Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gsr:laboratoare:laborator-11 [2017/01/19 13:01]
alexandru.carp [Tunel SSH]
gsr:laboratoare:laborator-11 [2017/01/19 14:19] (current)
alexandru.carp [Rețea OpenVPN]
Line 91: Line 91:
 ===== Rețea OpenVPN ===== ===== Rețea OpenVPN =====
  
-În echipe de câte trei persoane, creați o infrastructură VPN în care să comunicați între două mașini virtuale VirtualBox care se găsesc pe două dintre cele trei stații și care rulează un client OpenVPN prin intermediul ​celeil ​de-a treia stații care rulează un server OpenVPN.+În echipe de câte trei persoane, creați o infrastructură VPN în care să comunicați între două statii ​care rulează un client OpenVPN prin intermediul ​celei de-a treia stații care rulează un server OpenVPN.
  
 Urmăriți indicațiile de [[https://​www.digitalocean.com/​community/​tutorials/​how-to-set-up-an-openvpn-server-on-ubuntu-14-04|aici]] pentru configurare. Urmăriți indicațiile de [[https://​www.digitalocean.com/​community/​tutorials/​how-to-set-up-an-openvpn-server-on-ubuntu-14-04|aici]] pentru configurare.
gsr/laboratoare/laborator-11.txt · Last modified: 2017/01/19 14:19 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0