
ONEA I. Flavia-Katilina	311CC	7	6.5	4.33
PLEȘEA Fl. Alexandru	311CC	9	9.25	7.9
GHECENCO F. Răzvan	312CC	8	8.75	4.67
EPURE P. Andi-Florin	314CC	8	9.5	3.67
NEACȘU C. Florin-Mărgărit	314CC	10	9	9
COSTEA I. Florin Traian	315CC	4	3.5	3.7
CHIȚESCU E. Bogdan-Florentin	315CC	9	7.75	6.89

Observăm, însă, că se face match și pe șirul Fl. și pe șirul F. reprezentând inițiale. Știm că un prenume conține doar litere mici și că nu se încheie cu punct (., dot). Atunci extindem expresia regulată de mai sus la expresia [ -]F[a-z]\+[^\.]. Expresia regulată face match pe un șir care:

 • începe cu unul dintre caracterele spațiu (blank) sau minus (-);
 • continuă cu litera F (majusculă)
 • continuă cu litere mici (folosind setul [a-z])
 • literele mici de oricâte ori cel puțin o dată (folosind caracterul plus (+))
 • continuă cu orice caracter diferit de punct (., dot), folosind expresia [^\.]. Folosim backslash (\) pentru a escapa caracterul punct (., dot); altfel ar fi însemnat orice caracter, așa cum înseamnă într-o expresie regulată.

În expresiile regulate obișnuite (basic regular expressions), anumite caractere își pierd rolul lor special. Este cazul caracterului +, dar și al caracterelor ?, {, (, ) și |. Pentru a-și păstra rolul special, acestea trebuie precedate de backslash în construcții de forma \+, \?, \{, \(, \) și \|.

Găsiți această precizare în pagina de manual a comenzii grep; căutați șirul Basic vs Extended.

Astfel, comanda grep pentru a extrage studenții al căror prenume începe cu litera F este

student@uso:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/basics/00-basics$ grep '[ -]F[a-z]\+[^\.]' students.txt 
ONEA I. Flavia-Katilina	311CC	7	6.5	4.33
EPURE P. Andi-Florin	314CC	8	9.5	3.67
NEACȘU C. Florin-Mărgărit	314CC	10	9	9
COSTEA I. Florin Traian	315CC	4	3.5	3.7
CHIȚESCU E. Bogdan-Florentin	315CC	9	7.75	6.89

Dacă ați fi dorit să faceți match pe o literă (mică sau mare) ați fi folosit construcția [a-zA-Z]. Dacă ați fi dorit să faceți match pe o literă (mică sau mare) sau pe o cifră, ați fi folosit expresia [a-zA-Z0-9].

Exerciții

Accesați subdirectorul ~/uso-lab/labs/06-scripting/support/04-regex/. Vrem să folosim expresii regulate pentru a prelucra fișierele students.csv și students.txt.

Exerciții: Folosiți grep pentru a extrage, respectiv, din fișierul students.csv:

 • studenții de la grupa 315CC
 • studenții de la grupa 315CC și care au luat prima notă 9 (din cele 3 coloane)
 • studenții de la grupa 315CC și care au luat a doua notă care începe cu cifra 7 (din cele 3 coloane)
 • studenții de la grupa 315CC și care au luat a treia notă care începe cu cifra 6 (din cele 3 coloane)

Mai jos sunt rezultatele așteptate pentru cele patru comenzi de mai sus:

$ grep TODO students.csv 
ȚIFREA C. Alexandru-Nicolae,315CC,7,7,6.25
BOGDAN O.Gh. Ana,315CC,5,4.5,1.89
COSTEA I. Florin Traian,315CC,4,3.5,3.7
OLTEANU Ș. Ionuț-Mihăiță,315CC,7,4.25,4.7
FULGER P. Alexandru-Gabriel,315CC,7,4.25,5
DUȘE-VASILIU V. Andra,315CC,8,7,6.4
CHIȚESCU E. Bogdan-Florentin,315CC,9,7.75,6.89
MAVRODIN I. Andrei,315CC,9,7,6.4
DRĂGOI M. Ovidiu-Alexandru,315CC,8,8,3.44
MANEA A. Mihail-Alin,315CC,7,6.75,6.22
TRACHE M. Ana-Maria,315CC,7,4.75,4.9
IORDACHE M. Tiberiu-Constantin,315CC,8,8.25,4.56
BARBU I. Ștefan,315CC,10,10,7.56
MĂNOIU I. Ioana-Veronica,315CC,10,10,8.6
STOICA I.D. Aurel-Octavian,315CC,7,3.75,5.4
IUȘAN V. Bogdan-Cosmin,315CC,9,7.25,8
BURCEANU D.N. Radu-Gabriel,315CC,8,8.75,7
ASĂVOAEI P. Cătălin,315CC,8,6.75,7
ȘTIRBĂȚ A. Steliana,315CC,10,10,10

$ grep TODO students.csv 
CHIȚESCU E. Bogdan-Florentin,315CC,9,7.75,6.89
MAVRODIN I. Andrei,315CC,9,7,6.4
IUȘAN V. Bogdan-Cosmin,315CC,9,7.25,8

$ grep TODO students.csv 
ȚIFREA C. Alexandru-Nicolae,315CC,7,7,6.25
DUȘE-VASILIU V. Andra,315CC,8,7,6.4
CHIȚESCU E. Bogdan-Florentin,315CC,9,7.75,6.89
MAVRODIN I. Andrei,315CC,9,7,6.4
IUȘAN V. Bogdan-Cosmin,315CC,9,7.25,8

$ grep TODO students.csv 
ȚIFREA C. Alexandru-Nicolae,315CC,7,7,6.25
DUȘE-VASILIU V. Andra,315CC,8,7,6.4
CHIȚESCU E. Bogdan-Florentin,315CC,9,7.75,6.89
MAVRODIN I. Andrei,315CC,9,7,6.4
MANEA A. Mihail-Alin,315CC,7,6.75,6.22
1) Folosim forma A-Za-z pentru a preciza orice caracter din alfabetul englez, indiferent dacă este majusculă sau nu. Nu putem folosi forma A-z datorită reprezentării caracterelor în tabelul ASCII. Caracterele A-Z sunt reprezentate în intervalul 65-90, iar caracterele a-z în intervalul 97-122 în tabelul ascii. Dacă am folosi forma A-z, i-am indica expresiei globbing să includă și caracterele din intervalul 91-96 din tabelul ascii în expresia noastră.
info1/laboratoare/08.txt · Last modified: 2021/01/19 13:02 by alexandru.vochescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0