Laborator 07: Servicii web

Instalare Apache si configurari de baza

 • Instalati serverul Apache (pachetul apache2).
 • Apoi, verificati functionarea acestuia folosind un browser web. Va veti conecta pe URL-ul http://localhost

Site default

 • Asa cum ati observat anterior, serverul Apache serveste in mod implicit un fisier HTML.
 • Gasiti fisierul index.html servit de server-ul Apache in ierarhia de fisiere.
  • Hint: Configuratia site-ului default se afla in /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
  • Hint: Observati directiva DocumentRoot
 • Modificati fisierul gasit anterior astfel incat sa contina mesajul “GSR web services”.

Listening ports

 • Pe ce port asculta in mod implicit serverul Apache? Investigati folosind netstat.
 • Modificati portul astfel incat Apache sa asculte pe 8080.
  • Hint: /etc/apache2/ports.conf
  • Hint: Nu uitati sa modificati si in VirtualHost
 • Verificati folosind netstat, apoi un browser.
 • Refaceti configuratia anterioara.

Alti clienti HTTP

Desi in majoritatea cazurilor folosim un browser in mod grafic pentru a naviga, putem folosi si clienti in mod text (interactiv sau non-interactiv). Acestia sunt utili mai ales in automatizare.

wget

Un astfel de client in mod text, non-interactiv, este wget.

 • Folositi wget pentru a descarca fisierul index.html servit de Apache. Ca parametru pentru wget veti folosi acelasi URL ca si in browser.

Descarcare recursiva

 • Creati urmatoarea ierarhie de fisiere in /var/www/html:
test/
|-- docs/
|  |-- README.txt
|  |-- INSTALL.txt
|-- scripts/
|  |-- setup.sh
|  `-- install.sh
`-- test.html
 • Folosind un browser in mod grafic, verificati ca puteti naviga prin acea ierarhie.
 • Folosind wget, descarcati in mod recursiv tot ce este sub /var/www/html/test.
  • Hint: man wget, /recursive
  • Specificati sa NU fie descarcate fisierele ale caror nume incepe cu index.html. Hint: man wget, /reject.

Autentificare folosind wget

 • Incercati din nou, de data aceasta folosind autentificare HTTP. Pentru aceasta, va trebui:
  • Sa specificati userul cu care doriti sa va autentificati. Hint: man wget, /user.
  • Sa faceti ca wget sa va ceara parola. Hint: man wget, /ask-password.

netcat (nc)

De multe ori, in debugging, este util sa observati sau sa interveniti direct asupra datelor schimbate intre client si server. Un utilitar care ne ajuta in acest scop este netcat (comanda nc).

Acesta deschide o conexiune catre un host, pe un port specificat (TCP sau UDP), apoi va trimite catre server toate datele primite pe standard input.

 • Folosind nc, conectati-va pe localhost, portul 80.
 • Apoi, introduceti manual o cerere HTTP pentru fisierul index.html. Veti folosi protocolul HTTP 1.0:
  • GET /index.html HTTP/1.0
  • Incheiati cererea cu secventa \r\n\r\n (doua Enter-uri).
  • Pagina primita este cea corecta?
 • Realizati acelasi lucru, dar fara a mai introduce manual cererea.
  • Hint: echo, pipe

Userdir

Server-ul Apache permite utilizatorilor sa serveasca fisiere din propriile directoare home. Fisierele trebuie stocate in /home/username/public_html, iar acestea vor fi accesate folosind un URL de forma http://server/~username.

 • Creati utilizatorul gsr.
 • Creati directorul public_html si mai multe fisiere in interiorul acestuia.
 • Incercati sa accesati fisierele folosind URL-ul ce contine ~gsr. Este posibil?
 • Pentru a putea accesa astfel de directoare, trebuie activat modulul Apache userdir.
  • Activati modulul userdir. Hint: a2enmod
  • Incercati din nou sa accesati URL-ul.

PHP

 • Creati in /var/www/html un fisier cu numele index.php care sa contina un cod PHP simplu (de exemplu, sa afiseze un mesaj):
<?php echo "Hello, world!"; ?>
 • Apoi, dintr-un browser in mod grafic incercati sa accesati fisierul index.php de pe server. Ce observati? Script-ul PHP se ruleaza pe server? De ce?
 • Instalati pachetul corespunzator modulului PHP pentru Apache (libapache2-mod-php).
 • Verificati ca modulul a fost activat. Hint: /etc/apache2/mods-enabled.
 • Accesati din nou fisierul index.php. Ce observati acum?

Autentificare basic

In anumite cazuri, este util sa restrictionam accesul catre anumite directoare ale site-ului. O modalitate este folosind feature-ul de autentificare din protocolul HTTP.

 • Creati subdirectorul secret in /var/www/html.
 • In acest subdirector, creati un fisier cu numele .htaccess, care sa specifice ca se doreste autentificare:
AuthName "restricted"
AuthType Basic
AuthUserFile /usr/local/my.htpasswd
Require valid-user
 • Apoi, folosind comanda htpasswd, creati un user bob in fisierul /usr/local/my.htpasswd
 • In fisierul apache2.conf, setati directiva AllowOverride la All
 • Restartati serviciul Apache si verificati ca incercand sa accesati, din browser, directorul secret, se cere autentificare.

Virtual Hosts

Configurare de baza

 • In /etc/hosts, adaugati 2 alias-uri, astfel incat host-urile gsr.ro si www.gsr.ro sa fie mapate pe adresa IP 127.0.0.1
 • In configuratia server-ului Apache, adaugati un Virtual Host pentru domeniul gsr.ro.
  • Ca model, puteti folosi configuratia Virtual Host-ului pentru site-ul default din Apache.
 • Aveti in vedere urmatoarele:
  • Fisierul de configurare al site-ului se va numi gsr.ro.conf si se va afla in directorul /etc/apache2/sites-available.
  • Virtual Host-ul va fi mapat pe portul 80.
  • ServerName-ul va fi gsr.ro
  • Adresa de mail a administatorului este admin@gsr.ro
  • Site-ul va servi fisiere din directorul /var/www/html/gsr.ro
   • Creati in acest director un fisier index.html care sa afiseze mesajul This is gsr.ro.
  • Fisierele de log pentru acest site vor fi in /var/log/apache2/gsr.ro.log si /var/log/apache2/gsr.ro.err.log
root@mjolnir:~# mkdir /var/www/html/gsr.ro

root@mjolnir:~# echo "This is gsr.ro" > /var/www/html/gsr.ro/index.html

root@mjolnir:~# cat /etc/apache2/sites-available/gsr.ro.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@gsr.ro
    ServerName gsr.ro

    DocumentRoot /var/www/html/gsr.ro
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /var/www/html/gsr.ro/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/

    ErrorLog /var/log/apache2/gsr.err.log

    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/gsr.log combined
</VirtualHost>
 • Activati site-ul gsr.ro
  • Hint: a2ensite.

Alias-uri

 • Vom configura 2 tipuri de alias-uri:
  • Alias-uri pentru partea de domeniu din URL.
  • Alias-uri pentru partea de cale (path) din URL.

Alias pentru domeniu

 • Pentru primul tip de alias-uri, configurati Virtual Host-ul gsr.ro astfel incat sa raspunda si la cereri pentru www.gsr.ro
  • Hint: ServerAlias
 • Testati accesand adresa http://www.gsr.ro intr-un browser.

Alias pentru URL path

* Pentru al doilea tip de alias-uri, configurati Virtual Host-ul ''gsr.ro'' astfel incat la accesarea adresei ''http://gsr.ro/config'' sa fie afisat continutul directorului ''/var/www/html/gsr.ro/configfiles''.
 * Creati directorul ''/var/www/html/gsr.ro/configfiles''. In interiorul acestuia, creati fisierele ''file1'', ''file2'' si ''file3''.
 * Hint: Puteti folosi ca model configuratia alias-ului ''doc -> /usr/share/doc'' din fisierul de configurare al site-ului default al Apache.
* Testati accesand adresa ''http://gsr.ro/config'' intr-un browser.
root@mjolnir:~# mkdir /var/www/html/gsr.ro/configfiles

root@mjolnir:~# cd $_

root@mjolnir:/var/www/html/gsr.ro/configfiles# touch file1 file2 file3

root@mjolnir:/var/www/html/gsr.ro/configfiles# ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 27 18:30 file1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 27 18:30 file2
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 27 18:30 file3

root@mjolnir:/var/www/html/gsr.ro/configfiles# cd -
/root

root@mjolnir:~# cat /etc/apache2/sites-available/gsr.ro | tail -n 7
  Alias /config "/var/www/html/gsr.ro/configfiles/"
  <Directory "/var/www/html/gsr.ro/configfiles/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
  </Directory>

</VirtualHost>

root@mjolnir:~# /etc/init.d/apache2 restart
Restarting web server: apache2[Fri Jan 27 18:32:57 2012] [warn] NameVirtualHost 172.16.7.133:8080 has no VirtualHosts
 ... waiting [Fri Jan 27 18:32:58 2012] [warn] NameVirtualHost 172.16.7.133:8080 has no VirtualHosts
.

Redirect

root@mjolnir:~# mkdir /var/www/html/gsr.ro/redirect
root@mjolnir:~# echo "redirect" > /var/www/html/gsr.ro/redirect/index.html

root@mjolnir:~# cat /etc/apache2/sites-available/gsr.ro | tail -n 3
  redirect /redirect http://gsr.ro/labs

</VirtualHost>

root@mjolnir:~# /etc/init.d/apache2 restart
Restarting web server: apache2[Fri Jan 27 18:41:54 2012] [warn] NameVirtualHost 172.16.7.133:8080 has no VirtualHosts
 ... waiting [Fri Jan 27 18:41:55 2012] [warn] NameVirtualHost 172.16.7.133:8080 has no VirtualHosts
.

Restrictionarea accesului pe baza adresei IP

 • Testati accesand adresa http://gsr.ro/ de pe sistemul local si adresa http://restricted.gsr.ro de pe sistemul unui coleg.
  • In Virtual Host-ul gsr.ro, adaugati un nou ServerAlias, cu numele restricted.gsr.ro
  • Pe sistemul colegului, adaugati o intrare in /etc/hosts pentru restricted.gsr.ro, care sa se mapeze cu adresa IP a sistemului vostru.
root@mjolnir:~# cat /etc/apache2/sites-available/gsr.ro.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName gsr.ro
    ServerAlias www.gsr.ro
    ServerAlias restricted.gsr.ro

    DocumentRoot /var/www/html/gsr.ro
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /var/www/html/gsr.ro/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order deny,allow
        allow from 127.0.0.1
        deny from all
    </Directory>
</VirtualHost>

root@mjolnir:~# /etc/init.d/apache2 restart
Restarting web server: apache2[Fri Jan 27 19:27:55 2012] [warn] NameVirtualHost 172.16.7.133:8080 has no VirtualHosts
 ... waiting [Fri Jan 27 19:27:56 2012] [warn] NameVirtualHost 172.16.7.133:8080 has no VirtualHosts
.

mod_rewrite

Modulul rewrite din Apache permite rescrierea URL-urilor din request-urile HTTP, dupa anumite reguli.

root@mjolnir:/etc/apache2/sites-available# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
 service apache2 restart
 
root@mjolnir:/etc/apache2/sites-available# cat gsr.ro | tail -n 5
    RewriteEngine On
    RewriteOptions Inherit
    RewriteRule ^/users/([^/]+)/?(.*) /~$1/$2 [R]
    RewriteRule ^/~/([^/]+)$ /~$1/ [R]
</VirtualHost>
gsr/laboratoare/laborator-07.txt · Last modified: 2016/12/08 20:39 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0